Úvod > Co chcete dělat? > Klášterní zahrada na Břevnově
Příroda

Klášterní zahrada na Břevnově

Zahrada břevnovského kláštera, někdy zvaná také Markétská je společně s klášterem chráněna jako národní kulturní památka ČR. Dělí se na dolní (klauzurní) část a horní sad. Dolní část je otevřena během dne, horní sad můžete navštívit kdykoliv. Pavilon Vojtěška je přístupný pouze s průvodcem.
Rozlehlá zahrada o výměře 12,4 hektaru leží v Markétské ulici č. 23 a je součástí klášterního komplexu benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově na Praze 6.

Stávající podoba klášterní zahrady je výsledkem celkové barokní úpravy areálu Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dientzenhofery a dílčích úprav pozdějších. Klauzurní, tj. dolní část, v níž stojí samotný objekt kláštera, je veřejnosti přístupná denně od 6:45 do 20:00 hodin. Pavilon zvaný Vojtěška, podle legendy místo setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava při založení kláštera, je přístupný pouze v rámci prohlídky s průvodcem. Tzv. horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí) je otevřen stále.

Zahrada je ve svahu v nadmořských výškách od 325 do 368 metrů v různých výškových úrovních. Díky tomu je velmi přehledná a z té nejvyšší uvidíte téměř celou plochu zahrady. V hlavní části zahrady bývala oranžerie, ze které zbyly více méně trosky, ale i tak je mimořádná svou historickou hodnotou. Ovocný sad je vhodný k rozjímání a relaxaci stejně jako upravené hlavní i vedlejší cesty.

Vstoupit do zahrad můžete pěkně opravenou branou z Markétské ulice, postavenou Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem roku 1740, která je zdobena sochou sv. Benedikta a andílky od Karla Josefa Hiernla.