Úvod > Co chcete dělat? > Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí
Klášter Želiv, Kudy z nudy
"> Klášter Želiv, Kudy z nudy "> Pohled na část želivského komplexu "> "> Pohled na kostel Narození Panny Marie "> "> Trčkův hrad (uvnitř naleznete dvě nové expozice) "> Bývalé opatství (dnešní hotel) "> Malovaný refektář (součást prohlídka kláštera) "> Klášterní muzeum- expozice československých motocyklů "> Expozice- Duše z periferie- Psychiatrie v želivském klášteře v letech 1956-1992 "> Strop, který je prací Jana Blažeje Santinoho- Aichela
Přidat foto
Památky

Klášterní komplex v Želivě – klášter premonstrátů s pohnutou minulostí

Klášter Želiv byl založen už ve 12. století knížetem Soběslavem. V padesátých letech zde byl internační tábor pro kněze a řeholníky. Želiv však není jen klášter, ale je to celý komplex staveb – klášter s kostelem Narození Panny Marie, konvent, opatství, Trčkův hrad či renesanční dům s palírnou.
Klášterní komplex Opatství Želiv se nachází v obci Želiv, 18 km od Pelhřimova ve směru na Červenou Řečici. Klášter s kostelem Narození Panny Marie byl založen v r. 1139 pražským biskupem Ottou a českým knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou pro benediktiny. Po deseti letech však Želiv opustili. Komunita premonstrátů přišla brzy na jaře roku 1149. Už v předhusitské době byl klášter významným duchovním i hospodářským centrem širokého kraje. Původně byl klášter postaven ve slohu románském a po požáru byl obnoven ve slohu gotickém. V době husitských válek byl klášter dvakrát husity dobyt a vypleněn. Kostel byl znovu posvěcen v r. 1462. Konec těmto snahám učinil český král Jiří z Poděbrad, který v r. 1467 daroval klášter lipnickému pánu Burianu Trčkovi z Lípy. Premonstráti byli vyhnáni a útočiště nalezli v Jihlavě.

Řeholní život v Želivě byl obnoven v roce 1622. Tehdy strahovský opat Kašpar Questenberk klášter vykoupil. Mezitím klášter získal zase samostatnost. Prvním opatem po obnově byl zvolen Siard Falco. Jeho zásluhou se klášter opět stal duchovním, hospodářským i kulturním centrem. Bylo také založeno klášterní filozoficko-teologické studium. První polovina 18. stol. byla dobou velkého rozkvětu kláštera. Po velikém požáru v r. 1712 byl klášter s kostelem obnoven ve slohu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim. V době josefinských reforem se klášter zachránil před zrušením. Premonstráti převzali gymnázium v Německém (Havlíčkově) Brodě. Po dlouhá desetiletí pak gymnázium spravovali a také významným způsobem přispěli k národnímu obrození. Na počátku dvacátého století klášter znovu vyhořel, naštěstí však ne kostel a konvent. Budova opatství byla obnovena v pseudobarokním slohu a vyzdobena ve slohu secesním.

V době komunistické éry v roce 1950 byl Želivský klášter zrušen. V budově kláštera byl zřízen internační tábor pro režimu nepohodlné kněze a řeholníky (internační tábor – vězení bez rozsudku). Od r. 1957 až do r. 1992 byla v klášteře psychiatrická léčebna. Od května 1991 je klášter obýván řeholní komunitou Premonstrátů.

Působivá je obrazová galerie zdejších opatů. Při své cestě Vysočinou můžete využít rovněž ubytovacího zařízení, které se nachází v areálu kláštera. Při prohlídkách se nově lze podívat do jižní věže opatského chrámu a rozhoupat její zvon. Věž je vysoká 44 metrů a ukrývá působivé Santiniho schodiště. Věž je otevřena pouze o víkendech, ale kostel je volně přístupný denně. 
 

Pravidelné prohlídky kláštera

Každý den v sezóně a mimosezónu kromě pondělí se konají pravidelné prohlídky konventu kláštera s přilehlým kostelem Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini- Aichel. Celá prohlídka je bezbariérová a mohou ji absolvovat i návštěvníci s omezenou mobilitou, nebo na invalidním vozíku. Zajímavostí jsou exkurze do pivovaru, kde lze ochutnat tradiční rukodělná piva. 


Expozice Psychiatrie v letech 1956-1992

Expozice se nachází v přízemí Trčkova hradu. Výstava seznamuje s historií psychiatrické léčebny umístěné do Kláštera Želiv v letech 1956-1992, známé ze slavného filmu Jiřího Hanibala “Dům ztracených duší” z roku 1967. Obsahuje dobové fotografie pacientů, poskytuje návštěvu původní obávané “samotky”, některých původních prostor obávané léčebny nebo pohled na původní ocelovou postel pacientů.

Okruh zahrnuje výklad o historii Trčkova hradu a návštěvníci nahlédnou i do prostorů kazetového sálu. Kazetový strop sálu obsahuje vyobrazení deseti českých madon včetně želivské Madony s dítětem. Zeď sálu nabízí fresku s vyobrazím Narození Páně podle Mikoláše Alše.
 

Expozice Československých motocyklů a historie včelařství

Milovníci veteránů budou jistě potěšeni, neboť zhlédnou známé značky jako Java, Ogar či Stadion, které se svého času vyváželi do více než 190 států celého světa. Jeden z vystavovaných kousků kdysi vlastnil i jeden z místních řádových bratří. Také se můžete těšit na sběratelský kousek radiátoru značky Java. Prohlídka pokračuje edukativní expozicí o historii včelaření a nabízí např. jeden z ručně vyřezávaných klátů se štítem svatého Ambrože, patrona včelařů. Okruh zahrnuje výklad o historii Trčkova hradu.
 

Prohlídka klášterního pivovaru 
Pivo zde má tradici již od středověkých časů. Tajné receptury originálního rukodělného piva Vám sice nesdělíme, ale provedeme Vás jeho výrobním procesem, který zakončíze v degustační místnosti, kde ochutnáte několik našich skvělých pivních specialit, kzeré si po prohlídce můžete dokonce i zakoupit. 

 

Venkovní prohlídka 
I okolí kláštera má co nabídnout!  Na vaši návštěvu se těší nejen Žižkův dub, který uchvátí svým stářím, Zahradní dům, který překvapí svým využitím, a Trčkův hrad, který překvapí svou historií. Po prohlídce budete vědět o každém zajímavém místě i jeho historii. 


Kostel Narození Panny Marie 

Dnes je to síňové trojlodí se širší střední lodí, velmi dlouhým presbytářem a dvěma věžemi v průčelí. Presbytář má 4 pole křížové klenby, loď se třemi páry gotických pilířů má valenou klenbu se štukovou nápodobou bohaté pozdně gotické klenby. Nad bočními loděmi jsou tribuny, spojené s kruchtou, s bohatou sítí štukových žeber. Oblouky mezi pilíři jsou rozděleny visutými konzolami. V presbytáři se nachází raně gotické sanktuárium z počátku 14. století, mramorová deska hlavního oltáře nese datum 1462. Velmi cenné je barokní zařízení (chórové lavice, boční oltáře, sochy) od jihlavského řezbáře F. Hoebbela a humpoleckého F. Netha, křtitelnice z roku 1629 a obrazy od F.A. Maulbertsche a V.J. Noseckého nebo barokní varhany od J. Dvorského z roku 1719.

Kostel Narození Panny Marie byl po celý rok 2015 v rekonstrukci. Restaurátoři se zaměřili nejen na opravy fasády, ale především interiéru včetně oltáře, soch a varhan. Chrám se tak přiblížil podobě, kterou mu při poslední přestavbě vtiskl architekt Jan Blažej Santini Aichel. Kostel, který je spolu s klášterem národní kulturní památkou, byl od počátku dubna 2015 uzavřen. První bohoslužbou po dokončení oprav by měla být letošní vánoční půlnoční mše. V roce 2016 se můžete opět těšit na jeho návštěvu.

Návštěvu želivského kláštera si můžete zpříjemnit i návštěvou Klášterní restaurace kde můžete ochutna výbornou gastronomii.

Ubytování a restaurace v okolí