Úvod > Co chcete dělat? > Klášter a kostel sv. Tomáše na Malé Straně
Památky

Klášter a kostel sv. Tomáše na Malé Straně

Kostel svatého Tomáše na Malé Straně stojí už téměř 800 let. Jedinečný architektonický celek v sobě spojuje tři stavební epochy – gotiku, renesanci a baroko. V kryptě kostela je pochována řada významných lidí a vztahuje se k němu i působení jednoho z nejznámějších kronikářů Václava Hájka z Libočan.
Kostel svatého Tomáše byl založen roku 1285 českým králem Václavem II., a to nedaleko od hradeb Malé Strany. Na jeho pozvání totiž přišel do Prahy řád poustevníků sv. Augustina, když se král rozhodl založit v podhradí svého královského sídla klášter „pro spásu duše svého otce“. Pohromu pro kostel znamenal rok 1420, kdy se stal terčem útoků za husitských válek. Obnova trosek kostela trvala velmi dlouho a navíc se klášter potýkal s nedostatkem kazatelů. Proto přijal pro česká kázání Václava Hájka z Libočan, kterého většina z nás zná jako kronikáře s bujnou fantazií. 

Během staletí pak prošel kostel sv. Tomáše mnoha stavebními úpravami, ale stále sloužil obyvatelům Malé Strany i cizincům žijícím v Praze. Další kuriozní nehoda se přihodila v 16. století, kdy se pod návalem diváků zřítil kůr a poté kostel znovu vyhořel. Na obnovu svatostánku povolali augustiniáni také, tehdy začínajícího, Kiliána Ignáce Dientzenhofera. O vnitřní výzdobu se postaral slavný malíř Petr Pavel Rubens. Vytvořil zde hlavní oltářní obraz Umučení sv. Tomáše a menší obraz sv. Augustina, zakladatele řádu. Oba tyto vzácné obrazy se zachovaly a dnes visí v Národní galerii. Na původním místě jsou dnes jejich přesné kopie. V interiéru dále uvidíte také nástropní fresky od Václava Reinera, které zobrazují život a učení apoštola sv. Tomáše a sv. Augustina a jsou považovány za jedno z nejlepších Reinerových děl. Například čtyři obrazy od Karla Škréty. Tento představitel barokního malířství se v kostele sv. Tomáše dokonce roku 1645 i oženil.

Další zajímavostí v hlavní lodi kostela je okázalá kazatelna navržená Filipem Quitainerem a Christianem Kovarem, pozůstatky sv. Bonifáce, oltář Jana Nepomuka, irský oltář, nádherné varhany s původní skříní z roku 1728 a píšťalami z roku 1923. V kostele jsou zachována i další umělecká díla.

Kostel je dnes hlavní duchovní baštou zejména cizinců žijících v Praze, neboť se zde slouží církevní obřady, mimo češtiny, také v angličtině a španělštině. V kostele sv. Tomáše jsou také zdarma nabízeny hodiny cizích jazyků, křesťanská nauka pro děti a dospělé, studium Bible a další programy pro mládež. Mše probíhají v češtině v sobotu a ve všední dny ve 12:15, v neděli v 9:30 a ve všední dny také v 19 hodin; v angličtině v neděli v 11 hodin a v sobotu v 18 hodin v kapli sv. Barbory; ve španělštině v neděli ve 12:30.

Turistické prohlídky je lépe předem telefonicky nahlásit. Bezbariérový vstup je možný také po telefonické domluvě, kdy mniši připraví rampu.