Úvod > Co chcete dělat? > Keltské hradiště Skřipel – Švédské šance
Památky

Keltské hradiště Skřipel – Švédské šance

Jedná se o zachovalý čtyřúhelníkový valovým areál o rozměrech 125 × 105 metrů, s výškou valu 2,75 metru nad vnitřní plochou a zřetelným příkopem na vnější straně. Říká se mu také Švédské šance a nachází se mezi Skřiplí a Osovem.
Čtyřúhelníkové valy u Skřípele patří mezi nejlépe dochované viereckschanze u nás. Jsou tvořeny téměř čtvercovými náspy (105x125 metrů) vysokými až 3 metry s typicky vyvýšenými nárožími, na západní straně s dobře zachovalým příkopem a dvěma branami, z nichž ta západní snad mohla být astronomicky orientována (vzhledem k pozici vůči jiné významné lokalitě na obzoru – kopci Plešivec s velkým laténským hradištěm).

Čtyřúhelníkové svatyně viereckschanzen jsou typické pro laténské období. Bývaly to pravidelné čtyřúhelníkové objekty o velikosti mezi 50 až 200 metry. Obvykle stávaly osamoceně, někde však tvořily oddělenou součást oppida. Objevují se v laténu a pokrývají víceméně celou centrální keltskou oblast. Uvnitř těchto objektů ohrazených valem a příkopem, často s mohutnými bránami, se většinou nacházejí hluboké jámy, v nichž se někdy našly dřevěné sochy bohů a jiné obětiny. Uvnitř svatyní se někdy objevují i stopy po malých domcích, které jsou považovány za předchůdce pozdějších galskořímských chrámků

Lidové označení Švédské šance naznačuje, že místo mohlo vzniknout i mnohem později, a to za třicetileté války. Je zde určitá podobnost uspořádání s keltskými čtyřúhelníkovým valovými areály, tzv. Viereckschanze.

Ubytování a restaurace v okolí

Dvůr Všerad uprostřed berounské přírody

Dvůr Všerad uprostřed berounské přírody

Všeradice, Středočeský kraj
Ubytování u Prejzků

Ubytování u Prejzků

Lhotka, Středočeský kraj
Restaurace Kulturák v obci Tmaň

Restaurace Kulturák v obci Tmaň

Tmaň, Středočeský kraj
Rodinný pivovar Vilém v Jincích

Rodinný pivovar Vilém v Jincích

Jince, Středočeský kraj