Úvod > Co chcete dělat? > Kaple sv. Kunhuty na vrcholu Prenet
Památky

Kaple sv. Kunhuty na vrcholu Prenet

Prenet patří k místům s dalekými výhledy. Na svahu této hory stojí kaple svaté Kunhuty, která se jako jediná dochovala z bývalé osady. Kapli postavil v roce 1408 Bohuslav Racek z Janovic a svého času u ní žil poustevník.
Na náhorní plošině pod vrcholem Malého Prenetu se nachází historická kaple sv. Kunhuty – bývalé poutní místo. Vrch ležící 7 km jihovýchodně od Nýrska  je krajním bodem Pancířského hřbetu a nabízí se z něj krásný výhled na pohraniční hory i vnitrozemí. Dříve zde stávala Páteříkova huť. Po vypalování lesa také nesl vrch své jméno, které původně znělo Brenet (z něm. brennen – pálit).

První písemná zpráva o osídlení Prenetu pochází z roku 1040 a je spojena s vybíráním cla. Postupem času zde vznikla osada, která sloužila jako odpočívka na Zwieselské obchodní cestě. V 15. století zde stávala kaple svaté Kunhuty, v níž žil také poustevník. V roce 1666 uvádějí pozemkové knihy na Prenetu 5 dvorů, kapli a několik chalup. Po druhé světové válce – po odsunu německých obyvatel v roce 1946 byla, osada zcela vylidněna a kaple i dvory začaly pomalu chátrat. Z většiny staveb nezbylo nic. Z bohatého vybavení kaple se zachoval barokní oltář s obrazem svaté Kunhuty, který se nedávno podařilo zrestaurovat. 

Z Prenetu se otevírá široký výhled na západ do Českého lesa se zříceninou hradu Přimdy a na sever do širokého údolí řeky Úhlavy. Výstup na vrcholek je možný po červeně značené hřebenové cestě z Pancíře přes Můstek nebo po trase zelené značky od železniční zastávky Hojsova Stráž či Zelená Lhota (obě místa asi 4 km). Pod kaplí se nachází i malá studánka, která má pověst léčivé vody. Blízko studánky stávala poustevna.

Ubytování a restaurace v okolí

Tři domky

Tři domky

Dešenice, Plzeňský kraj