Úvod > Co chcete dělat? > Kabinet pražské německy psané literatury v Pražském literárním domě
Zážitky

Kabinet pražské německy psané literatury v Pražském literárním domě

Expozice Pražského literárního domu se věnuje fenoménu pražské německy psané literatury. Chce návštěvníkům ukázat, že německy nepsal v Praze jen Franz Kafka, Max Brod či Rainer Maria Rikle, ale také dalších padesát autorů.
Kabinet pražské německy psané literatury odkrývá literární souvislosti jednoho z nejvýznamnějších souborů literárních děl v německém jazyce, která vznikala mimo ucelenou německou jazykovou oblast, především v letech 1890-1939. K jejím tvůrcům patří vedle Kafky, Broda, Werfela či Rilkeho desítky dalších autorů. Pod heslem „Literatura do ruky“ expozice otevírá návštěvníkům nejrůznější cesty na pouti za dalšími poznatky. Ke kuriozitám expozice patří například řetízkové hodinky Egona Erwina Kische nebo vzácné tisky.

Z fotografií, textů a dobových pramenů se dozvíte i to, kam chodili pražští Němci do kavárny, divadla, na promenádu, kolik jich v Praze žilo, jaké vycházely v Praze německé noviny a kdo do nich psal i jak zněla pražská němčina. Samotným autorům se pak kabinet věnuje formou kartotéky, jejíž složky budou postupně doplňovány o další materiály jako korespondence, fotografie či rukopisy. Na kartotéku navazuje knihovna, která obsahuje přes tisíc svazků. Expozice je multimediální, všechny prezentované informace jsou k dispozici i v počítačových databázích a na tabletech, ze kterých si poslechnete originální nahrávky hlasů spisovatelů, později i ukázky z jejich literárních děl. Variabilita expozice umožňuje i při opakované prohlídce objevit něco nového.

Nadační fond Pražský literární dům pořádá konference, setkání českých a německy píšících spisovatelů, nabízí stipendijní pobyty i vzdělávací projekty. Jeho hlavním posláním je rozšíření povědomí o pražské německy psané literatuře a jejích autorech.