!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Jaronínská bučina - nejstarší stromy v Blanském lese
Příroda

Jaronínská bučina - nejstarší stromy v Blanském lese

Původní lesy Jaronínské bučiny patří k nejstarším porostům na území CHKO Blanský les. Nejstarší stromy zde dosahují staří přes 270 let. Převládají zde listnaté dřeviny, z nichž je nejvíce zastoupený buk a jilm, a z jehličnanů je to především jedle.
V rezervaci Jaronínská bučina je chráněn zbytek podhorského smíšeného lesa přirozeného složení na severovýchodních svazích granulitového masivu hory Buglata (zvané též Hrbáč) asi 5 km severně od obce Brloh. Porost má místy suťový charakter a ve vrcholové oblasti jsou četné lavicovitě zvětralé skalní útvary. Porost je ponechán přirozenému vývoji. V geologickém podloží je zastoupen nejvíce granulit. Vlastní skalní útvary, balvanové proudy a kamenná moře jsou tvořena světlou dvojslídnou žulou.
 
Lesy v Jaronínské bučině patří k nejstarším původním porostům na území CHKO Blanský les. Nejstarší stromy zde žijí již 270 let. Mezi nejcennější typy lesní vegetace patří velmi staré smíšené listnaté porosty na sutích – bažanková jasenina s bukem lesním, lípou srdčitou, javorem klenem, jilmem horským a jedlí bělokorou. Ve stromovém patře převládají listnaté dřeviny, nejvíce je zastoupen buk (až 70%) a jilm horský (asi 10%), z jehličnanů je významná jedle (okolo 10%).
 
V rezervaci hnízdí některé vzácné druhy ptáků s vazbou na staré listnaté porosty, především holub doupňák a lejsek malý. Žije zde také puštík obecný, plšík lískový, zjištěn byl i krkavec velký a rys ostrovid.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 5. 8. 2020