Úvod > Co chcete dělat? > In-line trasa Váté písky – skvělé bruslení na Moravské Sahaře
Letní sporty

In-line trasa Váté písky – skvělé bruslení na Moravské Sahaře

Široká a málo frekventovaná stezka prochází řídkým borovicovým lesem a vede z Bzence-Přívozu do Ratíškovic 8 kilometrů krajinou Vátých písků. Přírodní úkaz na Hodonínsku tvoří pás písečných dun a přesypů o několika kilometrech podél staré Baťovy železniční trati na přepravu uhlí.

Jedna z nejlepších stezek pro in-line bruslení na jižní Moravě leží v lesích kousek za Bzencem, v chráněné oblasti Váté písky. Začíná nedaleko železniční zastávky Bzenec-přívoz a vede k silničce spojující Ratíškovice s Rohatcem. Trasa vede lesem po rovině, cesta je dostatečně široká. Místo je vhodné pro fitness, rodinné výlety, ale i pro rychlou jízdu. Celá in-line trasa měří asi 8 km.

Ke stezce se nejlépe dostanete po silnici z Bzence směrem na Strážnici. Asi 200 m před železničním mostem u obce Bzenec-přívoz odbočte doprava na pěkně vyasfaltovanou cestu a po dalších cca 200 m přijedete k místu, na kterém můžete auto zanechat. Vlastní začátek trasy se nalézá ještě o 700 m dále směrem k jihu po nekvalitní cestě, která vás dovede k pile a nádraží. Tam zabočte vpravo a přes pilu či nádraží se dostanete k lesu, kde stezku naleznete.

Váté písky jsou jedinečným biotopem, který se rozkládá mezi železničními stanicemi Rohatec a Bzenec-Přívoz. Často se mu přezdívá Moravská Sahara. Nachází se pouze podél železniční trati v délce 5,5 km a jeho nejširší část měří kolem 60 m. Borové lesy, vysázené do původních dubových porostů koncem 19. století, spoutaly zdejší pohyblivé písečné přesypy, které ohrožovaly i okolní pole.

Nejvýznamnější lokality pískomilného rostlinstva a živočišstva v celé republice leží právě tady. Žije zde i řada ptačích druhů (např. lelek lesní, dudek chocholatý nebo skřivan lesní). V řídké vegetaci roste bohatství suchomilných mechorostů a lišejníků. Byla zde zjištěna také řada vzácných druhů střevlíkovitých brouků, bohatá je fauna blanokřídlých, zejména kutilek, žahalek a včel. Je možné zde zahlédnout kudlanku nábožnou a několik desítek druhů pavouků.

Upozornění (jaro 2021): stezka je ve špatném technickém stavu, nerovný povrch.

Ubytování a restaurace v okolí

Zámecké vinařství Bzenec

Zámecké vinařství Bzenec

Bzenec, Jihomoravský kraj
Zámecké sklepy v Bzenci

Zámecké sklepy v Bzenci

Bzenec, Jihomoravský kraj
Vinný bar Široko Daleko

Vinný bar Široko Daleko

Bzenec, Jihomoravský kraj