Úvod > Co chcete dělat? > Husitská stezka Zemí hradů
Letní sporty

Husitská stezka Zemí hradů

Husitská stezka Zemí hradů měří 5,5 km a vede z Třebívlic na rozcestí Děkovka pod hradem Oltářík, kde navazuje na Zlatou stezku Zemí hradů.
Husitská stezka Zemí hradů představuje krátkou odbočku ze Zlaté stezky Zemí hradů Českého středohoří. Vyznačuje ji modrá turistická značka a od hlavní trasy se odděluje u rozcestí Děkovka. Odtud turisty přivede pod i na hrad Oltářík (Hrádek), cca 650 m ostrého stoupání.
 
Historie vzniku hradu Oltáříka je bezprostředně spojena s husitskou dobou a se jménem nejvýznamnějšího husitského válečníka severních Čech – Jakoubka z Vřesovic. Jakoubek dokázal za husitských válek ukořistit značné statky v severozápadních Čechách, hlavně v Podkrušnohoří. V okolí Oltáříka držel vsi Chrášťany a Děkovku. K ochraně svého majetku si nad Děkovkou vystavěl patrně mezi lety 1440-1450 (uvažovat lze i o letech 1434-1438) hrad, který měl chránit jeho statky od jihu a jihovýchodu, kde se rozkládala panství a hrady katolických pánů z Hazmburka a Kaplířů ze Sulevic. Hrad Oltářík měl zřejmě čistě účel vojenský, čímž lze vysvětlit i jednoduchost jeho stavebního vybavení.
 
Další část stezky udělají očím radost orchidejové louky pod Solanskou horou – jedná se o přírodovědné významné místo, kde se nachází několik druhů lučních orchidejí: pětiprstka hustokvětá nebo vemeník dvoulistý. Po 2 km dojdeme pod Blešenský vrch s pozůstatky hradiště. Nahoru opět vede modrá značka (cca 1 km). Podle lidové tradice byl zakladatelem hradu litoměřický kastelán Blah či jinak Blech, předek pánů z Chlumu ve 12. století. Za husitských válek sloužil hrádek (patrně z větší části dřevěného rázu) jako vojenský opěrný bod. Písemné zprávy o něm se nedochovaly.
 
Dále cesta vede do obcí Dřemčice a Třebívlice. Zde stojí zámeček, upravený v 18. století z tvrze, postavené v první polovině 14. století. Je zde expozice Ulriky von Levetzow, poslední velké lásky J. W. Goetha. V Třebívlicích Husitská stezka Zemí hradů končí.
4.6.
29.10.
Výstava fotografií Krásy Česka

Výstava fotografií Krásy Česka

Třebívlice, Ústecký kraj
15.10.
Burčáková slavnost

Burčáková slavnost

Most, Ústecký kraj
2.4.
30.10.
Podřipský motoráček

Podřipský motoráček

Libochovice, Ústecký kraj
28.11.
2.12.
Od adventu po tři krále – program pro školy

Od adventu po tři krále – program pro školy

Libochovice, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí