Úvod > Co chcete dělat? > Hradiště Vystrkov u přehrady Orlík
Památky

Hradiště Vystrkov u přehrady Orlík

Na levém břehu Orlické přehrady se nachází trojúhelníkovitá ostrožna s pozůstatkem mohutného raně středověkého hradiště.
Ostrožna se dříve tyčila nad Vltavou, dnes je částečně zatopena vodou přehradní nádrže Orlík.

Hradiště bylo strmým srázem chráněno na západě, kde terén padal k Vltavě. Na východě vedl podobně strmý sráz do údolí Hradeňského potoka. Jediný přístup vedl z jižní strany, kterou chránily čtyři po sobě jdoucí linie opevnění.

Ostrožna byla osídlena již v době halštatské. Opevnění vzniklo v 1.polovině 10.století a svou funkci plnilo do konce 11.století, kdy bylo zřejmě nenásilně opuštěno. Je možné, že se jednalo o centrum tzv. Vltavského kraje, poprvé zmiňovaného k roku 1088. Jedná se o jedno z největších a nejlépe opevněných ostrožných hradišť raného středověku.

Dodnes se dochovalo vnější opevnění ve východní části, v délce 270 metrů.
Zobrazit více
17.6.
19.6.
 Psí víkend Tellington Ttouch s Martou a Lenkou

Psí víkend Tellington Ttouch s Martou a Lenkou

Králova Lhota, Jihočeský kraj
29.7.
31.7.
Fyzio-jógový víkend s Jitkou

Fyzio-jógový víkend s Jitkou

Králova Lhota, Jihočeský kraj
17.8.
21.8.
Festival Radosti ze života 2022

Festival Radosti ze života 2022

Kostelec nad Vltavou, Jihočeský kraj
21.5.
Naši jedli kaši v Zeměráji

Naši jedli kaši v Zeměráji

Kovářov, Jihočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Wellness hotel Orlík

Wellness hotel Orlík

Kozárovice, Středočeský kraj
Rekreační středisko Radava u Orlíka

Rekreační středisko Radava u Orlíka

Kovářov, Jihočeský kraj
Tvrz Holešice u Orlické přehrady

Tvrz Holešice u Orlické přehrady

Kovářov, Jihočeský kraj