Úvod > Co chcete dělat? > Hradiště Vystrkov u přehrady Orlík
Památky

Hradiště Vystrkov u přehrady Orlík

Na levém břehu Orlické přehrady se nachází trojúhelníkovitá ostrožna s pozůstatkem mohutného raně středověkého hradiště.
Ostrožna se dříve tyčila nad Vltavou, dnes je částečně zatopena vodou přehradní nádrže Orlík.

Hradiště bylo strmým srázem chráněno na západě, kde terén padal k Vltavě. Na východě vedl podobně strmý sráz do údolí Hradeňského potoka. Jediný přístup vedl z jižní strany, kterou chránily čtyři po sobě jdoucí linie opevnění.

Ostrožna byla osídlena již v době halštatské. Opevnění vzniklo v 1.polovině 10.století a svou funkci plnilo do konce 11.století, kdy bylo zřejmě nenásilně opuštěno. Je možné, že se jednalo o centrum tzv. Vltavského kraje, poprvé zmiňovaného k roku 1088. Jedná se o jedno z největších a nejlépe opevněných ostrožných hradišť raného středověku.

Dodnes se dochovalo vnější opevnění ve východní části, v délce 270 metrů.
Zobrazit více
16.10.
Probulovské posvícení

Probulovské posvícení

Probulov, Jižní Čechy
29.10.
30.10.
Český revival

Český revival

Probulov, Jižní Čechy
1.6.
31.10.
Výstava Zvíkov v krásné literatuře

Výstava Zvíkov v krásné literatuře

Zvíkovské Podhradí, Jižní Čechy
1.6.
31.10.
Výstava Inspirace Zvíkov

Výstava Inspirace Zvíkov

Zvíkovské Podhradí, Jižní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Wellness hotel Orlík

Wellness hotel Orlík

Kozárovice, Střední Čechy
Rekreační středisko Radava u Orlíka

Rekreační středisko Radava u Orlíka

Kovářov, Jižní Čechy
Tvrz Holešice u Orlické přehrady

Tvrz Holešice u Orlické přehrady

Kovářov, Jižní Čechy