Úvod > Co chcete dělat? > Hradiště Stolová hora u Klentnice
Památky

Hradiště Stolová hora u Klentnice

Na plochém vrcholu Stolové hory vzniklo v mladší době bronzové 7,2 ha rozlehlé opevněné hradiště kultury mohylové a velatické. Do současnosti se z opevnění, které zřejmě lemovalo hradiště po celém obvodu, dochoval jen mírně zvlněný terén.
Lokalita výšinného opevněného sídliště, hradiska Stolová hora, zaujímá rozsáhlé plató výrazného návrší kóty 458 m mezi obcemi Klentnice a Bavory. Hradisko má oválný půdorys o rozloze asi 7,6 ha.

Na vrcholu Stolové hory je planina, na které kdysi stávalo opevněné hradiště. Ještě dnes se zde stále nalézají raně středověké i starověké střepy. Na severní a jižní straně se nacházejí místa původních vstupů, opevnění probíhalo nepochybně po celém obvodu lokality. První průzkumy této archeologické lokality probíhaly roku 1873. V letech 1952 a 1958 na místě působil výzkumný tým Archeologického ústavu v Brně. Odborníci dokázali, že na Stolové hoře existovalo osídlení již z doby kamenné, bronzové a staroslovanské. Archeologové z Brna svoji pozornost směřovali do jižní části hradiště na prostor vstupu a opevnění tvořeného hradbou a příkopem kultury mohylové ze střední doby bronzové a velatické fáze kultury středodunajských popelnicových polí z mladší doby bronzové. Další nálezy dokládají osídlení lokality v pozdní době kamenné, kultury únětické ze starší doby bronzové a podolské fáze kultury středodunajských popelnicových polí z pozdní doby bronzové.

Ještě na počátku 20. století byly na plochém vrcholu patrné stopy valů a příkopů, dnes takřka zaniklých. Dnes na vršku stojí vysílač a pěchotní bunkr, který byl součástí opevnění z období druhé světové války. Z planiny na vrcholu hory je možné vidět Děvín, Novomlýnské nádrže s kostelíkem Svatého Linharta na ostrůvku, chladící věže Dukovan a Dunajovické kopce.

Roste zde mnoho vzácných chráněných rostlin, jako je divizna brunátná nebo třemdava bílá, která pronikavě citronově voní. Žije tu kriticky ohrožený sysel obecný. Na Stolové hoře je možné spatřit i kudlanku nábožnou nebo vzácnou kobylku ságu. Roste zde i dub pýřitý, zvaný šípák, který má Pálava ve svém znaku.
 

Ubytování a restaurace v okolí