Úvod > Co chcete dělat? > Hradiště Kamenná věž u Velešína
Památky

Hradiště Kamenná věž u Velešína

Hrad Kamenná věž stával na místě pravěkého hradiště na ostrožně nad soutokem Malše a Velešínského potoka.
Vlastní dějiny hradu jsou dodnes zahaleny záhadou. Nedochovaly se totiž žádné přímé ani nepřímé písemné zmínky, jeho existenci potvrdil až archeologický průzkum vedený v roce 1976 Antonínem Hejnou. Ten jej zasadil do 13. století a ve stejné době zřejmě vznikly i dodnes patrné valy s příkopy. 

Dlouhou dobu se soudilo, že zde stával pouze hrad. Teprve povrchový průzkum Jiřího Valenty z Velešína v letech 1995–1996 prokázal existenci hradiště z mladší fáze starší doby bronzové, které hradu předcházelo.

Dnes je toto místo na ostrohu nad hladinou vodní nádrže Římov.