Úvod > Co chcete dělat? > Hradiště Darebnice nedaleko Chocně
Památky

Hradiště Darebnice nedaleko Chocně

Prehistoriské hradiště se nachází nad osadou Darebnice 4 km od centra Chocně. Je situováno na ostrohu, který k severu a východu příkře spadá. Bývalé opevněné sídliště lužického lidu popelnicových polí bývalo v době hradištní osídlené Slovany.
Zdejší svahy byly důležitou součástí opevnění hradiště. Na jihozápadě bylo chráněno příkopem a valem, který napříč přetíná ostroh. Val dosahuje místy výše až 2 m, hloubka příkopu je rovněž 2 m. V letech 1965-69 zde byl proveden archeologický průzkum. Na základě nálezů keramiky a dokladů osídlení v okolí se předpokládá, že hradiště bylo vybudováno lidem lužických popelnicových polí (cca kolem roku 1000 př. n. l.) a znovu osídleno Slovany v době hradištní (11. – 12. stol.)
 
Podle zbytků mohutné, dva metry široké zdi u jižního valu a nálezů středověké keramiky a zbraní se dá usuzovat, že tu později vznikla i gotická tvrz, o níž však prameny mlčí. V současné době se jedná o nepříliš mohutný val, ohraničující od jihu a západu rozlehlé hradiště, které na ostatních stranách chránily příkré svahy.

Ubytování a restaurace v okolí

Cukrárna V uličce v Chocni

Cukrárna V uličce v Chocni

Choceň, Pardubický kraj
Penzion a mlýn Jangelec ve Vysokém Mýtě

Penzion a mlýn Jangelec ve Vysokém Mýtě

Vysoké Mýto, Pardubický kraj
Rodinný hostinec U Hubálků v Kostelecké Lhotě

Rodinný hostinec U Hubálků v Kostelecké Lhotě

Kostelec nad Orlicí, Královéhradecký kraj