Úvod > Co chcete dělat? > Hradiště Černé Budy na Krkavčích skálách u Sázavy
Příroda

Hradiště Černé Budy na Krkavčích skálách u Sázavy

Pravěké hradiště Černé Budy se nachází na skále nad meandrem Sázavy, severozápadně od Sázavského kláštera a jihovýchodně od Pyskočel, na pravém břehu řeky. Pod hradištěm objevíte nádhernou vyhlídku na řeku Sázavu a přilehlé údolí s železniční tratí.
Hradiště Černé Budy se rozkládalo kolem dvou vrcholů Krkavčích skal a v sedle mezi nimi. Vnější opevnění vedlo po obvodu, s výjimkou jižní zcela nepřístupné strany. Kolmý sráz nad Sázavou má převýšení až 90 m. Na základě rozboru nalezených zlomků keramiky je možné hledat počátky osídlení Krkavčích skal v pozdní době kamenné – neolitu, mladší době bronzové a ranému středověku.
 
Osídlení se pravděpodobně kryje s fungováním důležité dálkové cesty, která spojovala Polabí s jihem Čech a překračovala řeku Sázavu. Právě při podobných významných křižovatkách vznikala již v neolitu opevněná výšinná sídliště. Z hradeb na Krkavčích skalách byly kontrolovány nejen přirozené komunikační koridory, ale i další blízké přístupy k řece a přechody přes ní.
 
Na Krkavčích skalách, kousek od červeně značené turistické trasy ze Stříbrné Skalice do městečka Sázava se pod hradištěm nachází také nádherná vyhlídka na řeku Sázavu a přilehlé údolí. Vyhlídka je neznačená a nejpohodlněji se k ní můžete dostat od kapličky sv. Anny a odpočívadla u blízkého lesního rozcestí po vyšlapané pěšině. Je to jen kousek červeně od značené cesty a pohled do údolí na řeku určitě stojí za malé zdržení. Navíc přímo u vyhlídky je lavička a je tak možné si zde příjemně odpočinout.

Ubytování a restaurace v okolí

Stromhouse – stromový domek v Posázaví

Stromhouse – stromový domek v Posázaví

Vlkančice, Středočeský kraj
Luxusní TeePee Spa u Pyskočel

Luxusní TeePee Spa u Pyskočel

Vlkančice, Středočeský kraj
Hostinec Za Vodou v Sázavě

Hostinec Za Vodou v Sázavě

Sázava, Středočeský kraj