Úvod > Co chcete dělat? > Hrad Svojanov – místo, kde se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím
Hrad Svojanov - místo, kde se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> Hrad Svojanov Letecký pohled "> "> "> "> "> Hrad Svojanov Celkový pohled "> Sloupová sín "> Kuchyne "> Panská ložnice "> Jídelna "> Dámský salon "> Dámská ložnice "> Slavnostní osvetlení hradu
Přidat foto
Památky

Hrad Svojanov – místo, kde se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím

Jedním z nejstarších královských hradů v ČR je malebný hrad Svojanov ležící nad údolím řeky Křetínky. Je to zároveň jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Navštívit můžete i ojedinělý dům zbrojnošů.

V hradním paláci je instalována expozice života na hradě v 2. polovině 19. století. Místnosti jsou zařízeny tak, aby podávaly co největší představu o tom, jak se na hradě skutečně v minulosti žilo. K nejzajímavějším prostorům patří sloupová síň, dobová kuchyně, jídelna, panský či dámský salon. V empírových pokojích se dochovaly překrásné nástropní malby. Součástí prohlídky je také ucelená sbírka hodin nebo obnovená gotická zahrada, jediná svého druhu ve střední Evropě.

Druhý prohlídkový okruh představuje podzemní prostory se stylovou mučírnou a goticko renesanční dům zbrojnošů. Právě zde se konají výstavy s historickou tematikou. Raně gotické sklepení nabízí výstavu připomínající hradní pověsti a legendy. Součástí tohoto okruhu jsou také unikátní prostory domu zbrojnošů, který obsahuje dva velké sály nad sebou a hodnotné podkrovní prostory. Vystavená sbírka vám přiblíží chladné zbraně od 14. do 16. století -  sekyry, halapartny, cepy s ostrými hroty nebo kopí se železnými špicemi. Dominantou sálu se však staly zbroje – mezi unikáty patří rakouská jezdecká leštěná zbroj a pěšácká trabantská půlzbroj. Raritou je také kroužková košile sestavená z 16 000 kroužků. Nechybí zde ani ukázky starých her, které sloužily zbrojnošům k zábavě. Vidět zde můžete vyřezávané šachy či karty na ručním papíře. Dům zbrojnošů nechal postavit někdy po roce 1471 Ješek Svojanovský z Boskovic. K jeho stavbě se vztahuje pověst o správci Rašínovi, který byl velmi krutý na dělníky budující dům. Proto musí po smrti každou půlnoc objíždět hrad na ohnivém býku.

V prvním patře jsou situovány ubytovací pokoje pro návštěvníky hradu. Jsou rovněž zařízeny historickým starožitným nábytkem. Turistická část ubytovny je zaměřena na dětské výchovné pobyty, školy v přírodě či tábory. Mimo prohlídkových okruhů, posezení v restauraci a možnosti ubytování hrad nabízí i prostory k pořádání svatebních obřadů, slavnostních hostin, rautů a firemních akcí.

Pro školy je nabízen interaktivní program s šermířským představením z doby gotické. Součástí programu jsou zábavné soutěže pro děti. Termín je nutné objednat předem. Na hradě se koná řada kulturních akcí, koncertů, divadelních vystoupení a šermířských slavností.

Z historie: hrad Svojanov založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. k ochraně zemské obchodní stezky spojující Litomyšl s Brnem. Původní hrad nesl německé jméno Fürstenberg a byl velmi pevný. Dominantu dodnes tvoří válcová věž zvaná hláska. Hrad obepíná mohutná hradba, jejíž síla zdiva dosahuje místy až 8 metrů. Původní raně gotický palác se dodnes dochoval ve zdivu nynějšího tzv. Nového stavení. Svou nynější podobu hrad získal po požáru v roce 1842. Tehdy byl částečně přestavěn v empírovém stylu a tak je dnes jediným hradem u nás, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Od roku 1910 je hrad vlastnictvím města Poličky a v posledních letech je velmi citlivě obnovován.

Zobrazit více

Hrad Svojanov