Úvod > Co chcete dělat? > Hrad Rýzmburk u Oseka
Hrad Rýzmburk u Oseka
"> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Hrad Rýzmburk u Oseka

Nejstarší a nejmohutnější gotický hrad Podkrušnohoří byl podle dobové módy nazývaný Riesenburg, neboli Obří hrad. Původní majitelé hradu – páni z Rýzmburka či "Hrabišici" (v erbu měli hrábě) patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody středověkých Čech. Založili v Oseku také klášter cisterciáků.
Rýzmburk patří mezi nejrozsáhlejší hrady v Čechách. Je postaven na dlouhém a úzkém skalnatém ostrohu, který je z východní a severní strany obtékán potokem. Z hlediska středověkého vojenství se jedná o kvalitní pevnost, která nejspíše nikdy nebyla dobyta. Hrad má dvě základní části. Jádro s obytnými věžemi a kaplí se nachází v nejvyšší části skalnatého hřbetu. K němu z jižní a západní strany přiléhá mnohem rozsáhlejší areál ohraničený hradbou se střeleckými věžičkami, kterému dodnes dominuje masivní útočistná věž (tzv. bergfrit).

Hrad (resp. jeho nejstarší část) vznikl v průběhu první poloviny 13. století. Byl umístěn ve strategické poloze na okraji Krušných hor při důležité dálkové cestě z Čech do Saska, která byla využívána už od pravěku. Zřícenina se v průběhu 19. století stala oblíbeným výletním místem, ve třicátých letech ji dokonce navštívil i známý romantický básník Karel Hynek Mácha a zhotovil její kolorovaný portrét. Dnes patří k oblíbeným cílům výletů a procházek.

Z historie hradu: nejstarší zmínka o hradě pochází z roku 1250. Stavebně historická zkoumání potvrzují, že krátce před tímto datem byla vystavěna jedna z věží v horní části hradu. Hrad je pravděpodobně královského založení. Soudě dle následujících okolností stavbu vedl královský kastelán Boreš z rodu Hrabišiců, který hrad posléze získal do svého držení a poprvé se po něm psal roku 1250 "z Riesenburka".

Páni z Rýzmburka v roce 1398 prodali své majetky v Oseku míšeňskému markraběti, včetně hradu, a už se do regionu nikdy nevrátili. Hrad přestal sloužit jako sídelní a byl nadále pod správou pověřeného úředníka – purkrabího. Prodej panství Osek a Duchcov se však odehrál bez potřebného souhlasu krále, což zapříčinilo letité spory o vlastnictví, ukončené až roku 1459 jeho navrácením právě do rukou českého krále. V roce 1530 prodal král Ferdinand I. hrad Rýzmburg pánům ze Sulevic. Ti se ale brzy poté (okolo roku 1538) usadili na pohodlnějším zámku v Duchcově, zatímco hrad Rýzmburk byl postupně opuštěn a začal chátrat.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí

AutoCamp Osek

AutoCamp Osek

Osek, Ústecký kraj
Restaurace Černý Orel

Restaurace Černý Orel

Osek, Ústecký kraj
Restaurace Elixír

Restaurace Elixír

Litvínov, Ústecký kraj
EuroCamp Barbora u Teplic

EuroCamp Barbora u Teplic

Jeníkov, Ústecký kraj