Úvod > Co chcete dělat? > Hlávkův most v Praze – nejširší most České republiky
Památky

Hlávkův most v Praze – nejširší most České republiky

Hlávkův most je nejširším mostem v České republice a vůbec prvním pražským betonovým mostem přes řeku Vltavu. Překlenuje dvě vltavská ramena a ostrov Štvanici a spojuje Holešovice s Florencí. Od roku 1900 zde stál provizorní dřevěný most, který roku 1912 vystřídal most betonový.
Betonová spojnice vltavských břehů vznikla na místě původního dřevěného mostu, který byl postaven jako spojnice k ústředním jatkám v Holešovicích. V 60. letech 20. století most prošel přestavbou. Most tvoří celkem sedm oblouků – nad Vltavou jsou tři oblouky a nad ostrovem Štvanice zbývající čtyři.

Zvláštností Hlávkova mostu v našich poměrech byla okolnost, že jeho pojmenování zůstalo stejné od jeho vzniku přes všechny různé režimy až do našich dnů. Na výstavbě mostu se podílela kromě známého architekta Pavla Janáka řada dalších význačných umělců. Přestože jméno Hlávkův most nikdy nezměnil, svou podobu ano. Na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století byl přestavěn. Jednak byl rozšířen na téměř dvojnásobek (nyní měří na šířku 28 metrů), navíc železnou konstrukci mezi Těšnovem a Štvanicí vystřídala konstrukce železobetonová. Při této přestavbě v letech 1958 až 1962 bohužel zanikla část výzdoby mostu. V současné době slouží most jako součást severojižní magistrály. Stále po něm jezdí tramvaje, které jsou (už od roku 1912) umístěny uprostřed mezi jízdními pruhy pro automobily.

Nad ostrovními pilíři jsou 2,65 m vysoké reliéfy lidských těl, které vytesali přímo do betonového zdiva Bohumil Kafka a Ladislav Kofránek, žáci významného českého sochaře Josefa Václava Myslbeka. Další ozdobu mostu tvoří medailony od sochařů Josefa Mařatky a Otto Gutfreunda, zobrazující portréty tehdejších dvanácti radních, kteří se nějakou měrou podíleli na stavbě mostu. Dominantu mostu však tvoří mohutné plastiky sochaře Jana Štursy s názvem „Práce“ a „Humanita“ umístěné v předmostí na holešovické straně. Postavou muže s kladivem na sousoší „Práce“ napodobil autor sám sebe jako kameníka. Most slouží jak pro automobilovou a tramvajovou dopravu, tak i pro pěší.