Úvod > Co chcete dělat? > Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran
Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran

Několik kilometrů od Českého Krumlova stojí na ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, půvabný cisterciácký klášter, jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Místo vyzařuje zvláštní poklidnou atmosféru, tolik odlišnou od hektického tempa dnešního světa.

Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě . Díky své poloze v hlubokém vltavském údolí si udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu. Tato národní kulturní památka nabízí tři prohlídkové okruhy.

První trasa prohlídky, prohlídka bývalého kláštera, kterou je možné projít pouze s výkladem průvodce, vede přízemím malého konventu, unikátní gotickou patrovou kaplí Andělů strážných, do velkého konventu s křížovou chodbou. Prohlídka je zakončena v monumentálním kostele Nanebevzetí Panny Marie, největším chrámu na jihu Čech. Expozice je zaměřena nejen na působení cisterciáckého řádu v rámci českých zemí, ale umožňuje také nahlédnout do každodenního života mnichů v 18. století. Prohlídka je pouze s průvodcem a trvá cca 60 minut.
 
Opatská kapledruhá prohlídková trasa vás zavede do sourkomé kaple hlavního představitele kláštera. Než vstoupíte do samotné kaple, ocitnete se ve vstupní síni, která v sobě spojovala funkci reprezentativního vstupu a ústředního sálu, z něhož se vstupovalo do bytu opata, opatské kaple a k hostinským pokojům. Kaple byla vybudována na oktogonálním půdorysu s hruškovitými žebry. První stavební úpravy proběhly nejpozději ve 20. letech 17. století (za opata Jiřího Hubera (1616-1623). Od roku 2016 je zde vystaven gotický deskový obraz Zlatokorunské madony. Jde o dílo mimořádné hodnoty, namalované kolem roku 1410 pro klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně. Prohlídka je pouze s průvodcem a trvá 10 minut.

Klášterní lapidárium je třetím prohlídkovým okruhem, který je umístěn ve třech sklepních místnostech.Uvidíte zde stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí. Prohlídka je bez průvodce.
 

Z historie kláštera:

Do kláštera Svatá trnová koruna (Sancta Spinea Corona) povolal cisterciáky z rakouského kláštera Heiligenkreuz český král Přemysl Otakar II. roku 1263. Podle legendy založil klášter ze zbožných pohnutek. Král měl totiž před důležitou bitvou u Kressenbrunnu roku 1260 proti uherskému králi Bélovi IV. učinit zbožný slib, že za své vítězství nechá založit klášter. Po vítězném boji pak své slovo skutečně splnil.

Důvody pro založení kláštera však byly zároveň i politické. Nový klášter měl zamezit případné rozpínavosti rodu Vítkovců, kterým patřil nedaleký Český Krumlov. V roce 1995 byl zlatokorunský klášter prohlášen národní kulturní památkou.  
 

Prohlídky pro rodiny s dětmi:

Speciální prohlídky pro rodiny s dětmi se zlatokorunským opatem jsou dostupné od srpna roku 2021 v určitých dnech a pouze s rezervací. Novinkou roku 2021 je zpřístupnění místnosti s mnišskými toaletami.
 

Cestování bez bariér:

Do areálu kláštera je bezbariérový přístup. Nabízí bezbariérovou prohlídkovou trasu (bývalý klášter + kostel), která obsahuje nejvýznamnější interiéry a expozice kláštera. V objektu je k dispozici bezbariérové WC.