Úvod > Co chcete dělat? > Historické vodojemy na Žlutém kopci v Brně
Historické vodojemy na Žlutém kopci v Brně
"> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Historické vodojemy na Žlutém kopci v Brně

Monumentální prostory vodojemů ukryté ve svahu brněnského Žlutého kopce mohou fanouškům fantasy žánru připomínat Morii z Tolkienovy trilogie Pán prstenů. V roce 2022 jsou prostory v rekonstrukci, otevřou se až na podzim.
Klenuté stropy, velká okna ve tvaru obří tlamy rozevřené mezi žebrovím představují ojedinělé stavitelské dílo, které mohlo spatřit zatím jen několik desítek vyvolených – studenti architektury při exkurzích, památkáři a hlavně pracovníci Brněnských vodovodů a kanalizací, kteří se o ně starali. Vodojemy jsou postavené z pálených cihel, a to včetně pilířů.

Trojice různě starých podzemních vodojemů se ukrývá v nenápadném areálu mezi ulicemi Tvrdého a Tomešovou. Nejstarší nádrž, umístěná nejvýchodněji při ulici Tvrdého byla vystavěna společně s pisáreckou úpravnou vody a vodojemem na Špilberku mezi roky 1869 a 1872 jako vodojem pro nižší ze dvou tlakových pásem v Brně. Druhý jižněji umístěný podzemní vodojem přibyl poměrně brzy, mezi roky 1896 a 1900, okolnosti jeho vzniku ani vnitřní uspořádání zatím neznáme. Prevaděpodobně teprve v období 10. let 20. století byly oba první vodojemy doplněny o třetí a největší vodojem, tvořený dvěma oddělenými nádržemi. Na jeho místě stála původně skála podobná skalisku Helgoland nad nedalekou nemocnicí, která musela být odtěžena. Vodojemy sloužily do roku 1997, kdy byly odpojeny od vodovodní sítě a po úvahách o jejich dalším využití určeny okolo roku 2014 k likvidaci.

Práce na zpřístupnění vodojemů začaly na podzim 2019, první turisty tu začali provázet v červnu 2020. Trasa vede podél ulic Solniční, Běhounské, na Moravské náměstí, kde průzkumníci objevili odvodňovací kanál ze Špilberku. Pod Českou ulicí je schovaný středověký most a v trase by byla zapojena i Bílá prašná věž, tedy zbytek hradební věže, která byla objevena pod letní zahrádkou hotelu Slavia. Trasa dále nabídne zajímavý středověký sklep v prostoru před palácem Convalaria, kde se rozbočují Česká a Veselá, i tunel pod Běhounskou. Končit bude u brány v parku u Rooseveltovy ulice.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí