Úvod > Co chcete dělat? > Herecké a filmové kurzy pod vedením profesionálů
Zážitky

Herecké a filmové kurzy pod vedením profesionálů

Divadelní a filmová společnost Zity Kabátové pořádá kurzy herectví, moderátorství, dabingu, zvukové tvorby, filmové a divadelní režie pod vedením profesionálů.

Kurzy jsou určené široké veřejnosti především studentům od 12 let a dospělým v oblasti divadelní a filmové tvorby. Všechny kurzy budou navazovat na tradiční tvorbu s přihlédnutím k novým moderním trendům. Tím umožní našim studentům široké a zárověň velmi kvalitní spektrum znalostí v tvořivé práci, jak samostatné, tak i týmové. Pochopení tvůrčích i výrobních znalostí.

Herecký kurz se snaží vychovávat mladé herce, vést je k lásce k divadlu, úctě k dramatickému textu i k pokoře při herecké tvůrčí práci. Učí základním zákonitostem pravdivého, přirozeného fyzického i slovního jednání a existence herce na jevišti, ke vnímání partnera, vše s důrazem jak na individualitu, tak i na kolektivní cítění.

Kurz moderátorství probíhá formou tělesných a hlasových cvičení (dýchání, rezonance, vokalizace a artikulace) s využitím modelových cvičení, jako je čtení a další interpretace zpráv, fejetonů i jiných žánrů a improvizace v daných konkrétních situacích. V rámci výuky se pracuje s mikrofonem a videokamerou.

Kurz režije rozvíjí představivost, tvořivost a odpovídající míru kritického myšlení filmových a televizních režisérů, ruku v ruce s teoretickým vzděláním. Účastníci kurzů budou připravováni a vedeni k osobitému vidění světa, kreativitě a koncepčnosti. Budou seznámeni s různorodými kinematografickými přístupy, s obsahem pojmů jako jsou například teorie dramatu, práce s hercem a filmová řeč.

Kurz dabing a herectví spojuje tyto dvě umělecké disciplíny, které k sobě neodmyslitelně patří. Účastníci se v našich lekcích seznámí se základy rétoriky, hlasového projevu, práce s mikrofonem a v neposlední řadě dabingem v našem dabingovém studiu.

Kurz zvukové tvorby je zaměřen na výchovu asistentů, mikrofonistů a mistrů zvuku (sound designerů) pro celou oblast zvukové tvorby, tj. pro film, TV, rozhlas, hudební studia, divadla a další zvuková pracoviště. Absolvent kurzů má získat komplex profesních vědomostí a dovedností a rozšířit si základnu pro vlastní uměleckou práci prohloubením hudebního, estetického a zvukově dramaturgického cítění, tvůrčí představivosti, kulturního rozhledu atd.

Na kurzu dabingu si účastník uvědomí možnosti emotivního působení hlasu a osvojí si cestu k vědomému uplatnění své osobnosti. Tento kurz zahrnuje základní teoretické okruhy z oblasti fonetiky a spisovné výslovnosti. Cílem je osvojení dobré dechové techniky, tzv. posazení hlasu, rozvíjení hlasové síly, správné artikulace a schopnosti souvislého projevu, upevňování nových mluvních návyků na cvičných textech i při práci na rolích.

Provozovatel

Divadelní a filmová společnost Zity Kabátové

Kříženeckého nám. 322
152 00 Praha 5
Tel.:
+420 607 975 904
Email:
info@divadlofilm.cz
WWW:
www.divadlofilm.cz
GPS:
50,030585 14,391206
 
Region:
Praha
Město:
Praha 5
 

Vstupné

Poznámka:

250 Kč/1 hodina, kurz se skládá z 15 lekcí, 1 lekce = 3 hodiny týdně.

 

Časová náročnost

3,0 hodiny