Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Naučná stezka přírodním areálem Botanické zahrady v Troji
Zdroj foto: mapy.cz, autor Václav Opletal
Příroda

Naučná stezka přírodním areálem Botanické zahrady v Troji

Na trase naučné stezky budete procházet zachovalou příměstskou, v minulosti intenzivně obhospodařovanou, zemědělskou krajinou s usedlostmi, kolem kterých se dosud nachází fragmenty zahrad, sadů, vinic a pastvin. Celé území je cenné ekologicky, biologicky, geomorfologicky a také historicky.
Nejcennějšími lokalitami, které cestou navštívíte, jsou chráněná území – přírodní památky Havránka, Salabka a Velká skála. Naučná stezka začíná na křižovatce úvozové cesty a Nádvorní ulice cca 25 m od pokladny Botanické zahrady Troja JIH. Na trase stezky je na zhruba 3 km rozmístěno celkem 9 informačních panelů a panorama na vřesovišti Pustá vinice. Na celou trasu byste si měli udělat alespoň 2,5 – 3 hodiny času. Poměrně náročné je stoupání od úvodního panelu úvozovou cestou plnou výmolů a říčních valounů a oblázků. K náročnějším úsekům patří také strmý výstup od prameniště Haltýř k přírodní památce Velká skála.

Celá trasa je dobře značena klasickou značkou všech naučných stezek – bílým čtvercem se zeleným pruhem v úhlopříčce. Naučná stezka končí na zastávce autobusu 112 „Kovárna". Trasu můžete také opustit v polovině - z parkoviště Botanické zahrady jehož spodní částí stezka prochází, a odjet autobusem 144 a 102 (zastávka Na Pazderce) jedoucí na metro C – Kobylisy.

Stezka vede mimo část Botanické zahrady, ve které se platí vstupné, vstup na ni je tedy zdarma. Cesty přírodním areálem botanické zahrady, tedy i tato naučná stezka, se během zimy neudržují. Stezka není určena pro jezdce na koních a cyklisty, těm je vstup do přírodního areálu botanické zahrady zakázán.
 

Nejzajímavější místa na trase naučné stezky

Na trase naučné stezky navštívíte jediná dvě vřesoviště v Praze. Přírodní památku Salabka a přírodní památku Havránka, kde vřesy rostou v lokalitě zvaném Pustá vinice. Menší porosty vřesu rostou v Troji i na buližníkových výstupech nad prameništěm Haltýř a na Velké skále.


Přírodní památka Salabka

Na kyselých výchozech buližníků se dobře daří vřesu, který tu nejčastěji roste s metličkou křivolakou. Výchozy břidlic indikují nejčastěji společenstva s dominancí válečky prápořité a hlaváče bledožlutého s dalšími doprovodnými druhy, např. kostřavou žlábkatou, ovsíkem vyvýšeným, ovsířem lučním nebo jasně žlutě kvetoucím štírovníkem růžkatým. Nápadným vzhledem koncem léta upoutá máčka ladní, nápadná svými šedomodře ojíněnými květenstvími a známá jako tzv. stepní běžec.


Přírodní památka Havránka – údolí potoka Haltýř

Toto chráněné území se skládá ze dvou samostatných částí – prameniště potoka Haltýř a vřesoviště Pustá vinice.
V Haltýři je předmětem ochrany několik pramenů, z nichž nejsilnější byl v minulosti jímán cisternou a využíván pro potřeby Trojského zámku. Dnes je chráněn dřevěným přístřeškem. V mokřadní vegetaci u prameniště dominuje sítina sivá a vrbovka chlupatá, z dalších druhů zde můžete vidět bíle kvetoucí tužebník jilmový, přesličku bahenní nebo časně na jaře kvetoucí devětsil bílý. V mokřadu najdete i pobytové stopy divokých prasat - v zadní části prameniště je kaliště a na sloupcích zábradlí, které mokřad ohraničuje, se pravidelně nachází stopy bahna, které tam černá zvěř zanechá, když se o sloupky otírá.
 

Přírodní památka Havránka – vřesoviště Pustá vinice

Na minerálně chudých výchozech buližníku roste, stejně jako na Salabce, vřes obecný. Mimo dominantního vřesu a metličky křivolaké zde roste například jestřábník chlupáček, kyselka obecná a zvonek okrouhlolistý. Část chráněného území s hlubší půdou zarůstají teplomilné keře, především trnky, šípkové růže a různé hlohy. Vřesoviště Pustá vinice bylo v minulých letech značně poničeno – cyklisté a jezdci na koních si zkracovali cestu vřesem, nerespektovali, že se jedná o cenné chráněné území a nikoli jízdní dráhu. Proto byla v dubnu 2006 velká část Pusté vinice sanována, erozní rýha byla zavezena vřesovištním substrátem, který byl pokryt kokosovou rohoží, a následně oset.
 

Přírodní památka Velká skála

Velká skála je nejvýše položené zastavení na trase naučné stezky (vrchol Velké skály dosahuje 314 m.n.m.). Celé území tvoří výrazný skalní hřeben, zčásti ukrytý mezi stromy, tvořený buližníky a na úpatí také buližníkovou sutí. Vegetace Velké skály je velmi chudá a z velké části tvořený nepůvodními společenstvy. Úpatí svahů pokrývá druhotně vysázený modřín, akát a borovice černá. Původní společenstva nalezneme ve vrcholových částech masivu. Jsou to především porosty s dominantním vřesem a s dalšími doprovodnými druhy, které již znáte z vřesoviště Salabka nebo Pustá vinice.
 

Průvodcovská služba

Pokud se chcete na trasu naučné stezky vydat s průvodcem, můžete si ho předem objednat na telefonu 603 582 191 (Mgr. Eva Vítová) nebo e-mailu pruvodci@botanicka.cz. V případě zájmu lze výklad uzpůsobit přání nebo probírané školní látce (např. rostlinná společenstva, naše rostliny, jehličnaté a listnaté dřeviny apod).

Aktuality

Džungle, která nespí – večerní provázení skleníkem Fata Morgana

Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí.
Praha, Praha

Džungle, která nespí – večerní provázení skleníkem Fata Morgana

Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí.
Praha, Praha

Džungle, která nespí – večerní provázení skleníkem Fata Morgana

Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí.
Praha, Praha

Džungle, která nespí – večerní provázení skleníkem Fata Morgana

Navštívit tropický deštný prales v noci, to se podaří opravdu jen málokomu. Ve skleníku Fata Morgana tuto možnost máte. Přijďte se projít džunglí, která nespí.
Praha, Praha

Nová PET Tropicana – fantastická tropická džungle ve skleníku Fata Morgana

Tropický skleník Fata Morgana v pražské Troji ožívá uměním. Téměř na tři měsíce ho „osídlí“ na 130 objektů, rostlin, hub a zvířat, které vytvořila umělkyně Veronika Richterová z nasbíraných plastových nápojových lahví. Přijďte navštívit unikátní a pestrobarevnou džungli plnou fantastických rostlin.
Praha, Praha

Klára má svátek! Pozvěte ji na piknik do botanické zahrady v Troji

Botanická zahrada hl. m. Prahy připravuje oslavy svátku patronky Vinice sv. Kláry, které se ponesou v piknikovém duchu.
Praha, Praha

Motýli ve skleníku Fata Morgana v Troji

I letos se můžete těšit na výstavu živých tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana v pražské botanické zahradě. Výstava Motýli na cestách se uskuteční 19. dubna až 2. června.
Praha 7, Praha

Výstava pro všechny smysly – Za kořením a slávou

Botanická zahrada Praha uvede od 1. do 17. března Výstavu pro všechny smysly – Za kořením a slávou. Výstava pro všechny smysly je uzpůsobená i potřebám osob s hendikepem. Vystavené exponáty bude možné si osahat, k některým přivonět, nebo je dokonce ochutnat.
Praha 7, Praha

Aktivity v okolí

Pivoňková louka v Botanické zahradě hl. m. Prahy

Pivoňky odpradávna zaujímají roli královen květin. Botanická zahrada hl. m. Prahy se pyšní jednou z nejlepších sbírek těchto rostlin v Evropě a kolekce těch dřevitých je nejrozsáhlejší, jakou je možné v České republice zhlédnout.
Praha 7, Praha

Skleník Fata Morgana – výlet exotickou přírodou v Praze

Užijte si procházku přes exotické hory, lesy a polopouště v jakoukoliv roční dobu, která potěší každého zvídavého návštěvníka. Pozoruhodná expoziční plocha činí svým originálním řešením z Fata Morgany evropský unikát.
Praha 7, Praha

Stezka pro nevidomé v Botanické zahradě v Praze

Stezka nabízí třicet sloupků s braillovým písmem a informacemi pro vidící. Sloupky jsou v blízkosti rostlin nebo stromů, takže si nevidomý může exponát také osahat.
Praha 7, Praha

Vinice sv. Kláry v Troji

Krásné vinice si v Tróji všimne každý. Památkově chráněná Vinice sv. Kláry připomíná zašlou slávu pražského vinařství.
Praha 7, Praha

Vonná stezka Botanickou zahradou hlavního města Prahy

Zavřete oči a nechte se vést vůní rostlin – trojskou botanickou zahradou vede Vonná stezka, originální vzdělávací projekt, který postupně zahrnuje jednotlivé expozice. Vznikl díky spolupráci Botanické zahrady hl. m. Prahy s přední českou odbornicí na vůně Petrou Hlavatou.
Praha 7, Praha

Kaple sv. Kláry v Troji

Drobná sakrální stavbička, barokní kaple sv. Kláry, stojí na vrcholu vinice nad trojským zámkem a tvoří tak nejvyšší dominantu této části Prahy, viditelnou z mnoha blízkých i dalekých míst.
Praha 7, Praha

Laboratorní učebna Botanické zahrady hl. m. Prahy

V laboratorní učebně mohou učitelé a žáci využívat mikroskopickou techniku, která je na vyšší úrovni než standardní školní vybavení. Kromě špičkových mikroskopů a projekční techniky jim bude k dispozici i stereoskopický mikroskop s kamerou nebo senzory pro měření CO2, O2, pH, teploty.
Praha 7, Praha

Botanická zahrada hlavního města Prahy v Troji

Areál botanické zahrady se rozkládá v Trojské kotlině na rozloze cca 25 ha. Její nejznámější částí je skleník Fata Morgana, ale k zahradě patří také venkovní expozice včetně vinice. Skleník Fata Morgana je celoročně otevřen úterý až neděle, pondělí je zavíracím dnem.
Praha 7, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Vinotéka sv. Kláry v trojské botanické zahradě

Vinotéku sv. Kláry najdete v areálu Ornamentální zahrady na místě bistra. Kromě vína z vinice sv. Kláry zde čeká hosty i další občerstvení – horké a studené nápoje, sýrové a uzeninové talíře a sezónní obložené chleby.
Praha 7, Praha

Vinice Salabka v Praze Troji

I v Praze existují vinice a rodí se v nich skvělé víno! Jednu z nich najdete v Praze – Troji. Historická vinice Salabka má nádhernou polohu, hned vedle pavilonu Fata Morgana Botanické zahrady, odkud je nádherný výhled na pražské panorama přes zeleň trojských stromů.
Praha 7, Praha

Restaurace Salabka v Troji – skrytý klenot Prahy

Usedlost Salabka je místem, v němž se budete cítit jako na jihofrancouzském venkově, nikoli na okraji vibrující metropole. Koncept zdejší kuchyně nejlépe definuje výraz současná gastronomie. I když zde tradiční česká jídla nenajdete, o to víc si vychutnáte produkty od českých dodavatelů.
Praha 7, Praha

Apartmány Salabka – do Prahy nejen za vínem

Přijeďte netradičně za vínem do Prahy na největší pražskou vinici Salabka, prohlédněte si zde výrobu vína od pěstování keřů vinné révy až po špuntování lahví a ochutnejte místní víno ale i slunce na talíři, které nabízí naše Cuisine du Soleil! Nebo se ubytujte v netradičních apartmánech ve vinici.
Praha 7, Praha

Bistro Botanická na talíři

Na místě bistra vyrostla dočasná budova Vinotéky sv. Kláry. Kromě vína z vinice sv. Kláry zde čeká hosty i další občerstvení.
Praha 7, Praha

Restaurace Gaston v Zoo Praha

Restaurace Gaston prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Její plocha se významně zvětšila, součástí je také cukrárna a gril.
Praha 7, Praha

Restaurace Svatá Klára

Restaurace Svatá Klára je do odvolání uzavřena. Děkujeme za vaši přízeň a včas vás budeme informovat o znovuotevření restaurace.
Praha 7, Praha

Bistro Karel

Přímo v zahradě zámku Troja, v původním zahradníkově domku, se nachází útulné Bistro Karel. Atmosféra evokuje středomořský venkov, kuchyně je založena na konceptu pomalého stolování a lokálních a sezónních produktech od malých dodavatelů.
Praha 7, Praha