Úvod > Co chcete dělat? > Galerie Plato Ostrava – prostor pro umění
Galerie Plato Ostrava – prostor pro umění
"> "> Zdroj: ostrava.cz, vizualizace "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Galerie Plato Ostrava – prostor pro umění

Městská galerie pro současné umění působí na ploše téměř 5000 m² v historické budově jatek v centru Moravské Ostravy. Budova městských jatek představuje ojediněle dochovaný industriální celek, dosvědčující rozvoj potravinářské výroby a rychlou urbanizaci města.
Rekontrukcí bývalých městských jatek získala budova svůj původní vzhled. Navíc bude sloužit kultuře a Ostravu obohatí skutečně zajímavá stavba podle návrhu světově uznávaného architekta. Na galerii moderního umění se proměnílo celkem pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří – původní chladírny (1891), nové chladírny (1902), vepřové porážky (1902) a zastřešeného atria (1954). Šest výstavních sálů může být navzájem propojeno nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám je do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství. V objektu jsou umístěny i kanceláře, zasedací místnosti a bistro.

Stávající budově dominují dva historické materiály: venkovní cihly a vnitřní, bíle omítnuté stěny. Aby zůstala zachována historická kontinuita, byly interiéry galerie doplněny právě těmito dvěma materiály a také betonem.
 

Koncept galerie Plato

Věříme tvůrcům
Poskytujeme zázemí všem, kdo chtějí v širších souvislostech porozumět světu. Jeho složitost a bohatství reflektujeme prostřednictvím umění. V mezinárodním kontextu a na nejvyšší možné úrovni. Věříme tvůrcům a jsme jim oporou. Iniciujeme vznik nových děl a uměleckých projektů, přicházíme s novými formáty prezentace současného umění.

Umění v souvislostech
Současné (vizuální) umění představujeme v kontextu dalších uměleckých oborů a vědních disciplín. Jeho hlubší porozumění zprostředkováváme ve spolupráci se současnými tvůrci v oblasti hudby, literatury, autorského divadla, ale také s osobnostmi zabývajícími se dějinami umění, filozofií a sociálními vědami. Připravujeme vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost.

Jediná městská instituce pro vizuální umění
PLATO je jediná příspěvková organizace statutárního města Ostravy, která se věnuje vizuálnímu umění bez budování vlastní sbírky. O galerii zřizovanou městem usilovala ostravská kulturní veřejnost od devadesátých let minulého století. PLATO vzniklo 1. července 2016. Jeho existenci předcházel grantový projekt v Dolních Vítkovicích (2013–2016). Od roku 2022 sídlí v budově bývalých městských jatek v Moravské Ostravě.
 

Bývalá městská jatka v Ostravě

V 70. letech 19. století došlo k přemístění dobytčího trhu z dnešního Smetanova náměstí ke Stodolní ulici a Frýdlantské dráze. První jateční budova v Moravské Ostravě vznikla v roce 1880 přestavbou někdejšího hostince. V roce 1891 došlo k rozšíření areálu o chladírnu s kotelnou a strojovnou, postavené stavitelem Clemensem Hladischem podle projektu firmy Brand&Lhuillier. Kromě chladírny byly postaveny ještě chlévy pro hovězí a vepřový dobytek, koně, ovce a telata, hovězí porážka, prodejní haly, vozovna s kanceláří, sklad kůží, dršťkárna. Další rozšíření jatek proběhlo v letech 1902 – 1903. Jateční provoz zde byl zachován až do roku 1965, kdy došlo k přestěhování jatek do nového masokombinátu v Martinově.
Zobrazit více
21.5.
10.6.
Reaktivace – Městská jatka a jejich okolí

Reaktivace – Městská jatka a jejich okolí

Ostrava, Moravskoslezský kraj
21.5.
10.6.
Moving Architecture

Moving Architecture

Ostrava, Moravskoslezský kraj
27.5.
Kosmos

Kosmos

Ostrava, Moravskoslezský kraj
28.5.
Ostravská muzejní noc v galerii Plato

Ostravská muzejní noc v galerii Plato

Ostrava, Moravskoslezský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace Moravská chalupa

Restaurace Moravská chalupa

Ostrava, Moravskoslezský kraj
Modrá myš – cocktailový bar v Ostravě

Modrá myš – cocktailový bar v Ostravě

Ostrava, Moravskoslezský kraj
U Kluků

U Kluků

Ostrava, Moravskoslezský kraj