Úvod > Co chcete dělat? > Free Cinema
Kultura

Free Cinema

Free Cinema je vzdělávací a talentovou platformou vytvořenou v roce 2012 filmaři, pedagogy a studenty filmových oborů.
Snažíme se vzdělávat a kultivovat diváky, vedeme děti k filmu a k porozumění tomuto komplexnímu médiu, zároveň pomáháme talentovaným amatérům s filmovou tvorbou. Kdokoli tak může poznat filmové umění ve všech jeho podobách. Jaký obsah tedy Free Cinema přináší a komu je určen?

Filmovým nadšencům nabízíme celoroční kurz Jak vidět film?, který zasvěcuje účastníky do filmové historie, přináší analýzy filmů a rozbory rozličných filmových směrů a přístupů, a dále Jak stvořit film?, kurz, který je věnován filmové praxi a všemu, co s ní souvisí. Studenti si zde projdou všemi fázemi přípravy filmu, od představení námětu svým kolegům až po samotnou realizaci. Oba kurzy jsou vedeny filmovými odborníky z řad pedagogů a absolventů FAMU a filmových studií na FF UK.

Nově vzniká distribuční a produkční label, Free Cinema Films, který bude pomáhat s distribucí filmů vzniklých v rámci kurzu Jak stvořit film?
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021