Úvod > Co chcete dělat? > Expozice sv. Jana Sarkandra v Holešově
Kultura

Expozice sv. Jana Sarkandra v Holešově

V bývalé oratoři kostela sv. Anny v Holešově naleznete stálou expozici sv. Jana Sarkandra. Jsou zde k vidění artefakty připomínající Sarkandrovu dobu – písemnosti, obrazy a další inventář.
Jedná se o unikátní stálou expozici, která vznikla v roce 2020 u příležitosti čtyřstého výročí mučednické smrti Jana Sarkandera. Vystaveny jsou předměty související s jeho osobou, ale i s dobou, ve které žil – obrazy, grafiky, staré tisky a sochy.
 
Ústřední dominantou celé oratoře je relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandera. Součástí expozice jsou také textové panely pojednávající převážně o působení Sarkandera v Holešově a měly by být vystaveny i repliky mučících nástrojů, na kterých byl světec umučen.

Expozice kombinuje vizuální a interaktivní prvky, které cílí na všechny věkové kategorie, aby téma bylo srozumitelné i dětem. Městské muzeum expozici zařadilo také do prohlídkového okruhu po místních pamětihodnostech. Oratoř v kostele sv. Anny je veřejnosti volně přístupná v rámci projektu Otevřené brány, a to od května do září.
 

Legenda o sv. Janu Sarkanderovi

sv. Janu Sarkanderovi se váže legenda z roku 1620, kdy Moravu plenili polští kozáci, lisovčíci. Z městských bran Holešova podle ní tehdy vyšlo procesí v čele s Janem Sarkandrem, který přemluvil Poláky a svou náboženskou autoritou útok zastavil. Podle historika Jiřího Fialy ale není příliš pravděpodobné, že procesí vedl sám Sarkander, spíše to byl holešovský zámecký kaplan Samuel Tuček. Sarkander byl po odvrácení útoku kozáků obviněn, že o něm předem věděl. Byl vyslýchán a poté umučen v Olomouci.

Téměř okamžitě po své smrti začal být Sarkander uctíván, na Moravě vznikaly jeho sochy a obrazy. Za blahoslaveného však byl prohlášen až v druhé polovině 19. století, svatořečil ho papež Jan Pavel II. v roce 1995. Pro katolíky Sarkander představuje vzorného služebníka Páně, kterého si Bůh vyvolil jako nástroj zkoušek i milosti.

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace V Podzámčí v Holešově

Restaurace V Podzámčí v Holešově

Holešov, Zlínský kraj
Penzion Hana v Holešově

Penzion Hana v Holešově

Holešov, Zlínský kraj
Restaurace U Černé Kaple Holešov

Restaurace U Černé Kaple Holešov

Holešov, Zlínský kraj
Cukrářství Eklér

Cukrářství Eklér

Holešov, Zlínský kraj