Úvod > Co chcete dělat? > Skanzen Chanovice – expozice lidové architektury
Skanzen Chanovice – expozice lidové architektury
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Skanzen Chanovice – expozice lidové architektury

Chanovický skanzen představuje dobové formy bydlení, zemědělskou činnost, podomáckou výrobu a řemesla na vesnici od 18. až 20. století. Ve skanzenu najdete několik drobných staveb – kapličku, litinové kříže i kamenný smírčí kříž.
Při východní hranici Plzeňského kraje se nachází obec Chanovice, která se stala výchozím místem pro budování záchranného skanzenu shromažďujícího objekty lidového stavitelství jihozápadních Čech. Z různých míst v okresech Klatovy, Plzeň-jih, Rokycany a Domažlice bylo přivezeno patnáct objektů. Některé jsou již nainstalovány, další čekají na svou chvíli v depozitáři. V obci se také nachází barokní zámek, který ve sklepení ukrývá expozici pošumavských lidových řemesel. První chalupou ve skanzenu se stal špýchar z Petrovic u Sušice.

Hlavní usedlost poskytuje servis pro návštěvníky a dobrovolníky, kteří pomáhají skanzen stavět. Stavbu doplňuje roubený špýchar se stodůlkou. V zahradní části najdete expozici zemědělských strojů. Usedlost drobného sedláka tvoří dvě drobné přenesené stavby – roubený špýchar z obce Svrčovec a roubený čeledník z Otěšic. Usedlost středního sedláka charakterizuje roubený špýchar, předzahrádka s léčivými bylinkami, roubená kolna se stodolou a sušárna ovoce. Ke stavení přiléhá sad ve kterém se pěstují původní regionální druhy ovoce. Chalupa správce polesí představuje roubenka s chlívkem. Vedle usedlosti je sezónní dřevorubecký srub. Dále si prohlédnete roubenou obytnou chalupu z Třebýciny na Klatovsku, v jejímž podkroví objevíte interaktivní expozici lidové architektury jihozápadních Čech. Ve skanzenu jsou také stodola i boží muka.

Starší část vesnice se zámeckým areálem je navržena na vyhlášení za památkovou zónu. Skanzen v Chanovicích vznikal a nadále vzniká díky svépomocné a dobrovolnické práci mladých lidí z Plzeňského kraje.


Rozšiřování skanzenu a rekonstrukce objektů 2022 – 2023

V současné době prochází ve skanzenu obnovou roubená chalupa s chlévy z konce 18. století. Pochází z Třebýciny na Klatovsku a skanzen ji měl od roku 1995 jako dar v depozitáři. Od srpna 2023 se usedlost  stane novou součástí prohlídkového okruhu muzea v přírodě.

Půjde o doplnění expozice usedlosti středního sedláka, což umožní celý areál tohoto statku vybavit sbírkovými předměty a jejich kopiemi, a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Ukáže život na vesnici v Pošumaví a představí charakteristické zemědělské a řemeslné činnosti.

Skanzen, který má zatím rozlohu jeden a čtvrt hektaru, má v depozitáři ještě deset rozebraných chalup, které chce rekonstruovat. Většinu staveb starých kolem 200 let.