Úvod > Co chcete dělat? > Expozice bludných balvanů ve Velké Kraši
Příroda

Expozice bludných balvanů ve Velké Kraši

Expozice bludných balvanů ve Velké Kraši se nachází v obecním parčíku nedaleko koupaliště ve Velké Kraši. Je sestavena ze 72 bludných balvanů hornin švédského, baltského a finského původu.
Všechny bludné balvany byly nalezeny v blízkém okolí Velké Kraše a Vidnavy v podhůří Hrubého Jeseníku, které patří k nejbohatším nalezištím bludných balvanů v České republice.

Délka exponátů se pohybuje mezi 50–170 cm, nejmohutnější balvan má rozměry 125 x 120 x 110 cma hmotnost 2,02 t. 

Nejvyšším počtem exponátů jsou zastoupeny rapakivické žuly a porfyry z Ålandského souostroví, jihozápadního Finska a masivu tvořícího ostrov Rödö u švédského pobřeží Botnického zálivu.

Rapakivické žuly
jsou nápadné svou tmavě červenou až růžově červenou barvou a velkými vyrostlicemi draselného živce (ortoklasu). Několik velkých balvanů v zahrádce tvoří hrubozrnné, šedě červené žuly z oblasti Småland v jihovýchodním Švédsku.

Dále jsou zastoupeny žuly a porfyry ze středošvédského regionu Dalarna (z oblasti severně jezera Siljan), filipstadské žuly ze středního až jižního Švédska, ortorula z ostrova Bornholmu v jižní části Baltského moře, červený křemenný porfyr ze dna střední části Baltského moře a potom většinou blíže neurčitelné fenoskandské žuly, ortoruly, migmatity a metakvarcity.

Velmi zajímavou skupinu exponátů představují bludné balvany prekambrických pískovců ze středního Švédska nebo Botnického zálivu, popř. jihozápadního Finska a spodnokambrických pískovců z jižní části  Baltského moře. Některé z pískovců obsahují zkamenělá rourkovitá doupata, známá pod rodovým jménem Skolithos, náležející červům obývajícím písčité dno spodnokambrického moře.

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Vidnava v Jeseníkách

Penzion Vidnava v Jeseníkách

Vidnava, Olomoucký kraj
Kozí Farma U Nýdrlů

Kozí Farma U Nýdrlů

Stará Červená Voda, Olomoucký kraj
Ubytování Napoli

Ubytování Napoli

Stará Červená Voda, Olomoucký kraj
Penzion Pišlikdum

Penzion Pišlikdum

Červená Voda, Pardubický kraj