Úvod > Co chcete dělat? > Dům uměleckého průmyslu na Národní třídě – DUP36
Kultura

Dům uměleckého průmyslu na Národní třídě – DUP36

Prosklená fasáda perly české funkcionalistické architektury Domu uměleckého průmyslu Svazu československého díla zářila nad pražskou Národní třídou od roku 1936. Postupně však začala chátrat a donedávna se jen sumtně a tiše rozpadala. Novou šanci dal budově kulturní klub DUP36 s divadlem X10.
Byla to výstavní výloha mladého československého průmyslu, administrativní a expoziční centrum, v němž sídlily také vzorková prodejna Krásné jizby a nakladatelství Družstevní práce. Dům uměleckého průmyslu postavil v roce 1936 architekt Oldřich Starý. Mezi dodnes jedinečné architektonické prvky patří třeba mobilní skleněná střecha nad atriem.
 
Svaz československého díla, který objekt vlastnil, si vytkl za úkol podporu průmyslového designu, výtvarníků, designérů, družstev a drobných podnikatelů. DUP se stal centrem aktivit Svazu, po otevření v něm sídlilo také partnerské nakladatelství Družstevní práce a prodejna Krásná jizba, která fungovala jako showroom nejlepšího českého užitého designu, grafiky a umění. Jejím výtvarným poradcem byl od roku 1929 Ladislav Sutnar, s Krásnou jizbou a DUPem ale spolupracovala takřka kompletní výtvarnická a designérská špička
 
poválečné době tam vzniklo Ústředí lidové a umělecké výroby (ÚLUV), několik pater si pronajalo nakladatelství Odeon. Během osmdesátých let budova začala chátrat, opravy památkově chráněného objektu ale byly příliš náročné. Na začátku devadesátých let došlo k nepřehledné a pravděpodobně účelové privatizaci, která vyústila v likvidaci, a dům se ocitl ve vlastnictví soukromníka, který se o něj nikdy nestaral. A tak to dlouhá léta vypadalo, že bývalý Dům uměleckého průmyslu je odsouzen k zániku. Nedávno se tu ale otevřel nový kulturní prostor DUP36.

DUP36 je alternativou ke všemu, pro všechny. Jedná se o prostor, kde se komerce konfrontuje s uměním, technologií a člověkem. DUP36 má inspirovat, bořit a tvořit. Nechte se pohltit pražským podzemím a pojďte společně hledat nové obzory a prostory pro vesměs jakoukoliv aktivitu. Divadlo X10 v podzemí bývalého Domu uměleckého průmyslu je především prostorem otevřené komunikace, místem sdíleného prožitku, místem, kde je možné myslet a existovat. Divadlo X10 umožňuje setkávání lidem, jejichž bytostnou potřebou je poznání, pojmenování současného dění a uvědomění si svého místa a své role v něm.