Úvod > Co chcete dělat? > Dům Budčických ve Znojmě
Památky

Dům Budčických ve Znojmě

Dům Budčických – měšťanský dům na rohu Obrokové a Zámečnické ulice, je jedním z nejunikátněji dochovaných středověkých domů ve Znojmě. Čeká jej archeologický průzkum a vybudování muzea.
Unikátní je světelný schodišťový dvůr domu. Místnosti prvního patra jsou místy zaklenuty renesančními křížovými klenbičkami. V úrovni druhého patra se nachází krásná domácí kaple s dochovanými renesančními malbami a výzdobou starou téměř pět set let. První patro domu je vysazeno na krakorcích a místnosti v něm jsou zaklenuty křížovými klenbami, vytaženými do hřebínků.

Dům postavil zámožný rod Budčických v roce 1525, což z něj činí jeden z prvních renesančních počinů ve městě a na jižní Moravě vůbec. V domě se v 19. století střídaly různé módní obchůdky, až v něm nakonec roku 1896 našlo své hlavní sídlo renomované znojemské knihkupectví a tiskárna Fournier et Haberler, jehož majitelem byla tehdy rodina saského protestanta Karla Bornemanna. V té době tam také začali vydávat velkoněmecky orientovaný list Znaimer Tagblatt. V roce 1920 pak bylo vystaveno druhé patro domu. Po druhé světové válce byl dům konfiskován a jako majetek města sloužil jako nájemní dům.

V současné době je již dlouho prázdný, ale brzy se v rámci připravovaného přeshraničního projektu dočká odborného průzkumu, opravy a zpřístupnění. Má zde vzniknout městské muzeum, které by seznamovalo veřejnost nejen s bohatou historií domu, ale přiblížilo by i měšťanský život ve Znojmě od středověku až po 19. století.

Ubytování a restaurace v okolí

Stará pekárna

Stará pekárna

Znojmo, Jihomoravský kraj
Hotel Clemar

Hotel Clemar

Znojmo, Jihomoravský kraj