!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Areál Dolní Vítkovice – unikátní industriální památka
Památky

Areál Dolní Vítkovice – unikátní industriální památka

Dolní Vítkovice tvoří bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren. Areál je unikátní industriální památkou a nezaměnitelným symbolem Ostravy a celého Moravskoslezského kraje.
V roce 2008 byl areál zapsán jako vůbec první česká památka na seznam Evropského kulturního dědictví. Hodnota a výjimečnost Dolní oblasti Vítkovic spočívá jednak v technologické návaznosti těžby uhlí, jeho koksování a výrobě surového železa ve vysokých pecích, druhak v poměrně dlouhé kontinuitě – železo se tu nepřetržitě vyrábělo od dvacátých let 19. století téměř až do konce 20. století.

Vítkovické železárny založil v roce 1828 arcivévoda Rudolf Jan, arcibiskup olomoucký. Mělo se tu zpracovávat železo, vyrobené v dřevouhelných vysokých pecích v Čeladné a Frýdlantě. Roku 1830 byla v Rudolfově huti uvedena do provozu první pudlovací pec v zemích tehdejší habsburské monarchie, konstruovaná podle projektu profesora vídeňské polytechniky F. X. Riedla, roku 1836 se připojila první vysoká pec. V roce 1843 už tvořily areál železáren dvě vysoké pece, slévárna, pudlovna, válcovna, kolárna a kotlárna.

V roce 1857 byl v těsné blízkosti hutě otevřen důl Hlubina jako zdroj paliva do vysokých pecí a od té doby na sebe celý technologický tok navazoval v jediném průmyslovém komplexu. Spojení mezi jednotlivými částmi výroby zajišťovaly pásové dopravníky, zavážecí zařízení a dopravní mosty. Areál jednoho z nejhlubších dolů v ostravském revíru prošel mnoha přestavbami. Nejvýrazněji se do podoby důlních objektů zapsali architekti F. Neumann a O. Bém.

Těžba uhlí byla ukončena roku 1991, v roce 1998 se zastavil provoz pecí a z areálu se stala technická památka bez provozu. V témže roce u příležitosti 170. výročí založení železáren byla před administrativní budovou železáren vztyčena busta zakladatele arcivévody Rudolfa Jana.
 

Prohlídky areálu Dolu Hlubina

Prohlídky areálu národní kulturní památky Důl Hlubina a Vysoké pece č. 1 zajišťuje Dolní oblast Vítkovice. Prohlídky trvají přibližně 100 minut a vychází se od návštěvnického centra v budově Velínu ve Vítkovické ulici. Prohlídky probíhají denně v časech 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin.

A – Vysokopecní okruh včetně návštěvy Bolt Tower: "Adrenalinový" okruh vás zavede na vyhlídku až do výšky téměř 80 m, dostanete se do nitra Vysoké pece a dozvíte se vše o výrobě surového železa. Během prohlídky absolvujete trasu, na které se dozvíte jak krok po kroku v tajemných útrobách vítkovických železáren vznikalo surové železo. Z vrcholu věže Bolt Tower, která dosahuje do výšky téměř 70 metrů, se pak naskýtá jedinečná vyhlídka na Ostravu a její okolí. Prohlídka trvá cca 100 minut.

B – Vysokopecní okruh (bez Bolt Tower): Okruh je zaměřen na výrobu surového železa a historii Dolních Vítkovic. Zahrnuje unikátní výjezd skipovým výtahem po trase vsázky Vysoké pece. Doba prohlídky cca 100 minut.

C – Uhelný okruh – povrchová prohlídka: Uhelný okruh vás provede územím dolu Hlubina s atraktivní návštěvou uvnitř těžní věže, dozvíte se vše nejen o těžbě uhlí, ale také o jeho přeměně v koks a využití v souvislosti s vysokou pecí. Součástí trasy je i představení zrekonstruovaných objektů tohoto areálu včetně Jantarové lávky. Novinkou roku 2018 je unikátní původní těžní stroj, který si prohlédnete v budově Strojovny těžních strojů. Zhruba půl století díky tomuto stroji fáraly tisíce horníků do dolu Hlubina. Těžní klec se tahem stroje pohybovala při přepravě horníků rychlostí 10 metrů za sekundu (36 kilometrů za hodinu), při dopravě uhlí a dalšího nákladu dokonce 16 metrů za sekundu (57 km/hod).

D – Kombinovaný okruh: kombinace Vysokopecního okruhu včetně návštěvy Bolt Tower (A) a Uhelného okruhu (C). Doba prohlídky cca 200 minut.

Malý okruh – Využijte možnosti unikátní návštěvy kavárny Bolt Café/Malý okruh s průvodcem v prodlouženém čase do 22.00. Celá tato trasa je bezbariérová.
 

Kulturně společenské centrum na dole Hlubina

Z bývalého černouhelného dolu Hlubina vzniklo výchovné, vzdělávací a také kulturně společenské centrum. Budovy, které dříve sloužily jako koupelny nebo prostor bývalé těžní jámy s památkově chráněnými kompresory se proměnily v netradiční vzdělávací ateliéry, klubovny, zkušebny, místnosti pro výuku, prezentační prostory nebo sály. Areál bude netradičním způsobem sloužit nejen k výuce technických, ale také humanitních oborů. Kromě seminářů se v nových prostorách budou konat také koncerty, festivaly i výstavy.

K nejstarším a architektonicky nejcennějším budovám patří staré koupelny z roku 1899, které využívali horníci při fárání. Nyní se staly těžištěm Provozu Hlubina, proměnily se v denní a noční klub, kavárnu, ateliéry pro dílny, sál pro divadlo a tanec i informační stánek. Proměnou prošla i bývalá jídelna, postavená v bruselském stylu v 50. letech minulého století.

V budově ATR Studios, v bývalé trafostanici, je 17 samostatných ateliérů nabízejících prostor pro malířskou, grafickou, fotografickou, designovou a architektonickou tvorbu.

Zajímavá budova se nachází na téměř samém začátku areálu – je nazvaná Cineport, jsou tu dva promítací sály. Jeden pro 60 návštěvníků a druhý, spíše studijní, s 25 místy. Dříve zde bývaly nové koupelny.
 

 

Zobrazit více

Důl Hlubina

26.5.
29.5.
Ostrava Beach Open 2022

Ostrava Beach Open 2022

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
3.9.
Urban Challenge Ostrava

Urban Challenge Ostrava

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
1.7.
4.7.
Beats for Love 2022

Beats for Love 2022

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
5.8.
6.8.
LétoFest Ostrava 2022

LétoFest Ostrava 2022

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích

Multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Milan Dobeš Museum

Milan Dobeš Museum

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
KOX – Stará koksovna v Dolních Vítkovicích

KOX – Stará koksovna v Dolních Vítkovicích

Ostrava, Severní Morava a Slezsko

Ubytování a restaurace v okolí

Cokafe Dolní Vítkovice

Cokafe Dolní Vítkovice

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Hotel Veronika Ostrava – Vítkovice

Hotel Veronika Ostrava – Vítkovice

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Kavárna Starbucks v Ostravě

Kavárna Starbucks v Ostravě

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Restaurace Roxbery

Restaurace Roxbery

Ostrava, Severní Morava a Slezsko