Úvod > Co chcete dělat? > Dolní a Horní Kokotský rybník
Příroda

Dolní a Horní Kokotský rybník

Soustava rybníků byla založena v 16. století na pozemcích zaniklé vsi Kokotsko. V současnosti na území obce Bušovice u Plzně.
Dolní Kokotský rybník je větším rybníkem z dvojice Kokotských rybníků založen v 16. století na pozemcích zaniklé vsi Kokotsko, jejíž zbytky se rozkládají jižně od rybníka.

Původně na území této zaniklé obce byly rybníky čtyři. Je situován do mělkého údolí mezi vrcholy Kokotsko, Hůrka a Ostrý kámen a napájí jej potok Svatka, pravostranný přítok Klabavy.

Horní Kokotský rybník se nachází východně od Dolního rybníku. Rybník má tvar protáhlý v západo-východním směru, jeho hráz je orientována k jihozápadu. Biotop zarůstajícího lesního rybníka je významným krajinotvorným a retenčním prvkem.

Kolem rybníků ve Naučná stezka Kokotské rybníky
Zobrazit více