Úvod > Co chcete dělat? > Diecézní muzeum v Litoměřicích
Kultura

Diecézní muzeum v Litoměřicích

Diecézní muzeum v Litoměřicích se nachází v řadovém pozdně gotickém domě č. p. 24 v Litoměřicích. Stálá expozice prezentuje umělecky mimořádná díla, mj. L. Cranacha, M. B. Brauna, K. Škréty nebo V. V. Reinera a také liturgické předměty.

Muzeum bylo dočasně uzavřeno z důvodu záplavy, která jeho objekt zasáhla v únoru 2021. Expozice muzea je zpřístupněna v původním rozsahu a podobě, nyní pod novým názvem – Diecézní muzeum v Litoměřicích. Diecézní muzeum v Litoměřicích, které sídlí v historických prostorách měšťanského domu č. p. 24 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, provozuje Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích společně s Biskupstvím litoměřickým.  Expozice muzea prezentuje výběr nejvýznamnějších movitých kulturních památek ze sbírek historického diecézního muzea, založeného v Litoměřicích již v 80. letech 19. století, který je doplněn dalšími památkami jedinečného umělecko-historického dědictví litoměřické diecéze. Součástí expozice jsou umělecké památky evropského významu, mj. nizozemská práce Madona v uzavřené zahradě z roku 1494 od Mistra Tiburtinské Sibyly, obraz sv. Antonín Poustevník / Bolestný Kristus od Lucase Cranacha staršího či výjimečný oltář z Dubé – italský polyptych z 15. století. Výstavní soubor tvoří také významné památky české provenience, mj. díla Karla Škréty, Petra Brandla, Václava Vavřince Reinera či Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

Nejstaršími vystavenými uměleckými díly jsou kamenné románské sochy evangelistů a kamenná hlava se zbytky polychromie z kostela sv. Petra a Pavla v nedalekých Žitenicích z let kolem 1180-1190. Výjimečným dílem je nizozemská práce – deska Madona v Uzavřené zahradě z roku 1494 od Mistra Tiburtinské Sibylly, zobrazený námět se váže k starozákonní biblické Písni Písní krále Šalamouna. Vystavena je i výšivka Ukládání Krista do hrobu, deskový obraz Sv. Antonín poustevník – přemáhající ďábelské představy od Lucase Cranacha st., předního malíře německé renesance. Barokní umění prezentuje významný český barokní malíř Karel Škréta obrazem Sv. Matouš s andělem, dále pak jsou vystavena díla od Antona Kerna, Václava Vavřince Reinera a Matyáše Bernarda Brauna.
 
Ve vitrínách v expozici muzea jsou také vystaveny ukázky propracovanosti uměleckého řemesla – kalichy, ciboria, monstrance, kněžská roucha, ale i biskupská mitra a pontifikální rukavice.