Úvod > Co chcete dělat? > Dělnické kolonie v Ostravě – Vítkovicích
Památky

Dělnické kolonie v Ostravě – Vítkovicích

Vítkovice, jedna z městských částí dnešní Ostravy, jsou ukázkou toho, jaké změny přinesla průmyslová revoluce. Výrobou železa se z malé vesnice stalo průmyslové centrum a to znamenalo vznik dělnické kolonie, kostela, radnice, tržnice, hospod a škol…
Dělnické kolonie z konce 19. století díky své architektonické propracovanosti i občanské vybavenosti předběhly svou dobu. Městská část Ostrava-Vítkovice navazuje na nedaleký areál bývalých Vítkovických železáren. S narůstajícím počtem zaměstnanců železáren přirozeně rostla potřeba nabídnout jim sociální zázemí. Vznikly tak kolonie pro úředníky, dělníky, společenský dům, hotel, nemocnice, tržnice, školy, jesle, radnice i kostel. To vše se společným jmenovatelem, kterým je režné neomítnuté zdivo. Dodnes si Vítkovice uchovaly atmosféru a jsou městskou rezervací, která pro příští generace zakonzervovala místní kolorit – domy postavené z červených pálených cihel. Díky svému vzhledu mohou ve filmu Vítkovice sehrát i roli dělnické Anglie, Vídně či Holandska.

Hornickou kolonii tvoří souvislá řada dvojdomků v Lidické ulici a části ulic Nerudovy a Tržní. Domy jsou postaveny z neomítnutých červených režných cihel a u každého domku je malá zahrádka, kde mohli nájemníci pěstovat zeleninu a chovat zvířata (na rozdíl od zaměstnanců Baťových továren ve Zlíně. Ten dovoloval svým dělníkům pěstovat pouze květiny, stromy a okrasné keře, neboť domy, které pro ně postavil, měly sloužit odpočinku).

 
Z historie Vítkovic

První zmínky o Vítkovicích sahají do poloviny čtrnáctého století. Rozmach nastal poté, co v zde roce 1828 olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf nechal postavit vysokou pec. Vítkovice měly blízko ke všemu, co bylo potřeba: železná ruda se těžila v Beskydech, uhlí v Ostravě a voda se čerpala z Ostravice. Podnik se jmenoval podle svého zakladatele, tedy Rudolfova huť.

Patnáct let poté koupil firmu vídeňský bankéř židovského původu, Salomon Mayer von Rothschild. Vítkovické železárny se staly dodavatelem kolejnic pro Severní dráhu Ferdinandovu a Rothschild mohutně investoval nejen do továrny, ale také do rozvoje vesnice, která se i díky tomu začátkem dvacátého století stala městem.

Dnes se Dolní oblast Vítkovice v Ostravě stala originálním turistickým magnetem, kde je veřejnosti přístupný starý průmyslový areál Dolu Hlubina a vítkovických hutí. Mimo to se zde pořádá mnoho kulturních akcí, včetně festivalu Colours of Ostrava. Nedaleko historického jádra stojí také Rothschildův zámeček.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Veronika Ostrava – Vítkovice

Hotel Veronika Ostrava – Vítkovice

Ostrava, Moravskoslezský kraj
Restaurace Roxbery

Restaurace Roxbery

Ostrava, Moravskoslezský kraj
Kavárna Starbucks v Ostravě

Kavárna Starbucks v Ostravě

Ostrava, Moravskoslezský kraj
Cokafe Dolní Vítkovice

Cokafe Dolní Vítkovice

Ostrava, Moravskoslezský kraj