Úvod > Co chcete dělat? > Curia Vitkov – Wothanburg dvůr velmože
Curia Vitkov – Wothanburg dvůr velmože
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Curia Vitkov – Wothanburg dvůr velmože

Projekt Curia Vitkov je pokusem o vybudování volné repliky venkovského velmožského sídla – kurie z 12. století. Nad vsí Horní Vítkov vzniká ideální dvorec jako soubor objektů, typických pro tento typ raně středověkého sídla v Čechách, na Moravě a přilehlých území dnešního Německa a Polska.

V raně středověkých Čechách sídlili dřívější družiníci a budoucí šlechtici nejdříve na knížecích hradech, které tvořily tzv. hradskou správu, správní síť země, kde vykonávali své povinnosti jako knížecí úředníci. Právě ve 12. století začala darováním, odměnami, nebo výsluhami přecházet do jejich osobního a rodového vlastnictví původně svobodná nebo knížecí půda a tito lidé začínali budovat svá rodová dominia.

Vedle dvorců v zázemí správních hradišť proto začala vznikat centra dvorcového typu rovněž v těchto nových državách. Tyto objekty plnily celou řadu funkcí – hospodářské, správní, ale také rezidenční. Curia Vitkov je právě tímto typem raného šlechtického sídla, spojující sídlo velmože se střediskem řemeslné výroby a hospodářské správy.

Smyslem projektu je především popularizace historie a prezentování výsledků bádání historických věd laickým zájemcům. Kromě vlastních rekonstrukcí staveb je zde divákům představován způsob života předků, starobylá řemesla a dovednosti, včetně možnosti si vše vlastnoručně vyzkoušet. Uvidíte zde hospodářská stavení, obytné domy, kovárnu, parní lázeň, hrnčířskou dílnu s pecí, chlebovou pec a další stavby. Několikrát do roka se zde pořádají ukázky dobývání tvrze i výcviku římských legionářů.

Areál dvorce se nachází mimo civilizaci, na kopci na pomezí Jizerských a Lužických hor. Tvrz najdete nad Horním Vítkovem, z Chrastavy směrem na Albrechtice u Frýdlantu.

Přehrada Mlýnice na Liberecku

Přehrada Mlýnice na Liberecku

Nová Ves, Liberecký kraj
Přírodní koupaliště Chrastava

Přírodní koupaliště Chrastava

Chrastava, Liberecký kraj
Kostel sv. Vavřince v Chrastavě

Kostel sv. Vavřince v Chrastavě

Chrastava, Liberecký kraj
Historické domy v Chrastavě

Historické domy v Chrastavě

Chrastava, Liberecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí