ÚvodCo chcete dělat?PřírodaChráněná krajinná oblast Blaník
Příroda

Chráněná krajinná oblast Blaník

Mozaika lesů, polí a luk s malebnými vesnicemi a zrcadly rybníků pod památnou horou Blaník – to je nejmenší chráněná krajinná oblast v České republice – CHKO Blaník. Důvodem jejího vzniku byla ochrana harmonické, vyvážené krajiny Středních Čech, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník.
Jižně od Prahy se rozkládá nejmenší chráněná krajinná oblast naší republiky – Blaník. Dvojvrší VelkéhoMalého Blaníku s cennými bukovými lesy dominuje harmonicky vyvážené krajině, kde se střídají pole, louky, lesy s malebnými vesničkami a kostely, lidovými stavbami i kapličkami a křížky. Blaník ale není jen bájná hora opředená mýty. Kolem říčky Blanice se zachovaly nivní a podmáčené louky, rybníky rašeliniště.

Centrem oblasti je zalesněný masiv Velkého a Malého Blaníku, tvořený ortorulami. Ve vrcholových partiích Velkého a Malého Blaníku se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy, dnes chráněny jako přírodní rezervace. Přirozenou osou oblasti je říčka Blanice, tekoucí z jihu na sever. Blanice je příkladem neregulovaného meandrujícího toku s přirozeným vodním režimem pravidelných záplav. Díky tomu se v nivě Blanice uchovala společenstva nivních luk a vrbových křovin. Vzácná květena se vyskytuje na rašelinných a podmáčených loukách a na mokřadech při rybnících.

Oblast si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny na rozhraní středních Čech a Českomoravské vrchoviny. V sídlech nalezneme lidové chalupy, statky i vesnické zámečky. Dominantami sídel jsou sakrální stavby – kostely, v menších sídlech kapličky. Volná krajina je protkána sítí polních cest, alejí a rozcestí s křížky.
 

Místa, která byste neměli minout

Velký Blaník s rozhlednou – na vrcholu legendami opřeného Velkého Blaníku stojí od roku 1941 šindelem krytá dřevěná rozhledna s výhledem na zvlněnou krajinu Posázaví, Benešovska a Vlašimska. Přírodní rezervaci tvoří bučiny se vzácnými rostlinami a živočichy, jako je plavuň pučivá, pšeníčko rozkladité, vraní oko čtyřlisté, měkkýš zemoun skalní, vzácný pavouk pavučenka Kratochvílova či velké množství brouků a ptáků. Velmi zajímavá je od vrcholu jen kousek vzdálená Slepičí skála, kde býval i menší lom. Právě z něj byl v roce 1868 vylomen jeden ze základních kamenů pro stavbu Národního divadla.

Malý Blaník – v oblasti s přirozenou bučinou se vyskytují chráněné druhy rostlin i živočichů. Z fauny zde můžeme vidět dřepčíka, krutihlava obecného, výra velkého a další. Z flory lze narazit na kapradiny sleziník červený, osladič obecný, nebo na ohroženou plavuň pučivou, či jedovaté vraní oko čtyřlisté.

Místo, kde spí rytíři z Blaníku - podle známé pověsti je podzemí hory Blaníku domovem blanických rytířů, kteří uvnitř odpočívají. Dle pověsti vchod do jejich domova ukrývá Veřejova skála. Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se hora otevře, rytíři se probudí a vyrazí proti nepřátelům. A nebudou sami. V naší krajině má spící vojskou hlubokou tradici a podle pověstí jsou další vojska rozmístěna strategicky: Blaničtí rytíři jsou jištěni jižními jednotkami z šumavského Boubínu a Hadí hory u Blatné. Ze západu jsou podporováni jízdní jednotkou v Chodově u Domažlic a sever je pokryt vojsky v Házmburku u Litoměřic a v Ralsku u Mimoně.

Keltské hradiště – u vrcholu Velkého Blaníku se zachovaly pozůstatky valů, které byly součástí pravěkého hradiště (v mladší době halštatské a časné době laténské) a pozdějšího středověkého hradu.

Kaple Máří Magdaleny – trosky kaple Máří Magdalény na Malém Blaníku odkazují ke stavbě vybudované roku roce 1735. Krátce na to byla bohužel zrušena v roce 1790 zrušena během náboženské reformy císaře Josefa II. V současné době zde zůstaly pouze obvodové zdi.

Dům přírody Blaníku – nedaleko Krasovic (u Velkého Blaníku při severní cestě) naleznete dřevěnku s expozicí věnovanou přírodním, geologickým a kulturně historickým zajímavostem Podblanicka. Kromě místních rostlin a živočichů se zde seznámíte s legendou o blanických rytířích nebo si prohlédnete interaktivní model krajiny Blanické brázdy mezi Sázavou a Mladou Vožicí, který vám představí nejen strukturu brázdy, ale i přírodní a kulturní zajímavosti tohoto území.

Rytířská louka – mezi Velkým a Malým Blaníkem (JV strana hory Velký Blaník) nedaleko hlavní silnice se nachází velký palouk s jezírkem tzv. Rytířská louka. Ideálním východiskem k louce je parkoviště u hlavní silnice, vzdáleno cca 200 m. Louka i les v jejím okolí jsou silně podmáčené, často dokonce s výskyty rašelinišť. Pro pozorovatele přírody je to ideální terén pro poznání dalšího charakteristického biotopu CHKO Blaník – na podmáčených loukách i lesních partiích lze nalézt řadu vzácných živočichů a rostlin.

Údolí Brodce – romantické údolí (S strana hory Velký Blaník) se skalními výchozy, řečištěm potoka plným balvanů a lemovaným porosty kapradin je obzvláště krásné za horkých letních dnů, kdy vám jednak poskytne útočiště před úmorným vedrem, ale umožní Vám pozorovat další druhy rostlin a živočichů, vázané svým výskytem na vodní tok.

Přírodní rezervace Podlesí – nachází se u Býkovic (JV od Malého Blaníku). V oblasti leží mokřadní louky s rašelinným podkladem, kde se dobře daří obojživelníkům, zvláště pak vzácné blatnici skvrnité. Hojně se zde vyskytují vlhkomilné rostliny jako například hadí mord nízký, vachta trojlistá, prstnatec májový, či kriticky ohrožený rozchodník huňatý.

Naučná stezka Blaník – přes Velkého Blaníku vede naučná stezka. Začíná a končí na parkovištích na opačných stranách hory (nad obcemi Louňovice pod Blaníkem a Kondrac) a vede od úpatí Velkého Blaníku k rozhledně na vrcholu. Seznámí vás s faunou, florou a geologií oblasti.

Poutní cesta Blaník – Říp – poutní cesta dlouhá 190 km propojuje dva významné vrcholy České republiky: Blaník a Říp. Dálkouvou cestu vytvořil v roce 2019 spolek Cesta Česka ve spolupráci s Klubem českých turistů.

Naučná stezka Roudný – naučná stezka provede zájemce po areálu bývalého zlatého dolu v Roudném, jež na začátku 20. století patřil k největším a nejmodernějším v Evropě. Na patnácti zastaveních vás seznámí s historií těžby a dočtete se o jednotlivých šachtách, haldách a dalších technických zajímavostech.

Provozovatel

Správa CHKO Blaník (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

Vlašimská 8
257 06 Louňovice pod Blaníkem
Tel.:
+420 951 424 531
WWW:
https://www.blani...
WWW:
https://blanik.na...
GPS:
49,638054 14,847635
 
 

Časová náročnost

2,0 hodiny

 
 

Aktuality

Lekce cvičení PortDeBras v zámeckém parku zámku Ratměřice

Zveme na otevřené cvičební lekce PortDeBras v překrásném prostředí zámeckého parku hotelového resortu Zámek Ratměřice.
Ratměřice, Středočeský kraj

Adventní víkend s cvičením PortDeBras a vůní likéru na zámku Ratměřice

Zveme na relaxační pobyt do kouzelného prostředí zámku Ratměřice.
Ratměřice, Středočeský kraj

Den otevřených dveří Svatba na zkoušku na Zámku v Ratměřicích

Svatba v parku, pod největšími sekvojovci v České republice, nebo v kostele? Ukážeme vám možnosti, jak uspořádat Váš velký den. Zveme Vás na den otevřenách dveří do romantického prostředí zámku v Ratměřicích. Nebude chybět živá hudba, prosecco, prezentace svatebních dodavatelů a mnoho dalšího.
Ratměřice, Středočeský kraj

Tradiční svatomartinské hody

Srdečně vás zveme na Tradiční svatomartinské hody, které se budou konat celý víkend od 8.11. do 10.11.
Ratměřice, Středočeský kraj

Vlašimský posvícenský běh Charity Vlašim

Benefiční běh jehož výtěžek je v letošním ročníku určen na výstavbu a rekonstrukci denních stacionářů pro seniory a děti s kombinovaným postižením. Služba shání finance na nákup auta pro bezpečný převoz klientů do stacionáře. Tak aby péči mohli využívat ne jen klienti z Vlašimi, ale i z okolí.
Vlašim, Středočeský kraj

Vlašimský posvícenský běh Charity Vlašim

Benefiční běh jehož výtěžek je v letošním ročníku určen na výstavbu a rekonstrukci denních stacionářů pro seniory a děti s kombinovaným postižením. Služba shání finance na nákup auta pro bezpečný převoz klientů do stacionáře. Tak aby péči mohli využívat ne jen klienti z Vlašimi, ale i z okolí.
Vlašim, Středočeský kraj

Běh zámeckým parkem

Běh zámeckým parkem je závod určený všem kategoriím od nejmenších dětí až po běžce vytrvalce.
Vlašim, Středočeský kraj

Pohádkové léto ve votickém klášteře

Cyklus divadelních představeních pro děti, která se konají pravidelně každou prázdninovou neděli na rajském dvoře votického kláštera.
Votice, Středočeský kraj

Via Czechia – Centrální stezka

Centrální stezka je třetí nejdelší samostatnou trasou Via Czechia, spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější body ČR a vede přibližně centrem země. Stezka prochází přes několik středových bodů ČR: geometrický střed v Číhošti, střed diagonál v Golčově Jeníkově a střed podle hranic v Senešnici.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem

Kostel je pozůstatkem ženského kláštera premonstrátek, který byl založen v Louňovicích pod Blaníkem v polovice 12. století.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Poutní cesta Blaník-Říp

Spolek Cesta Česka ve spolupráci s Klubem českých turistů otevřel Poutní cestu Blaník-Říp. Trasa propojuje dva bájné a historicky důležité vrcholy v České republice, je rozdělena do sedmi etap a měří necelých 190 kilometrů.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Naučnou stezkou na vrchol Blaníku

Přes vrchol legendární hory Velký Blaník vede naučná stezka. Začíná a končí na parkovištích na opačných stranách hory (nad obcemi Louňovice pod Blaníkem a Kondrac) a vede od úpatí Velkého Blaníku k rozhledně na vrcholu.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Zámek Louňovice pod Blaníkem

Původní tvrz byla přestavěna na renesanční zámek a posléze roku 1675 upravena barokně. Uvnitř zámku je k vidění expozice věnovaná Louňovicím, Blaníku a archeologickému výzkumu bývalého kláštera premonstrátek.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Muzeum včelařství v Louňovicích pod Blaníkem

Muzeum včelařství v Louňovicích pod Blaníkem je umístěno v památkově chráněném domku č. 86, který je součástí louňovického raně barokního zámku. Původně v tomto domku bydlel zahradník.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Bývalý zámecký pivovar a sklepení v Louňovicích pod Blaníkem

Klasicistní budova pivovaru byla postavena v letech 1836 a 1839–41. Autorem projektu byl arcibiskupský stavební ředitel arch. František Pavíček.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Bývalý klášter premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem

V roce 1149 byl založen želivským opatem Gotšalkem na území dnešních Louňovic pod Blaníkem ženský premonstrátský klášter jako protějšek mužského premonstrátského kláštera na Želivi.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Podblanický Pivovar Špácal

Podblanický Pivovar Špácal je producent poctivého nepasterizovaného a nefiltrovaného spodně kvašeného piva z Louňovic pod Blaníkem, které se pyšní svou dlouholetou tradicí a vyhlášenou chutí.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Med z Blaníků

Med z Blaníků patří právem mezi vyhledávané regionální produkty, které je možné zakoupit ze dvora v Louňovicích pod Blaníkem.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

BioFarma Dolejší Mlýn

Malá rodinná farma v údolí řeky Blanice. Ráj na zemi, pro děti, zvířata a každého, kdo potřebuje pauzu.
Louňovice pod Blaníkem, Středočeský kraj

Restaurace U Matoušků

Vyhlášenou restauraci s klasickou domácí kuchyní najdete v centru Kondrace, hned naproti kostelu sv. Bartoloměje.
Kondrac, Středočeský kraj

Farma Štamberk

Farma Štamberk se věnuje regenerativnímu zemědělství. Hospodaří tak, aby půda a krajina zůstala v lepším stavu, než ji přebrali. Farma nabízí kvalitní čerstvá vejce z výběhu, med, mošt, microgreens, biouhel nebo carbon offsetting, a to nejen v Načeradci, ale také v Praze s dovozem domů.
Načeradec, Středočeský kraj

Klokočkův mlýn – odpočinek pod bájnou horou Blaník

Klokočkův mlýn leží na samotě pod bájnou horou Blaník. Místo je jako stvořené pro manažerská setkání, tak i pro zdokonalování produktivních týmů v rámci školení a teambuildingových akcí.
Načeradec, Středočeský kraj

Mr. Salatoff

Mr. Salatoff je malý rodinný podnik, ve kterém objevíte originální saláty a polévky, rozvoz freshe, hummusu nebo dezertů. Nabízí zdravé fermentované produkty, třeba kimchi, a ledovou srdcovku cold brew coffee. To vše ve skle a bez chemie.
Načeradec, Středočeský kraj

Farma Hrzín

Na rodinné farmě Hrzín se zvířata celoročně pasou a na zimu jsou dokrmována vlastním senem. Preferujeme zdravý volný chov ovcí, skotu, slepic, kachen a hus na farmě s plochou cca 30 ha, vše bez chemie.
Jankov, Středočeský kraj