Úvod > Co chcete dělat? > Chrám sv. Hippolyta a klášter křížovníků s červenou hvězdou ve Znojmě

Chrám sv. Hippolyta a klášter křížovníků s červenou hvězdou ve Znojmě

Památky
Hradiště bylo v 9. a 10. století významným sídelním centrem Velkomoravské říše a právě v místech kostela sv. Hippolyta a křížovnického kláštera vznikla na konci 9. století první církevní stavba ve Znojmě.
Jedná se o jednu z nejstarších sakrálních staveb v českých zemích vůbec – rotunda s podkovovitou apsidou a pohřebištěm v okolí.

Zasvěcení kostela dává tušit, že svůj podíl na založení měli patrně benediktýnští mnichové z opatství sv. Hippolyta ve Východní marce (dnešní St. Pölten v Dolním Rakousku).

Kostel přečkal zánik velkomoravské státnosti a sloužil ještě prvním přemyslovským držitelům Znojma v 11. století, kdy při kostele vzniklo světské proboštství. Roku 1240 daroval český král Václav I. Hradiště křížovníkům s červenou hvězdou, v jejichž držení je kostel s klášterem dodnes.

Na konci 13. století postavili křížovníci na velkomoravských základech nový gotický kostel s klášterem. K další přestavbě klášterního areálu došlo po třicetileté válce. Kostel dostal svoji současnou barokně-klasicistní podobu po polovině 18. století.

Z velké vzdálenosti dobře viditelná dominanta kostela sv. Hippolyta s klášterem na Hradišti skrývá mistrovskou fresku Nalezení sv. Kříže od malíře F. A. Maulbertsche, předního mistra podunajského pozdního baroka.
Celý popis
Naposledy změněno: 6. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí