Úvod > Co chcete dělat? > Cesta života na kopec Vejdoch
Příroda

Cesta života na kopec Vejdoch

Na kopci Vejdochu u obce Jámy nedaleko Žďáru nad Sázavou stojí třímetrový Strom života z pískovce. Z obce k němu vede tzv. Cesta života inspirovaná starozákonním desaterem. Zastavení vytvořil kovář Josef Tulis z ocele, která zasadil do velkých kamenů podél cesty.
Cesta života na kopec Vejdoch je znázorněná kovanými reliéfy na motivy starozákonního desatera. Nerezovou ocel ukotvil kovář Josef Tulis do velkých kamenů posazených podél úvozové cesty. Na deseti zastaveních – jednotlivých kamenech vás bude provázet pozitivní desatero životních zásad – přikázání, které by měl každý z nás na životní pouti dodržovat. Cílem je nevnucovat myšlenku, ale během klidné procházky navodit zamyšlení nad sebou samým. 
 
Přikázání jsou zásadami slušného chování, vychází z nich i ústavy národů. Jamská zastavení nabádají člověka, jak se chovat v životě. Tvůrci chtěli, aby to byla cesta pro všechny, nejen pro věřící. Verše, které si můžete stáhnout z QR kódu jsou ovlivněné životními prožitky paní Rudolfy Vrbecké z Nového Města na Moravě. Napsala je ve svých 97 letech.
 

Cesta života ke Stromu života

1) V jednoho Boha věřiti budeš..   (víra)
2) Nevezmeš jména                      (úcta)
3) Pomni, abys den                       (odpočinek)
4) Cti otce svého                           (vděčnost)
5) Nezabiješ                                  (život)
6) Nesesmilníš                              (věrnost)
7) Nepokradeš                              (poctivost)
8) Nepromluvíš křivého                 (pravda)
9) Nepožádáš manželky                (rodina)
10) Aniž požádáš statku jeho        (štědrost)


Je to vlastně návod, jak „bez ztráty desítky“ projít životem – Cestou života ke Stromu života. Cesta může představovat cestu každého z nás obyčejným každodenním životem, která je klikatá, nerovná, někdy i klopýtneme. Vede nahoru i dolů, zadýcháme se, ale na jejím konci nás čeká odměna s krásnými a jedinečnými výhledy. Jdeme cestou, až dojdeme na její konec, kde je velmi důležité, zda jsme si v životě v různých situacích, při míjení deseti milníků uvědomili, jestli jsme se podle nich alespoň trošku chovali. Na konci cesty už se většinou nic nespraví. 
Santiniho cyklotrasa Vysočinou

Santiniho cyklotrasa Vysočinou

Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
Orchestrion na Veselíčku

Orchestrion na Veselíčku

Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
Galerie Slavkovice – Malíři z Vysočiny

Galerie Slavkovice – Malíři z Vysočiny

Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina
Socha Želvy od Michala Olšiaka

Socha Želvy od Michala Olšiaka

Obyčtov, Kraj Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion Jámy na Vysočině

Penzion Jámy na Vysočině

Jámy, Kraj Vysočina
Pivovar Hejkal v Novém Městě na Moravě

Pivovar Hejkal v Novém Městě na Moravě

Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina
Vila NMNM v srdci Žďárských vrchů

Vila NMNM v srdci Žďárských vrchů

Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina