Úvod > Co chcete dělat? > České vinařství Chrámce – ochutnejte i košer vína
Gurmánská turistika

České vinařství Chrámce – ochutnejte i košer vína

Takřka po 800 letech obnovené pěstování vína na Mostecku a největší vinice v Čechách, to je Vinařství Chrámce. Světovým unikátem je jeho metoda pěstování vína na důlních výsypkách. Jako jedno z mála domácích vinařství dokáže vyhovět velice přísným požadavkům na výrobu košer vína.
V malebné krajině Českého středohoří se vinná réva pěstuje již déle než 1000 let. Přirozená hradba hor obklopuje vlnitou kotlinu, jejíž jižní svahy jsou pro pěstování révy velmi vhodné. Příznivé je i podnebí, průměrná roční teplota, teplota vegetační i množství srážek. Zeměpisné podmínky jsou ve zdejší vinařské oblasti stejné jako v Burgundsku a Porýní.

O mosteckém vinařství existují písemné záznamy od roku 1207, ale vzhledem k jeho vyspělosti odborníci soudí, že zde bylo mnohem dříve. 24. února 1374 Niklas von Bernecke, pražský purkmistr, udělil na příkaz Karla IV. Pražské viniční právo městu Most. Vinařství se rozšířilo a Mostečtí začali vyvážet víno i do Saska. Na konci 14. století měl Most z vinic tak bohatý zdroj příjmů, že o ně projevili zájem i Míšňané. Koncem šestnáctého století patřil Most v počtu domů k nejsilnějším městům. 80 % obyvatel vlastnilo vinice. V Žateckém kraji byl Most na prvním místě v ploše vinic a patřila mu celá polovina vinohradů v kraji. Třicetiletá válka zapříčinila úpadek vinařství a od doby Josefa II. se plocha vinic neustále zmenšovala. Po první světové válce vinice na Mostecku zanikly. Zůstaly však po nich nádherné čedičové terasy, které přežily celá staletí.

Mostecké vinařství obnovil se spolupracovníky Ing. Ivan Váňa na bývalém Státním statku Most v obci Chrámce v roce 1967. Plocha vinic rychle roste a dosahuje v roce 1972 již 41 ha. Buduje se i sklepní hospodářství a začíná výroba vína. Vinařství se v roce 1977 rozšiřuje i na teplé svahy na vrchu Špičák v Rudolicích u Mostu a v roce 1978 se réva vinná stává i rekultivační plodinou, když je vysazena vinice Barbora na výsypce lomu Hrabák v Čepirozích u Mostu. Město Most je tak obklopeno prstencem krásných vinic, které tvoří jeho nové okolí.. Mostecké vinařství dosahuje do roku 1983 plochy 112 ha vinic. Se vzrůstem plochy vinic se rozšiřuje sklepní hospodářství, které má dnes moderní zařízení a kapacitu sklepů 500 000 litrů vína. V roce 1991 si Ing. Ivan Váňa s rodinou pronajímá vinařství, své celoživotní dílo, a postupně je privatizuje. Po restitucích se stará o 72 ha vinic.

V roce 2001 vznikla společnost České vinařství Chrámce, s.r.o., jež je v současnosti největším výrobcem vín z vlastních hroznů v Čechách. Vinice pravidelně dávají špičkové sklizně, vína jsou oceňována na domácích i mezinárodních výstavách, oblíbili si je přátelé vína z celé republiky. Aby se špičková vína uchovala i pro příští generaci, jsou archivována ve sklepních prostorách přesunutého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Vína můžete ochutnat ve vinárně U Divocha v Mostě nebo ve vinárně u sv. Anny v Litvínově.

 

Ubytování a restaurace v okolí

Ochutnejte Mostecký kahan

Ochutnejte Mostecký kahan

Most, Ústecký kraj
Restaurace U sv. Ducha

Restaurace U sv. Ducha

Most, Ústecký kraj
Minipivovar Most

Minipivovar Most

Most, Ústecký kraj
Hotel Kapitol Most

Hotel Kapitol Most

Most, Ústecký kraj