Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Čertova kaple u Fulneku
Čertova kaple
Památky

Čertova kaple u Fulneku

Po tiché příjemné lesní cestě a později více do kopce se dostanete k cíli – kapličce. Je hezky schovaná, že ji jen tak někdo nenajde. Má masité zdi, půlkruhový půdorys a malé okýnka.
Po tiché příjemné lesní cestě a později více do kopce se dostanete k cíli – kapličce. Je hezky schovaná, že ji jen tak někdo nenajde. Má masité zdi, půlkruhový půdorys a malé okýnka.

Uvnitř najdete zasklenou tabulku s pověstmi a sešity. Pověst si přečtete a do sešitu, pokud budete chtít, napíšete nějaký vzkaz. Každý kdo tam byl, vždy něco napsal. Po čase, když se tam vrátíte, zavzpomínáte si.
Lidé tam chodí na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Nebojácní tam přenocují, někteří se vydali i na běžkách… Jako tradiční zvyk se začal objevovat Novoroční výšlap k Čertově kapli pořádaný místní organizací TJ Sokol.

Poustevna
Kousek níže pod kaplí lze spatřit pozůstatky obydlení (poustevny) po poustevníkovi, který zde přebýval.
Poustevník u svého příbytku

Zbytky poustevny
Pohlednice obce Vrchy s Čertovou kaplí a poustevníkem
Na začátku 20. století se v blízkosti kaple usadil poustevník jménem Abendrot. Byl původem chudý obuvník z Fulneka. V lese si vybudoval primitivní obydlí z kamenů, kolem čtyř metrů dlouhé a jen dva metry široké, s jedním okénkem k potůčku a se dvěma ke kapličce. Uvnitř u dveří měl kamenný krb, vzadu lože s plochých kamenů. Obydlí bylo pokryto kamennými deskami, rákosím a mechem. K obživě si pěstoval zeleninu a brambory na třech terasovitých zahrádkách. Poustevník opatroval kapli a udržoval i věčné  světlo.  Na  pouť  sem  přicházeli   lidé  z  okolí,  a  to  vždy 12. září. Obdarovávali ho drobnými dárky a on jim na požádání připravoval občerstvení. V čase nouze poustevník v okolí žebral. V zimě přebýval nejprve ve Fulneku, později po neshodě se svými příbuznými v Lukavci. Po první světové válce mu valtéřovská obec pobyt v pustevně zakázala. Abendrot později zemřel v Lukavci, kde je pravděpodobně pochován na místním hřibitově.

Pověsti o Čertově kapli
V knize Moravskoslezské pověsti od autorů Jiřiny a Jaromíra Poláškových je vypsána pověst, která se do určité míry liší od té, která je v kapličce schovaná pro návštěvníky. Tak tedy: Z četných pověstí Kravařska se i ve Valtéřovicích (pozn. dnes Vrchy), které jsou dnes připojeny ke Gručovicím, zachovala lidová pověst, která navazovala na původ místní kapličky, zvané Čertova. Místní lidé věřili, že nesmějí nechat brány obrácené ozuby nahoru, aby divokým myslivcem – čertem – pronásledovaná duše se nepozdržela a snad i neporanila.

Čertova kaple leží na pokraji lesa „Nadějova“, severovýchodně od obce Valtéřovice. Podle pověsti na tomto místě rubal dřevo a kácel stromy chudý dělník Jan Kašpar. Jednou při práci ho navštívil myslivecký mládenec, který mu sliboval veliké bohatství, když vyleze na nejvyšší jedli a skočí střemhlav dolů. Touha po penězích v něm zvítězila. Když už byl téměř u vrcholu jedle, tu slyšel zvonit poledne ve Valtéřovicích, a protože byl zbožný, začal se modlit.

V tu chvíli se mu zjevila Panna Maria a hrozila mu: „Nepokoušej Pána Boha a neskákej!“ Teď teprve dřevorubec poznal v myslivci ďábla. Ten zatím zmizel. Kašpar děkoval Bohu za zachránění. Majitel lesa pak na tomto místě nechal vystavět kapličku. Uvnitř je obraz s nápisem: „Na tomto místě byl zachráněn Marií Loretánskou v roce 1747 Jan Kašpar.“ Podobný je i další obraz v kapličce s podpisem C. Pavelky a s datem zachránění Kašpara – 1745.

Jiná verze pověsti o původu kaple uvádí, že na oněch místech se každodenně modlil pobožný muž. Neměl prostředky k vybudování kaple, po které velmi toužil. Ďábel v podobě myslivce mu nabídl za podobných podmínek svoji pomoc. A opět Panna Maria onoho muže zachránila.

Ve skutečnosti tzv. Čertovu kapli ve Valtéřovicích nechala postavit fulnecká vrchnost. Obrovská rozlehlost lesů rozkládajících se na sever od Fulneku umožňovala čilý tajný styk s evangelickými exulanty a s kazateli, za kterými docházelo místní obyvatelstvo v době náboženské nesvobody. Možná odtud název lesa „Nadějov“. Vrchnost chtěla stůj co stůj učinit konec těmto schůzkám tajných nekatolíků, a proto zde nechala postavit kapli, jejíž vznik byl podložen vymyšlenu zbožnou pověstí.

Velký les, který se rozprostíral mezi Lukavcem a Valteřovicemi, měl být vykácen. Mnoho lesních dělníků bylo povoláno, aby porazily ty mohutné stromy. I přesto se lesníkovi, který nad prací dohlížel, zdála práce pomalá a tak nařídil přijmout nové dřevorubce. Doslechl se o tom jeden chudobný hoch bez práce a pomyslel, že by se mohl nechat najmout jako lesní dělník. Když kráčel vzhůru směrem od Lukavce krásným lesním údolím směrem k vykácenému místu, uviděl náhle pod vysokým stromem stát myslivce, který držel v ruce koš. Myslel si, že je to lesník a tak mu přednesl svou prosbu. Cizinec ale odvětil: „Nejsem lesník, ale lovec. – Ty jsi chudý, upiš mi svoji duši a já ti dám koš plný zlata!“ „Když ti mám upsat svou duši, musím přeci vědět kdo jsi!“

„Lovím duše“, odvětil neznámý a držel při tom koš tak, aby hoch spatřil jeho obsah – samé červené zlato, které v přítmí lesa tak lákavě svítilo a lesklo se, že hocha přepadla taková touha, že byl ochoten za něj upsat svou duši. Ten nemeškal a škrábl hocha do prstu, ponořil brko do vytékající krve a podal mu ho k podpisu i s listem papíru. Už ten chudák přiložil pero, když ho obklopil zvláštní lesk a zdálo se mu, jakoby uviděl svatou Matku Boží snášet se z nebe. V tom okamžiku lovec zmizel. Teprve teď si chlapec uvědomil nebezpečí, kterému vystavil svou duši.

V upomínku na tuto událost byla na místě, kde chtěl čert připravit chudáka chlapce o jeho duši postavena kaple, které se dodnes neřekne jinak než Čertova kaple.

Provozovatel

Čertova kaple u Fulneku

Nadějov 416
742 45 Fulnek
Tel.:
+420 556 770 887
Email:
mic@fulnek.cz
GPS:
49,741678 17,903377
 
Region:
Moravskoslezský kraj
Oblast:
Poodří
Město:
Fulnek
Tipy na výlet:
Fulnek a okolí
 

Cena

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 

Aktuality

Janův Labyrint

400 let je dlouhá doba pro oživení osobnosti Jana Amose, která se vtiskla do díla Labyrint světa a Lusthauz srdce. Výstava Janův Labyrint pokouší prezentovat mladého muže z Fulneku, jak se vykreslil ve svém díle. Staňte se na chvíli poutníkem jeho životem a možná samy najdete ráj v labyrintu světa.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Základy animace

Přijďte se naučit, jak si udělat vlastní animák! Můžete natočit vlastní animovanou pohádku nebo třeba dobrodružný příběh s postavičkami z Lega.
Bílovec, Moravskoslezský kraj

Farmářské trhy ve Studénce

Zveme na farmářské a řemeslné trhy ve Studénce.
Studénka, Moravskoslezský kraj

Farmářské trhy ve Studénce

Zveme na farmářské a řemeslné trhy ve Studénce.
Studénka, Moravskoslezský kraj

Farmářské trhy ve Studénce

Zveme na farmářské a řemeslné trhy ve Studénce.
Studénka, Moravskoslezský kraj

Farmářské trhy ve Studénce

Zveme na farmářské a řemeslné trhy ve Studénce.
Studénka, Moravskoslezský kraj

Farmářské trhy ve Studénce

Zveme na farmářské a řemeslné trhy ve Studénce.
Studénka, Moravskoslezský kraj

Farmářské trhy ve Studénce

Zveme na farmářské a řemeslné trhy ve Studénce.
Studénka, Moravskoslezský kraj

Kostel sv. Josefa při kapucínském klášteře ve Fulneku

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa je výjimečným komplexem řádového barokního stavitelství na severní Moravě. Klášter ve Fulneku je netypicky umístěn jako dominantní stavba na návrší vytvářející kompoziční protiváhu zámku.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Relaxko – relaxační centrum Fulnek s ubytováním

Přijďte ve Fulneku navštívit relaxační komplex, ve kterém můžete navštívit solnou jeskyni, wellness (různé druhy saun s možností relaxace), sportovní klub, kosmetiku a masáže.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána ve Fulneku

Kaple sv. Rocha a Šebestiána stojí na bývalém hřbitově u kostela sv. Josefa. Nachází se mimo centrum města na návrší za Husím potokem. V současné době slouží kaple jako kulturní stánek města.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Za tajemstvím zemské hranice u Fulneku – zábavná stezka s questingem

Vyrazte prozkoumat téměř zapomenutou historickou hranici, která oddělovala Slezsko od Moravy a rozdělila město na dvě části. Stáhněte si plánek s abecedou Kurent, vytiskněte si jej a můžete vyrazit.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Svět Komenského ve Fulneku

Poznejte Jana Amose Komenského tak, jak jej měli možnost znát měšťané malého poddanského města na prahu třicetileté války. Stálá výstava Na prahu vichřice vám umožní setkat se s mladým správcem sboru, rektorem školy a knězem, který do města na pomezí Moravy a Slezska přichází v bouřlivém roce 1618.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Via Czechia – Stezka Slezskem

Stezka Slezskem nabízí průchod pohraničními oblastmi českého Slezska mezi Rychlebskými horami a Slezskými Beskydy. Její krajní body tvoří na západě trojmezí Moravy, Slezska a Polska a na východě nejvýchodnější bod ČR. Stezka Slezskem je alternativou Severní stezky v její nejvýchodnější části.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Městská památková zóna ve Fulneku

Město Fulnek leží na území jedné z větví tzv. Jantarové stezky, spojující v pradávných dobách Středozemí s Pobaltím. V roce 1992 byla historická část Fulneku prohlášena městskou památkovou zónou.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Síň slávy Petry Kvitové ve Fulneku

Ve Fulneku se nachází síň slávy tenistky Petry Kvitové. Nejcennějším exponátem je zde trofej, kterou vyhrála v roce 2014 ve Wimbledonu. Expozice vznikla v Knurrově paláci.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace U Martiny ve Fulneku

Hostům nabízíme plně klimatizované příjemné posezení, speciality domácí i mezinárodní kuchyně. Salonek s kapacitou cca 50 míst je vhodný pro pořádání oslav či večírků dle vaší bujné fantazie.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Hotel Amos ve Fulneku

Hotel Amos leží téměř v centru města Fulnek a přece stranou městského ruchu. Poskytuje hostům příjemný pobyt a odpočinek a z pokojů i restaurace výhled do zahrady a na zahradní terasy.
Fulnek, Moravskoslezský kraj

Tošcimra – glampingové ubytování v Tošovicích

Glamping Tošcimra, to je útulný moderní domek na severu Moravy, v blízkosti Oder. Cyklisté, turisté i ti, kteří si jen chtějí odpočinout v přírodě s moderním zázemím, si zde přijdou na své. Přijet můžete i se svými domácími mazlíčky.
Odry, Moravskoslezský kraj

Dělnický dům v Odrách – ubytování a restaurace

Komplex se skládá z hotelové části a restaurace, vinárny a kavárny. Kromě ubytovacích a gastronomických služeb nabízí i kulturní a společenské zázemí.
Odry, Moravskoslezský kraj

Hotel Antler

Hotel Antler se nachází ve městě Studénka pouhých 10 minut pěšky od vlakového nádraží, necelé 4 km od dálnice a 8 km od letiště Mošnov. Hotel leží v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Poodří.
Studénka, Moravskoslezský kraj

Areál Setina

Areál Setina najdete v klidném a malebném údolí říčky Setiny, uprostřed smíšených lesů mezi obcemi Pustá Polom, Kyjovice, Těškovice a Hlubočec. Nabízí ubytování v pokojích a chatkách s velkou kapacitou. Je zaměřen na ubytování větších skupin, v rámci oslav či firemních akcí.
Pustá Polom, Moravskoslezský kraj

Farma Klokočov

Přijeďte k nám na chvíli odložit svoje starosti a užívat si klid a přirozený běh věcí uprostřed nedotčené přírody Oderských vrchů. Na biofarmě Klokočov najdete mnohem víc než jen stylové ubytování, dobré jídlo a půvabné výhledy. U nás můžete trávit čas přesně tak, jak se vám bude líbit.
Vítkov, Moravskoslezský kraj

Chalupa pod Mateřídouškou – ubytování jako u babičky

Chalupu nedaleko Oder ocení jak rodiny s dětmi či páry, tak i lidé, kteří hledají klid a koncentraci pro svou práci. Snoubí se zde poctivý historický interiér s pohodlím současného standardu. Užijte si klid vesnického prostředí a krásné okolí s mnoha možnostmi pro výlety kratší i delší.
Spálov, Moravskoslezský kraj