Úvod > Co chcete dělat? > Bílé stráně v Českém středohoří

Bílé stráně v Českém středohoří

Příroda
Severně od Litoměřic, na levé straně údolí Pokratického potoka, se zvedá strmá opuková stráň, která hostí řadu vzácných a významných druhů rostlin. Svůj název stráň dostala podle barvy půdy, jež tvoří druhohorní slínité vápence - tzv. zvonivá opuka.
Národní přírodní památka Bílé stráně u Litoměřic v CHKO České středohoří je převážně západním směrem orientovaná opuková stráň na levém břehu v údolí Pokratického potoka. Chráněné území má celkovou rozlohu 3,24 ha a nachází se v nadmořské výšce 286 až 335 metrů nad mořem na severním okraji města Litoměřice, místní část Pokratice. Evropsky významná lokalita Bílé stráně jako součást soustavy Natura 2000 je určena k ochraně celoevropsky významných teplomilných trávníků se zvláštním důrazem na druh střevíčník pantoflíček.


Vzácná květena: vstavače i jeřáby

Celá stráň je velmi teplá. Geologický podklad tvoří slínovce druhohorního stáří. Nalézá se zde velmi pestrá směsice exotermních bylinných společenstev s výskytem mnoha vzácných a ohrožených druhů teplomilných a suchomilných rostlin a živočichů. Z náročných a chráněných druhů rostlin jmenujme například koulenku prodlouženou, hořec křížatý nebo len žlutý. Území patří k nejcennějším v severních Čechách, pokud jde o výskyt zástupců čeledi vstavačovitých: najdete zde tořic hmyzonosný, střevíčník pantoflíček, vemeník dvoulistý, vstavač nachový, pětiprstku obecnou nebo bradáček vejčitý.

Významným fenoménem Bílých strání jsou vzácné a endemické druhy jeřábů, například jeřáb český, labský, dunajský nebo oskeruše. Jedná se vesměs o velmi vzácné druhy poznané a definované teprve v posledních několika málo desetiletích, které mimo České středohoří většinou nerostou.
 

Unikátní bezobratlí a tisíce motýlů

Vyskytují se zde také unikátní a vzácné druhy bezobratlých živočichů, např. měkkýš páskovka, z brouků zde žijí monofágní (na jeden druh rostliny potravně vázaní) dřepčíci Aphtona atrovirens (na len žlutý), Longitarsus absinthii (na pelyněk pontický) a Argopus ahrensi (na plamének přímý) a nosatec Liparus dirus (na hladýš širolistý).

S bohatstvím rostlinných druhů souvisí výskyt tisícovky druhů motýlů, z nichž významný je např. modrásek kozincový.
Celý popis
Naposledy změněno: 7. 8. 2020
25.9.
26.9.
Vinařské Litoměřice 2020

Vinařské Litoměřice 2020

Litoměřice, Severozápadní Čechy
4.10.
Litoměřická Ringstraße – komentovaná vycházka

Litoměřická Ringstraße – komentovaná vycházka

Litoměřice, Severozápadní Čechy
18.9.
19.9.
Litoměřické vinobraní 2020 - zrušeno

Litoměřické vinobraní 2020 - zrušeno

Litoměřice, Severozápadní Čechy
24.9.
22.11.
Finis Terrae

Finis Terrae

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Kamenná kočka na vrchu Sovice u Litoměřic

Kamenná kočka na vrchu Sovice u Litoměřic

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hibschova jeskyně v Českém Středohoří

Hibschova jeskyně v Českém Středohoří

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Mostná hora nedaleko Litoměřic

Mostná hora nedaleko Litoměřic

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Rozhledna Mostka na Mostné hoře u Litoměřic

Rozhledna Mostka na Mostné hoře u Litoměřic

Litoměřice, Severozápadní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Stylový restaurant Legenda na Mostné hoře

Stylový restaurant Legenda na Mostné hoře

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hostel U sv. Štěpána v Litoměřicích

Hostel U sv. Štěpána v Litoměřicích

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hotel Apollón v Litoměřicích

Hotel Apollón v Litoměřicích

Litoměřice, Severozápadní Čechy