Úvod > Co chcete dělat? > Bílé stráně v Českém středohoří
Příroda

Bílé stráně v Českém středohoří

Severně od Litoměřic, na levé straně údolí Pokratického potoka, se zvedá strmá opuková stráň, která hostí řadu vzácných a významných druhů rostlin. Svůj název stráň dostala podle barvy půdy, jež tvoří druhohorní slínité vápence - tzv. zvonivá opuka.
Národní přírodní památka Bílé stráně u Litoměřic v CHKO České středohoří je převážně západním směrem orientovaná opuková stráň na levém břehu v údolí Pokratického potoka. Chráněné území má celkovou rozlohu 3,24 ha a nachází se v nadmořské výšce 286 až 335 metrů nad mořem na severním okraji města Litoměřice, místní část Pokratice. Evropsky významná lokalita Bílé stráně jako součást soustavy Natura 2000 je určena k ochraně celoevropsky významných teplomilných trávníků se zvláštním důrazem na druh střevíčník pantoflíček.


Vzácná květena: vstavače i jeřáby

Celá stráň je velmi teplá. Geologický podklad tvoří slínovce druhohorního stáří. Nalézá se zde velmi pestrá směsice exotermních bylinných společenstev s výskytem mnoha vzácných a ohrožených druhů teplomilných a suchomilných rostlin a živočichů. Z náročných a chráněných druhů rostlin jmenujme například koulenku prodlouženou, hořec křížatý nebo len žlutý. Území patří k nejcennějším v severních Čechách, pokud jde o výskyt zástupců čeledi vstavačovitých: najdete zde tořic hmyzonosný, střevíčník pantoflíček, vemeník dvoulistý, vstavač nachový, pětiprstku obecnou nebo bradáček vejčitý.

Významným fenoménem Bílých strání jsou vzácné a endemické druhy jeřábů, například jeřáb český, labský, dunajský nebo oskeruše. Jedná se vesměs o velmi vzácné druhy poznané a definované teprve v posledních několika málo desetiletích, které mimo České středohoří většinou nerostou.
 

Unikátní bezobratlí a tisíce motýlů

Vyskytují se zde také unikátní a vzácné druhy bezobratlých živočichů, např. měkkýš páskovka, z brouků zde žijí monofágní (na jeden druh rostliny potravně vázaní) dřepčíci Aphtona atrovirens (na len žlutý), Longitarsus absinthii (na pelyněk pontický) a Argopus ahrensi (na plamének přímý) a nosatec Liparus dirus (na hladýš širolistý).

S bohatstvím rostlinných druhů souvisí výskyt tisícovky druhů motýlů, z nichž významný je např. modrásek kozincový.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 7. 8. 2020
28.5.
26.9.
Rosťa Osička – boxer, malíř, básník

Rosťa Osička – boxer, malíř, básník

Litoměřice, Severozápadní Čechy
28.8.
Den pro děti na Zahradě Čech 2021

Den pro děti na Zahradě Čech 2021

Litoměřice, Severozápadní Čechy
10.12.
23.12.
Vánoční trhy Zahrady Čech 2021

Vánoční trhy Zahrady Čech 2021

Litoměřice, Severozápadní Čechy
10.9.
18.9.
Výstava Zahrada Čech 2021

Výstava Zahrada Čech 2021

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Kamenná kočka na vrchu Sovice u Litoměřic

Kamenná kočka na vrchu Sovice u Litoměřic

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hibschova naučná stezka

Hibschova naučná stezka

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hibschova jeskyně v Českém Středohoří

Hibschova jeskyně v Českém Středohoří

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Mostná hora nedaleko Litoměřic

Mostná hora nedaleko Litoměřic

Litoměřice, Severozápadní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Stylový restaurant Legenda na Mostné hoře

Stylový restaurant Legenda na Mostné hoře

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hostel U sv. Štěpána v Litoměřicích

Hostel U sv. Štěpána v Litoměřicích

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hotel Apollón v Litoměřicích

Hotel Apollón v Litoměřicích

Litoměřice, Severozápadní Čechy