Úvod > Co chcete dělat? > Bílé stráně v Českém středohoří

Bílé stráně v Českém středohoří

Příroda
Severně od Litoměřic, na levé straně údolí Pokratického potoka, se zvedá strmá opuková stráň, která hostí řadu vzácných a významných druhů rostlin. Svůj název stráň dostala podle barvy půdy, jež tvoří druhohorní slínité vápence - tzv. zvonivá opuka.
Národní přírodní památka Bílé stráně u Litoměřic v CHKO České středohoří je převážně západním směrem orientovaná opuková stráň na levém břehu v údolí Pokratického potoka. Chráněné území má celkovou rozlohu 3,24 ha a nachází se v nadmořské výšce 286 až 335 metrů nad mořem na severním okraji města Litoměřice, místní část Pokratice. Evropsky významná lokalita Bílé stráně jako součást soustavy Natura 2000 je určena k ochraně celoevropsky významných teplomilných trávníků se zvláštním důrazem na druh střevíčník pantoflíček.


Vzácná květena: vstavače i jeřáby

Celá stráň je velmi teplá. Geologický podklad tvoří slínovce druhohorního stáří. Nalézá se zde velmi pestrá směsice exotermních bylinných společenstev s výskytem mnoha vzácných a ohrožených druhů teplomilných a suchomilných rostlin a živočichů. Z náročných a chráněných druhů rostlin jmenujme například koulenku prodlouženou, hořec křížatý nebo len žlutý. Území patří k nejcennějším v severních Čechách, pokud jde o výskyt zástupců čeledi vstavačovitých: najdete zde tořic hmyzonosný, střevíčník pantoflíček, vemeník dvoulistý, vstavač nachový, pětiprstku obecnou nebo bradáček vejčitý.

Významným fenoménem Bílých strání jsou vzácné a endemické druhy jeřábů, například jeřáb český, labský, dunajský nebo oskeruše. Jedná se vesměs o velmi vzácné druhy poznané a definované teprve v posledních několika málo desetiletích, které mimo České středohoří většinou nerostou.
 

Unikátní bezobratlí a tisíce motýlů

Vyskytují se zde také unikátní a vzácné druhy bezobratlých živočichů, např. měkkýš páskovka, z brouků zde žijí monofágní (na jeden druh rostliny potravně vázaní) dřepčíci Aphtona atrovirens (na len žlutý), Longitarsus absinthii (na pelyněk pontický) a Argopus ahrensi (na plamének přímý) a nosatec Liparus dirus (na hladýš širolistý).

S bohatstvím rostlinných druhů souvisí výskyt tisícovky druhů motýlů, z nichž významný je např. modrásek kozincový.
Celý popis
Naposledy změněno: 6. 10. 2019
25.9.
26.9.
Vinařské Litoměřice 2020

Vinařské Litoměřice 2020

Litoměřice, Severozápadní Čechy
29.8.
Den pro děti na Zahradě Čech 2020

Den pro děti na Zahradě Čech 2020

Litoměřice, Severozápadní Čechy
17.10.
18.10.
Gastro Food Fest Litoměřice 2020

Gastro Food Fest Litoměřice 2020

Litoměřice, Severozápadní Čechy
26.5.
1.11.
Výstava Sancta Maria - Mariánská úcta na Litoměřicku

Výstava Sancta Maria - Mariánská úcta na Litoměřicku

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Kamenná kočka na vrchu Sovice u Litoměřic

Kamenná kočka na vrchu Sovice u Litoměřic

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hibschova jeskyně v Českém Středohoří

Hibschova jeskyně v Českém Středohoří

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Rozhledna Mostka na Mostné hoře u Litoměřic

Rozhledna Mostka na Mostné hoře u Litoměřic

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Dílna ručního papíru v Litoměřicích

Dílna ručního papíru v Litoměřicích

Litoměřice, Severozápadní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Stylový restaurant Legenda na Mostné hoře

Stylový restaurant Legenda na Mostné hoře

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hostel U sv. Štěpána v Litoměřicích

Hostel U sv. Štěpána v Litoměřicích

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Hotel Apollón v Litoměřicích

Hotel Apollón v Litoměřicích

Litoměřice, Severozápadní Čechy