Úvod > Co chcete dělat? > Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově
Památky

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově

Významné mariánské poutní místo spjaté se zjevením Panny Marie dne 13. ledna 1866 a mimořádným uzdravením Magdaleny Kade. Jeho věhlas přetrval do 21. století. V monumentálním poutním kostele s čestným titulem bazilika minor se konají pravidelné česko-německé mše sv. a varhanní koncerty.
Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů stojí ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Ve Filipově se odehrálo nejmladší zjevení Panny Marie v českých zemích. Ve 4 hodiny v noci z 12. ledna na 13. ledna 1866 se ve Filipově v domě čp. 63 tkadleně Magdaleně Kade při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení: "Mein Kind, von jetzt an heilt's" (Mé dítě, od nynějška se to hojí). Dosud nevyléčitelně nemocná Magdalena (1835-1905) byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat.

K místu zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. Přímo na místě zázračného zjevení ve Filipově došlo nejprve v letech 1870 – 1873 k výstavbě milostné kaple Uzdravení nemocných. Vedle kaple v letech 1873 až 1885 postaven monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Plány poutního kostela vypravoval architekt Franz Hutzler z Vídně. Stavbu vedl architekt a stavitel Gustav Sachers z Liberce. Dokončil ji stavitel Josef Hampel z Rumburku. Díky opakujícím se zprávám o uzdravení nemocných na přímluvu Matky Boží byl Filipov počátkem 20. století nazýván "Lurdy severních Čech".

V roce 1926 byl poutní kostel ve Filipově papežem Piem XI. prohlášen za basiliku minor. Ve 30. letech 20. století do poutního kostela přicházelo na 100 000 poutníků ročně. Původní korunku sochy Panny Marie Filipovské požehnal ve Vatikánu roku 1926 papež Pius XI. Po její ztrátě po roce 1945 zajistili němečtí rodáci vytvoření nové korunky. Dne 16. 6. 1985 korunoval pražský arcibiskup kardinál František Tomášek v bazilice ve Filipově sochu Panny Marie Filipovské novou korunkou. V dubnu téhož roku ji ve Vatikánu požehnal papež Jan Pavel II.

V bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů se slouží pravidelné mše svaté (neděle od 10:30 hodin a každého 13. dne v měsíci). Slavnostní mše svaté ve výroční den zjevení dne 13. ledna ve 4 hodiny ráno se zúčastní desítky kněží. Do poutní baziliky ten den přicházejí stovky poutníků z Česka, Německa, Polska a Slovenska. Od roku 2007 se v červenci a srpnu v bazilice pořádá mezinárodní festival Varhaní duchovní hudba. V poutním kostele se při něm rozezní dvoumanuálové mechanické varhany s opusovým číslem 44, které v letech 1887-1888 postavila varhanářská firma Hermann Eule z Budyšína.

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově je jedním ze šesti poutních míst ve Šluknovském výběžku. Zdejší poutní kaple vznikly v průběhu 17. až 19. století a jsou spojeny s úctou k Panně Marii a utrpení Ježíše Krista. Historii zdejších poutních kaplí a četných křížových cest připomíná Expozice církevního umění Šluknovska, která je celoročně přístupná ve vstupní budově mariánského poutního místa Loreta Rumburk.

Ubytování a restaurace v okolí

Cukrárna Venezia

Cukrárna Venezia

Rumburk, Ústecký kraj
Wellness Hotel Lužan

Wellness Hotel Lužan

Rumburk, Ústecký kraj
Restaurace Dymník

Restaurace Dymník

Rumburk, Ústecký kraj
Resort Dymník

Resort Dymník

Rumburk, Ústecký kraj