Úvod > Co chcete dělat? > Bartolomějské návrší v Kolíně
Památky

Bartolomějské návrší v Kolíně

Bartolomějské návrší tvoří unikátní areál, který se rozprostírá kolem chrámu sv. Bartoloměje. Nenechte si ujít kostnici s bohatou ornamentální výzdobou či budovu bývalé farní školy s interaktivní expozicí, vyhlídku ze zvonice a zelené parkány.
Areál Bartolomějského návrší zahrnuje nejen proslulý kostel sv. Bartoloměje s unikátní kostnicí, ale také zvonici, starou farní školu, hradby, a zelené parkány. Návštěvníci zde naleznou ojedinělý relaxační prostor v centru města Kolína.
 

Chrám svatého Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje byl založen na místě se starším osídlením současně s městem a jeho hradbami v 60. letech 13. století. Během několika desetiletí vzniklo v Čechách ojedinělého síňového trojlodí s obdélným presbytářem a dvojicí osmibokých věží. V letech 1360 – 1380 vznikl pod vedením Petra Parléře na místě staršího presbytáře nový vysoký chór s věncem trojbokých kaplí, který Kolín obohatil o jedno z neoriginálnějších děl gotického architektury lucemburského období ve středoevropském měřítku. Poslední etapa ve stavebním vývoji kostela proběhla v letech 1881 až 1911, kdy byl kostel, podle projektu Josefa Mockera, regotizován.
 

Kolínská kostnice

Barokní kostnice byla postavena roku 1733. Svou jižní stěnou přiléhá k hlavní městské hradbě ze 13. stol. a stojí v prostoru bývalého hlavního městského hřbitova u kostela sv. Bartoloměje, se kterým je její existence neodmyslitelně spjata. Její hlavní hodnota spočívá v instalaci lidských kostí v interiéru do podoby barokního „Mementa mori“ ilustrujícího pomíjivost lidské života.
 

Zvonice

Budova zvonice byla postavena na počátku 16. století z nutnosti umístit zvony mimo narušené věže kostela sv. Bartoloměje a jako výraz sebevědomí kolínských měšťanů. Její dnešní podoba je výsledkem pozdní gotiky a historizující přestavby z roku 1872. Autorem této přestavby, jež změnila tvar ochozu a střechy je přední architekt středoevropského historismu Josef Mocker.

Řemeslníci v interiéru zvonice zrestaurovali vnitřní zdivo a repasovali okenice. Prostory budou nově sloužit jako expozice. V suterénu vzniklo lapidárium s kamenickými prvky, které pochází přímo z kostela svatého Bartoloměje. V prvním patře najdou návštěvníci vystavený chrámový poklad, například kalichy nebo ornáty a pod zvony bude nainstalována zvonkohra. Nejvýše ve zvonici, kde byla původně místnost věžníka, vznikla malá výstavní síň pro výstavy fotografií nebo drobnějšího umění.
 

Stará farní škola

Obnova staré farní školy se dotkla jak interiérů, tak exteriérů. Navrácena byla omítka, o kterou dům přišel během neogotizujících romantických úprav architekta Mockera na přelomu 19. a 20. století. Stará škola má bohatou minulost. V 16. a 17. století zde byla velmi krátce škola, později ji nahradily byty a do 80. let dvacátého století pak budova sloužila jako depozitář. Název „Stará škola" už jí zůstal. V jejích prostorách nově vznikne interaktivní muzejní expozice. Za využití například videomappingu a dalších prvků se návštěvníci seznámí s rodáky a důležitými osobnostmi minulosti města Kolína.


Hradby, parkán a bývalý hřbitov

Hlavní městská hradba je v dnešním průběhu rekonstruovaného úseku parkánu raně gotického původu (2. pol. 13. stol.) a patří mezi nejlépe dochované části městského opevnění Kolína. Systém opevnění sestával z hlavní městské hradby vysoké od 6 m do 11 m. Hradba byla při soklu 2 m silná, směrem nahoru se zužovala až k šířce kolem 1, 2 m a ukončovala ji zídka s cimbuřím. Vstup do hradeb zajišťovaly 4 brány.  Od poloviny století osmnáctého se dochovaly zmínky o žádostech dovolujících zboření či snížení různých částí hradeb, z větší části zjevně z příčin jejich špatného stavu.

Dnes rekonstruovaný úsek parkánu byl ohraničen Čáslavskou či Horskou bránou stojící v dnešní Kutnohorské ulici a na druhém konci Kouřimskou branou. Parkán nepřetržitě vlastnila kolínské obec a byl pronajímán kolínskému děkanství (později arciděkanství) jako zahrada, vinice či pastva. Z tohoto důvodu nedošlo nikdy k jeho zastavění.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí

Pension Falconi v Kolíně

Pension Falconi v Kolíně

Kolín, Středočeský kraj
Hotel Theresia Kolín

Hotel Theresia Kolín

Kolín, Středočeský kraj
Restaurace Villa Romantica v Kolíně

Restaurace Villa Romantica v Kolíně

Kolín, Středočeský kraj