Úvod > Co chcete dělat? > Barokní kaple sv. Šebestiána v Uherském Hradišti
Památky

Barokní kaple sv. Šebestiána v Uherském Hradišti

Barokní kaple sv. Šebestiána nyní stojí na Palackého náměstí, ale původně ji v roce 1715 postavili vojáci hradišťské pevnosti jinde, do míst, kde nyní vede jedna z přístupových cest do centra. Když se v roce 1968 realizovaly nové rozvojové plány města, kaple jim ustoupila a byla přesunuta o 9 metrů.
Barokní kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí byla postavena roku 1715 městskou posádkou jako výraz díku za odvrácení morové epidemie. O stavbě informuje latinský nápis v průčelí, jehož doslovný překlad zní: „Za času moru zbožná císařská posádka nechala postavit”. V nápise je ukrytý chronogram s rokem stavby. Kaple byla vysvěcená 16. srpna 1716 a na vrcholu štítu později opatřena plastikou svatého Šebestiána, patrona vojáků.
 
Stavba ale nestojí na původních základech, protože v důsledku úprav místních komunikací bylo rozhodnuto o jejím posunutí. Dle unikátní technologie československého patentu Dr. Wünsche a Ing. Šuláka byla kaple v roce 1969 odříznuta od základů, hydraulicky nadzvednuta, na válcích přesunuta o necelých deset metrů jihovýchodním směrem a usazena na nové základy na zvýšeném terénu. A byla to tehdy velká událost, protože zde byla poprvé použita ojedinělá technika a technologie, která se později stala slavnou při stěhování kostela v Mostě. Takže přesun kaple sv. ŠebestiánaUherském Hradišti se dá označit za jakýsi trénink, ačkoliv rozměry i vzdálenosti u obou staveb byly hodně rozdílné. Zatímco hmotnost kaple je „pouhých“ 100 tun a přesouvala se o 9 metrů, kostel v Mostě vážil 9 600 tun a přesouval se o 841 metrů.
 
Poslední rekonstrukcí prošla kaple sv. Šebestiána v roce 1997. Objekt je kulturní památkou.