Úvod > Co chcete dělat? > Barokní dvůr Borotín
Památky

Barokní dvůr Borotín

Hospodářský dvůr (zvaný Starý zámek) leží naproti zřícenině hradu Borotín. Od r. 2010 prochází postupnou obnovou, od r. 2014, kdy byl zpřístupněn veřejnosti se zde konají kulturně-společenské akce. Návštěvníkům je k dispozici stylová kavárna s prodejem suvenýrů a možnost posezení na dvoře.
Hospodářský dvůr (zvaný Starý zámek) v Borotíně u Tábora je kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 28.7.2003 (spisová značka Č.j. 9660/2001). Důvodem pro zapsání mezi kulturní památky je mimořádný urbanistický význam objektu: “...tento typ osově symetrické trojkřídlé dispozice s čelní vjezdovou branou (bez významnějších mladších přestaveb) se dochoval již velmi ojediněle. Lze tedy konstatovat, že areál hospodářského dvora Starý zámek patří mezi nejvýznačnější stavby svého druhu v jihočeském regionu a z hlediska své urbanistické polohy zřejmě nemá obdoby“. Dnešní, v podstatě barokní dvůr má pozdně středověké nebo renesanční jádro. Přelom 18. a 19. století vtiskl dvoru klasicistní tvář, jehož součástí je kromě vykrajovaných štítů také červeně malované členění vnějších fasád.

Historie hospodářskoho dvora Starý zámek v Borotíně je úzce spjata s historií protilehlého hradu Borotín, jehož prvním známým majitelem byl Mikuláš z Borotína, který je zde zmiňován roku 1356.

1557 -  první písemnou zmínku o hospodářském dvoře, který zaujímá místo, kde bývalo od založení hradu předhradí s hospodářskými budovami 
1620 -  hrad i statek byly vypáleny císařskými vojsky, protože jeho tehdejší majitelé Vojkovští z Milhostic se zúčastnili stavovského povstání na straně českých stavů
1623 -  panství jako konfiskát získává Polyxena z Lobkovic, která připojila Borotín k jistebnickému panství. Vypálený hrad byl ponechán svému osudu, ale hospodářský dvůr byl obnoven. 
1623 - obnova hospodářského dvora; dvůr byl vystavěn v barokním slohu, v jehož podobě se s mírnými úpravami dochoval do dnešních dnů (k jeho stavbě byl použit materiál z vypáleného hradu).
1829 -  hrad i se statkem získali baroni Nádherní z Borutína, kteří na statku provedli částečné klasicistní úpravy, ale také zbořili hrázděnou stodolu a nahradili ji novostavbou dvou rozsáhlých stodol s centrálním průjezdem (dnešní východní křídlo), čímž došlo k vytvoření uzavřené čtyřkřídlé dispozice objektu dvora. Baroni Nádherní v důsledku pozemkové reformy statek v roce 1923 prodali. Následně se zde vystřídalo několik majitelů i nájemců.
1948 - znárodnění dvora a jeho následné využívání místním JZD
1993 - navrácení dvora posledním majitelům v rámci restitucí; ti jej následně prodali a střídání dalších majitelů, kteří na objektu neprováděli ani základní udržovací práce, přivedlo statek k havarijnímu stavu.
2009 - dvůr zakoupen společností TAKELOT s.r.o. V této době byly pod střechou pouze 3 budovy z celkových 10-ti, které tvoří komplex dvora.  
2010 - od tohoto roku dosud probíhá postupná postupná obnova dvora
2014 -  od tohoto roku je dvů statek přístupný veřejnosti
20?? - dokončení obnovy

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Gold Chotoviny

Hotel Gold Chotoviny

Chotoviny, Jihočeský kraj
Minipivovar Chotoviny

Minipivovar Chotoviny

Chotoviny, Jihočeský kraj
Restaurace Čertovo Břemeno

Restaurace Čertovo Břemeno

Jistebnice, Jihočeský kraj