Úvod > Co chcete dělat? > Astronomický kurz v Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy
Zážitky

Astronomický kurz v Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy otevírá nový ročník dvouletého Astronomického kurzu. Kurz je dvouletý, první ročník probíhá v Planetáriu Praha, druhý ročník se koná na Štefánikově hvězdárně. Úspěšní absolventi kurzu mají možnost práce v Astronomickém klubu Štefánikovy hvězdárny.
Astronomický kurz poskytne absolventu ucelený přehled o základech moderní astronomie, spojený se znalostí noční oblohy a se základy práce s astronomickými přístroji. Základní astronomický kurz je koncipován jako čtyřsemestrální. Každý semestr obsahuje cca 13 dvouhodinových (2 x 40 minut) lekcí. Oba ročníky budou probíhat od října do června, první ročník bude probíhat zejména v Planetáriu Praha, druhý ročník zejména na Štefánikově hvězdárně.

1. ročník – středa 17:30 – 18:45 v Planetáriu Praha
2. ročník – pondělí 18:00 – 19:30 na Štefánikově hvězdárně

Každý semestr bude zakončen písemným testem znalostí, získaných v uplynulém období, závěrečné zkoušky ve čtvrtém semestru mají i praktickou část. Postup mezi jednotlivými semestry v rámci ročníku je podmíněn pouze zájmem posluchače a nezáleží na hodnocení závěrečných testů, jejich úspěšné absolvování je však podmínkou pro postup do druhého ročníku. Posluchači, kteří prokáží v závěrečných testech požadovanou úroveň znalostí, obdrží na konci každého ročníku certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Certifikáty o úspěšně zvládnutých závěrečných zkouškách jsou základním předpokladem pro přijetí do Astronomického klubu ŠH, v jehož rámci je možno vykonávat pozorovatelskou či jinou činnost v rámci odborných sekcí, případně provádět návštěvníky HaP (po absolvování demonstrátorského minima). V současné době je výstupní certifikát ze základního astronomického kurzu uznáván mimo HaP i Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brně, kde je také jedním z předpokladů pro výkon funkce demonstrátora.

První ročník je věnován zejména fenomenologickému popisu objektů ve vesmíru a představení základních principů, které se uplatňují při jeho vývoji. Fyzikální (v případě planet geofyzikální) podstata věci je v hlubším pojetí představena ve třetím semestru. Součástí prvního ročníku je také základní orientace na obloze, kde lze k výuce s výhodou použít planetária. Čtvrtý semestr je zaměřen na praktickou stránku pozorování a pořizování astronomických záznamů. Součástí obou kurzů jsou i řešení praktických úloh u dalekohledů nebo na simulátorech. Podrobnější obsah uvádějí následující sylaby obou ročníků.

Sylabus I. ročníku AK pro školní rok 2018/2019

Vesmír kolem nás
Poznávání vesmíru. Druhy objektů ve vesmíru, svítící a temná hmota. Struktura vesmíru na malých a velkých škálách. Noční obloha – základy orientace.

Sluneční soustava
Planety – stavba, fyzikální podmínky, zajímavosti, cíle výzkumu. Malá tělesa sluneční soustavy – planetky, komety, meteoroidy, meziplanetární hmota. Družicový výzkum sluneční soustavy.

Vesmírné zákony
Gravitační interakce, Newtonovy a Keplerovy zákony, význam gravitace jako síly formující vesmír v makroskopickém měřítku. Princip speciální a obecné teorie relativity. Elektromagnetická síla, elektromagnetické záření, obraz vesmíru na různých vlnových délkách, plazma. Kontrasty makrosvěta a mikrosvěta. Elementární částice, jaderné interakce a reakce. Sjednocení interakcí.

Fenomenologie hvězdného vesmíru
Stavba hvězd, vznik a vývoj hvězd, HR diagram. Difuzní a planetární mlhoviny. Závěrečná stádia hvězdného vývoje – bílý trpaslík, neutronová hvězda, černá díra. Hvězdné soustavy – vícenásobné hvězdy, hvězdokupy, galaxie.

Kosmologie
Velký třesk, vznik nukleonů, vznik prvních atomových jader. Inflační fáze. Oddělení záření od hmoty. Reliktní záření. Vznik prvních hvězd. Rozpínání vesmíru – možné varianty, pozorovaná skutečnost. Faktory ovlivňující expanzi. Budoucnost vesmíru.

Orientace na obloze
Základy sférické astronomie – časomíra, souřadnicové systémy a převody mezi nimi. Orientace na obloze – jarní letní, podzimní, zimní a obtočnová souhvězdí. Pohledy na jižní oblohu. Úkazy na obloze – halové jevy. UFO.
Zobrazit více

Provozovatel

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Královská obora 233
170 21 Praha 7
Tel.:
+420 257 320 540
Email:
informace@observa...
WWW:
www.observatory.c...
WWW:
www.observatory.c...
GPS:
50,105566 14,427558
 
Region:
Praha
Město:
Praha 7
 

Vstupné

Poznámka:První lekce je zdarma.

 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 

Ubytování a restaurace v okolí