ÚvodCo chcete dělat?PamátkyArcheologická lokalita Uherské Hradiště – Výšina sv. Metoděje
Památky

Archeologická lokalita Uherské Hradiště – Výšina sv. Metoděje

V místech, kde se vytvářely stopy dávné historie, můžete navštívit volně přístupnou archeologickou lokalitu z 9. století. Ta patří k jednomu z míst, kde mohl údajně být hrob svatého Metoděje.
Národní kulturní památka se nachází v jižní části města Uherské Hradiště zvané Sady (Derfla), blízko silnice na Kunovice, na tzv. sadské ostrožně. V letech 1959–1963 zde probíhal pod vedením Viléma Hrubého (z Moravského zemského muzea v Brně) archeologický výzkum, při němž byly objeveny pozůstatky neopevněného dvorce církevně-mocenského charakteru.

Právě sem přišli někdy na konci 8. století jedni z prvních křesťanských misionářů. Přicházeli z Aquileie na pobřeží Jaderského moře a ze Salcburku, o něco později z Pasova. Pravděpodobně s vědomím místního knížete vystavěli na sadské ostrožně kostel, který v nadzemní hmotě mohl mít podobu kříže, nad jehož středem se tyčila mohutná čtyřhranná věž. Kostel byl omítnut, vymalován, opatřen litou maltovou podlahou a kryla jej střecha z hliněných vypalovaných komponentů. Tato architektura zcela jistě dominovala širokému okolí. K její realizaci došlo někdy na přelomu 8. a 9. století, tedy ještě před vznikem Velké Moravy. Byl to jeden z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje. 

Komplex několika zděných sakrálních staveb, budovaných ve třech stavebních fázích, zaujímal dominantní, zdaleka viditelnou polohu. Nejprve byl v první třetině 9. století postaven kostel na půdorysu řeckého kříže. Směrem na západ byl k němu v 60.–70. letech téhož věku přistavěn sálový kostel s půlkruhovým závěrem. Ten bývá někdy interpretovaný jako kaple se dvěma bočními vchody a svým vznikem je nejspíše svázán s nově příchozími staviteli byzantské misie. Zřejmě ještě ve třetí čtvrtině 9. století byly k severní obvodové zdi kostela s křížovou dispozicí přistavěny hrobová komora a kaple, téže fázi pak přísluší i vznik zděné příčky v západním kostele. V této souvislosti pak vyvstává možnost, že západní kostelík se stal místem výuky katechumenů, zatímco kaple s hrobovou komorou posloužila k uložení pohřbu význačného Moravana (hrob knížete Svatopluka?). Nejbohatším ze zdejších hrobů byl hrob „Sadské princezny“ nacházející se v těsné blízkosti kostela. Západně od celého komplexu byla postavena ještě křtitelnice (baptistérium).

Vně, ale i uvnitř církevních staveb bylo odkryto 87 pohřbů z průběhu 9. století, nezřídka uložených v rakvích a s bohatými milodary. Hřbitovní areál s kostelem byl na severní straně dvěma zídkami oddělen od seskupení dvanácti srubových staveb, v nich žili a v dílnách pracovali řemeslníci a jejich rodiny. Nechyběla ani studna. Na opačné straně stála rozsáhlá 36 m dlouhá a 6 m široká halová stavba srubové konstrukce – shromaždiště a snad i místo výuky kněží. Mezi okrsky procházela zpevněná cesta. Vzhledem k celkové situaci na Výšině sv. Metoděje (Sadské výšině), jakož i k nálezům odsud pocházejícím – olověný křížek s řeckým liturgickým nápisem (ZOE-IESUS-CHRISTOS-FOS-NIKA), pisátka – stily apod. – se lokalita často klade do souvislosti s působištěm představitelů byzantské misie.

Na původní velkomoravské pohřebiště z 9. a počátku 10. století navázaly mladohradištní pohřby z 11.–12. století. Místo svého posledního odpočinku zde našlo bezmála 900 lidí. Z mladohradištního pohřebiště pochází také 70 mincí. Většinou šlo o denáry olomouckých knížat Oty I. Sličného, Svatopluka, Oty II. Černého a Soběslava z období druhé poloviny 11. až první třetiny 12. století, které plnily funkci tzv. darů převozníkovi Cháronovi na cestě zemřelých do podsvětí. Kaple, které na základě písemného pramene z roku 1247 bývá přisuzováno mariánské zasvěcení, byla spolu se hřbitovem definitivně opuštěna v průběhu 13. století.

V archeologických pramenech je tato lokalita známá jako Uherské Hradiště – Sady „Špitálky“. K prvnímu archeologickému nálezu zde došlo již v polovině 19. století, zprávu o něm podaly dne 10. října roku 1849 Moravské noviny: „… na pahorku předním, když se jde z Hradiště do Kunovice, v krajině přerozkošné… vybíral sedlák z Derfle kamení ze svého pole na stavbu chalupy. Sotva však začal kopat, přišel na úhlednou zeď a po jejím prolomení našel kostru s hliněnou nádobkou. Vyrval kámen a vše ostatní zahrabal.“ Do zájmu archeologů se lokalita dostala v poválečném období. Zásadní zlom nastal potom v roce 1958, hlubokou orbou došlo k narušení archeologických situací a na povrch se dostaly nejenom lidské kosti, ale i zlomky malt, střešní krytiny a opracované kameny. Na základě těchto skutečností zahájil v dalším roce Vilém Hrubý rozsáhlý archeologický výzkum trvající až do roku 1964.

Texty na informačních panelech na místě samotném jsou dostupné v českém, anglickém a ruském jazyce. Virtuální průvodce nabízí navíc německý jazyk.

Aktuality

Slavnostní pravoslavná liturgie na Výšině sv. Metoděje

Slavnostní pravoslavná liturgie (mše) v přírodním areálu na Výšině sv. Metoděje se uskuteční přímo v základech velkomoravského kostela z 9. století, v místech, kde svaté mše sloužili Konstantin-Cyril a arcibiskup Metoděj.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Letní filmová škola Uherské Hradiště 2024

Letní filmová škola proběhne již tradičně v samotném srdci Slovácka, v Uherském Hradišti. 50. Letní filmová škola – festival, který vám dá jedinečnou možnost zažít prázdniny jinak.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

100letí nemocnice v Uherském Hradišti

Výstava k 100. výročí založení nemocnice s vernisáží ve čtvrtek 16. května v 17 hodin.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

X. noc s Metodějem

Město Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Klub kultury Uherské Hradiště si vás dovolují pozvat na desátý ročník setkání na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

100 let vysílání Československého rozhlasu na jihovýchodní Moravě

Český rozhlas v roce 2023 oslavil 100 let existence a naše výstava na ni plynule naváže v souvislosti se zřízením první další regionální stanice v Brně v roce 1924. Výstava přiblíží 100 let technického i programového vývoje rozhlasu i dnešní roli moderního veřejnoprávního média.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Derflanské otevřené sklepy 2024

Dojeďte na klidný den plný vína a přátelské pohody. Jsme pár mikrovinařů a přivítáme vás s otevřenými sklepy v Sadech (Uherského Hradiště).
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Víkend památkových domků na Slovácku 2024

Víkend památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí proběhne tento rok již podesáté. Po sedmi desítkách objektů budou moci návštěvníci putovat od soboty 1. do neděle 2. června 2024.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2024

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Jejím dějištěm jsou otevřené historické památky královského města Uherského Hradiště, právem nazývaného slováckou metropolí.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Dětská herna Smajlíkov v Uherském Hradišti

Dětská herna Smajlíkov v Uherském Hradišti je ideálním tipem, kam zajít s dětmi pokud venku prší, když si chcete v klidu popovídat s přáteli, vypít si kávičku nebo si pochutnat na zákusku. Smajlíkov nabízí také originální oslavu narozenin bez starostí a navíc s neobvyklým zážitkem.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Sportovní hala Uherské Hradiště

Sportovní hala je součástí sportovního areálu města Uherské Hradiště nacházející se v bezprostřední blízkosti krytého plaveckého bazénu s koupalištěm, atletického a fotbalového stadionu a asi 10 minut pěší chůze z centra města. Hala je majetkem města Uherské Hradiště.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Aquapark Uherské Hradiště – za vodními a saunovými zážitky

Vodní a saunový svět Aquaparku nabízí návštěvníkům celou řadu možností, jak si užít skvělý den. Pod jednou střechou najdete řadu atrakcí, plaveckých a zábavních bazénů, saun, odpočinkových zón a restaurací. A navíc v období letní sezóny jsou prostory vnitřního areálu rozšířeny o venkovní koupání.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zaujímá v síti českých a moravských muzeí významné postavení. A to nejen svou historií píšící se od roku 1914 či množstvím sbírkových předmětů, ale především zaměřením a pracovními výstupy upoutává zájem odborné i laické veřejnosti.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Šifrovací hra Slovácký Banksy

Uherské Hradiště se stalo revírem dosud neznámého pouličního umělce! Tajemný streetartista tvořící pod rouškou noci v ulicích města zanechává prostorové instalace a malby na stěnách. Nainstalujte si mobilní aplikaci a pojďte spolu s ním objevovat město!
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Kino Hvězda Uherské Hradiště

Rozsáhlá budova kina Hvězda v Uherském Hradišti z roku 1967, která slouží zároveň i jako kryt civilní ochrany, je po desetiletí významným centrem kulturního života města a jeho okolí.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Barokní kaple sv. Šebestiána v Uherském Hradišti

Barokní kaple sv. Šebestiána nyní stojí na Palackého náměstí, ale původně ji v roce 1715 postavili vojáci hradišťské pevnosti jinde, do míst, kde nyní vede jedna z přístupových cest do centra. Když se v roce 1968 realizovaly nové rozvojové plány města, kaple jim ustoupila a byla přesunuta o 9 metrů.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v uherskohradišťských Mařeticích.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Vinařství Medek – degustace přírodních nefiltrovaných vín u vinaře

Našim vínům říkáme živá. Kvasíme na přírodních kvasinkách z vinohradu, sírou šetříme a nefiltrujeme. Do vína nepřidáváme nic, co tam nepatří, proto jsou naše košty oblíbené i u alergiků... a navíc ráno hlava poděkuje.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Penzion s wellness Uherské Hradiště – wellness pobyt v srdci Slovácka

Nové ubytovací zařízení ve zrekonstruované budově zimního stadionu v Uherském Hradišti. Penzion má k dispozici 13 pokojů, které nabízí celkovou kapacitu 37 lůžek plus přistýlky. Pokoje jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Penzion s wellness na zimním stadionu v Uherském Hradišti

Nové ubytovací zařízení ve zrekonstruované budově zimního stadionu v Uherském Hradišti.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Hotel a restaurace Koníček

Hotel a restaurace Koníček se nachází v klidné části královského města Uherské Hradiště. Příjemná procházka mařatickým zákoutím pohladí každého návštěvníka svou vůní, pohostí dobrým vínem, vyléčí duši slováckou slivovicí a při zaznění tónů lidové písničky i láskyplně uloží k spánku.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Apartmány Hradební v Uherském Hradišti

Apartmány Hradební v nově vybudovaném penzionu v centru historického města Uherské Hradiště nabízí komfortní a kvalitní ubytování. Tento typ ubytování je vhodný jak pro dvojice,rodiny s dětmi, tak i početnější skupinky lidí, studenty, manažery.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Apartmán a penzion Pod kopcem Uherské Hradiště

Penzion leží přímo na Vinařské cyklostezce, která protíná "hrozen" Mařatských vinných sklepů, nacházejících se v těsné blízkosti penzionu. Penzion vám může posloužit jako základna ke kulturním a turistickým výletům nejen po Uherském Hradišti a okolí, ale i v rámci celého regionu Slovácko.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Hotel Slunce se stylovou restaurací a vinotékou

Budova je jedinou dochovanou stavbou v renesančním slohu ve městě. V letech 2001 – 2003 prošla náročnou rekonstrukcí a modernizací. V současnosti vám tak může nabídnout luxusní komfort v historických prostorách, vytvářející exkluzivní prostředí v samotném centru Uherského Hradiště.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Vinotéka Gajdůšek v Uherském Hradišti

Vinotéka Gajdůšek nabízí vína z různých koutů Moravy, prémiové rumy i giny. Nechybí ani delikatesy k vínu jako např. holandské sýry, klobásy, paštiky, olivy, oříšky, apod. Samozřejmostí je rozvozová služba veškerého sortimentu.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj