!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Alegorie Živlů u budovy magistrátu v Mostě
Památky

Alegorie Živlů u budovy magistrátu v Mostě

Čtyři alegorické plastiky Živlů, vytvořené k roku 1715, se původně tyčily na římse renesanční mostecké radnice. Dnes stojí na betonových soklech před Magistrátem města Mostu.
Barokní pískovcové plastiky pocházejí z let 1715 – 1718. Znázorňují čtyři živly: vodu, zemi, vzduch a oheň. Památkově chráněný soubor barokních soch byl vytvořen v dílně Jana Brokoffa. Nespletl by se ten, kdo by vsadil na skutečnost, že soubor soch patří k uměleckým dílům, která během své existence podstoupila několikeré stěhování. Původně se tyčily na římse renesanční mostecké radnice. Když se počátkem 80. let 19. století tato honosná stavba bourala, byly z jejích pilířů sochy sneseny. Až do roku 1937 pak zdobily nároží druhého patra zvonice u děkanského kostela. Po válce sochy na dlouhá desetiletí spočinuly v lapidáriu mosteckého muzea, až je v roce 1979 památkáři usadili na betonové podstavce k východnímu průčelí budovy národních výborů v novém Mostě; zvoleným umístěním chtěli navázat na tradice starého města.

Plastiky v životní velikosti jsou vypracovány z jemnozrnného křemitého bělavého hustého labského pískovce. Jak dokládá signatura JO.BROKOFF.FECIT na polenech u alegorie Ohně, Živly vznikly v sochařské dílně Jana Brokoffa. Historici umění však zjistili, že pojetí mosteckých soch se od jeho stylu liší. V baroku bylo ovšem poměrně obvyklé, že výtvory z dílny vzešlé podepisoval její vlastník za další tvůrce, kteří zde působili. Podle mínění odborníků jsou tak Živly dílem Janova staršího syna Michala Jana Josefa.
 

alegorie Země

Pokud přicházíme od 1. náměstí, nejprve spatříme sochu, která je alegorií Země. Představuje ji starořecká bohyně plodnosti země a úrody, dárkyně obilí Démétér (římská Ceres). V její svěží mladistvé tváři se zračí vyrovnanost, klid a mír. O svůj pravý bok bohyně opírá roh hojnosti vrchovatě naplněný plody. U nohou jí sedí zajíc.  
 

alegorie Vzduchu

Také Vzduch znázorňuje ženská postava, stojící na oblačné podnoži. Dlouhé vlasy jí vlají ve větru, jehož vanutí se oddává, nad hlavou si přidržuje cíp roucha. Působení tohoto živlu je zvýrazněno i bohatou, důmyslně naaranžovanou drapérií. Celek dotváří plastika orla – krále ptactva.  
 

alegorie Vody

Vodu symbolizuje socha boha moří a vodstva Neptuna (řecký Poseidón). Statný stařec s vladařskou korunou na hlavě zamyšleně hledí daleko před sebe na tušené nekonečné vodní plochy. Kolem Neptunových nohou se vine mohutné tělo zubaté ryby, jejíž podřízenost vládci moří je vystižena jeho pravou nohou na rybí hlavě. Výrazný atribut, trojzubec, jímž bůh vodního živlu dokázal vyvolat mořskou bouři, v jeho levé ruce bohužel chybí.
  

alegorie Ohně

Zatímco předchozí tři plastiky nejsou zachyceny v přílišném pohybu a jejich postoj je víceméně klidný, poslední socha v řadě, zobrazující Oheň, je podána dramatičtěji. Ve vypjaté póze na hořící hranici polen stojí muž s odvrácenou hlavou a výrazem extáze ve tváři. V pravé ruce tento bůh ohně drží provazce plamenů. Z hustého dýmu a ohnivých jazyků u jeho pravého chodidla vzlétá bájný pták Fénix, symbol vzkříšení a stálé naděje. 
Zobrazit více

Provozovatel

Magistrát města Mostu

Radniční 1/2
434 01 Most
Tel.:
+420 476 448 223
Email:
infocentrum@mesto...
WWW:
www.mesto-most.cz
WWW:
www.imostecko.cz
GPS:
50,502777 13,641271
 
 

Časová náročnost

0,5 hodiny

 
 
2.9.
4.9.
Czech Truck Prix 2022

Czech Truck Prix 2022

Most, Severozápadní Čechy
29.7.
31.7.
Mistrovství světa superbiků Autodrom Most

Mistrovství světa superbiků Autodrom Most

Most, Severozápadní Čechy
6.1.
31.1.
Eva Vágnerová – výšivky

Eva Vágnerová – výšivky

Bílina, Severozápadní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Kapitol Most

Hotel Kapitol Most

Most, Severozápadní Čechy
Ochutnejte Mostecký kahan

Ochutnejte Mostecký kahan

Most, Severozápadní Čechy
Minipivovar Most

Minipivovar Most

Most, Severozápadní Čechy
Restaurace Severka Most

Restaurace Severka Most

Most, Severozápadní Čechy