Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Třeboňsko - biosférická rezervace UNESCO

Třeboňsko - biosférická rezervace UNESCO

Příroda
Třeboňsko je jedno z mála velkoplošných chráněných území, které se nachází v rovinaté krajině. Přestože jde o oblast, která je po staletí přeměňována člověkem, zachovaly se zde velice cenné přírodní hodnoty.
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla vyhlášená v roce 1979. O mimořádném významu území svědčí zařazení Třeboňska mezi biosférické rezervace UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra již v roce 1977. Na tomto území, o rozloze 700 km2, se nachází celkem 35 přírodních rezervací a památek. Třeboňsko s více než 400 rybníky patří k mimořádně významné lokalitě z hlediska výskytu vodních ptáků, a to nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy. Celkem bylo na Třeboňsku pozorováno 280 druhů ptáků, k nejvzácnějším druhům patří orel mořský.

Příroda Třeboňska vyniká především neobyčejnou pestrostí biotopů. V rozmezí několika desítek kilometrů zde najdete rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která se svými podmínkami přibližují chladné severské tundře, teplé stepní lokality, mokřadní louky či rybníky, jejichž břehy často nahradily původní mokřadní ekosystémy. Třeboňská rašeliniště společně s vybranými rybníky a dalšími mokřadními biotopy oblasti jsou zařazena mezi mezinárodně významné mokřady.

V rezervaci najdete celkem 5 národních přírodních rezervací. Národní přírodní rezervace Červené blato a Žofinka zahrnují území s cennými přechodovými rašeliništi. Rezervaci Červené blato můžete navštívit díky stejnojmenné naučné stezce. Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý patří mezi mezinárodně významné lokality z hlediska výskytu vodního ptactva. Další národní přírodní rezervace, Stará řeka, se nachází v oblasti původního toku Lužnice s četnými tůněmi a slepými rameny. Vzácné luční rašelině s početnými prameništi na břehu rybníka Horusický je chráněno v rámci Národní přírodní rezervace Ruda. K dalším významným rezervacím na Třeboňsku patří například Přírodní rezervace Dračice, která se nachází na části toku stejnojmenné říčky. Na jejích březích přebývá například ledňáček říční či vydra říční. Přírodní rezervace Meandry Lužnice zahrnuje cenné území s přirozeným meandrujícím tokem Lužnice a říční nivou.
 
Celý popis
Naposledy změněno: 13. 6. 2019
28.6.
1.9.
Výstava soch od Karla Huňka

Výstava soch od Karla Huňka

Třeboň, Jižní Čechy
21.7.
Dívčí válka

Dívčí válka

Třeboň, Jižní Čechy
30.8.
Třeboň a divadlo u Kuksu

Třeboň a divadlo u Kuksu

Třeboň, Jižní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí