Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Přírodní památka Bludný v Hostýnských vrších

Přírodní památka Bludný v Hostýnských vrších

Příroda
Území, které se rozprostírá na svahu vrchu Bludný u Bystřice pod Hostýnem, je chráněné pro květnatou bučinu, suťové lesy, veřejnosti nepřístupné jeskyně a výskyt střevlíka hrbolatého. V oblasti se nacházejí zajímavé skalní útvary.
Přírodní památka Bludný představuje prudké severozápadní až severovýchodní svahy vrcholu Bludný (637 m n. m.) v centrální části Hostýnských vrchů. Předmětem ochrany jsou suťové lesy, květnaté bučiny a populace střevlíka hrbolatého a strakapouda bělohřbetého.

Svahy Bludného jsou strmé, skalnaté, suťovité, s četnými skalními výchozy různé velikosti od menších skalek až po masivní skály na vrcholu, které dosahují výšky až 15 m. Impozantní vrcholová skála bývá nazývána „Hostýnský Gibraltar“. Ve vrcholové části se nachází i menší puklinová jeskyně.

Rezervací protéká říčka Bystřička, na níž se nachází řada kaskád a drobných vodopádů. Ty jsou velmi dobře pozorovatelné z nedaleké silnice vedoucí z Bystřice pod Hostýnem do Vsetína. Nejvýraznější stupeň je vysoký 2,3 metru.

Přírodní památka Bludný představuje významné biotopy chráněných a ohrožených druhů živočichů. Ve vodních tocích a jejich bezprostředním okolí žije střevlík hrbolatý, z dalších bezobratlých je plž modranka karpatská (karpatský endemit). Z obojživelníků byl na lokalitě zaznamenán mlok skvrnitý a skokan hnědý. Ze vzácnějších druhů ptáků se zde pravidelně vyskytují např. lejsek malý, lejsek bělokrký a strakapoud bělohřbetý.
Celý popis
Naposledy změněno: 25. 5. 2019
10.8.
Hvězdy nad hradem Lukov

Hvězdy nad hradem Lukov

Lukov, Východní Morava
9.11.
Hradní jarmark na Lukově

Hradní jarmark na Lukově

Lukov, Východní Morava
15.9.
Den hradu Lukova 2019

Den hradu Lukova 2019

Lukov, Východní Morava
29.6.
Strašidelná prohlídka hradu Lukov

Strašidelná prohlídka hradu Lukov

Lukov, Východní Morava
Zřícenina hradu Obřany u Chvalčova

Zřícenina hradu Obřany u Chvalčova

Chvalčov, Východní Morava
Ski areál Tesák v Hostýnských vrších

Ski areál Tesák v Hostýnských vrších

Chvalčov, Východní Morava
Rozhledna Kelčský Javorník

Rozhledna Kelčský Javorník

Rajnochovice, Východní Morava

Ubytování a restaurace v okolí