Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Památky
Kostel, původně zasvěcený sv. Janovi, vznikl nejspíš po roce 1300. Byl renesančně a barokně upravován, přesto si ponechal svůj gotický ráz. Loď je obdélná s valenou klenbou, presbyterium má žebrovou křížovou klenbu.
Dolní Město leží asi 11 km od Humpolce směrem na Světlou nad Sázavou. První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z poloviny 14. století, pravděpodobně je však kostel o něco starší. V předhusitské době byla stavba zasvěcena sv. Janu Křtiteli, jako svatý Martin je zmiňována poprvé v roce 1653. Kostelík je unikátní obzvláště dochovanými gotickými freskami ze 14. století.

Na klenbě presbytáře naleznete symboly čtyř evangelistů a anděly nesoucí mandorlu s žehnajícím Kristem, sedícím na duze. Pod ním na východní stěně klečí coby přímluvčí Panna Maria a sv. Jan Křtitel. Severní stěnu pokrývaly fragmenty pašijových výjevů. V lodi se uchovaly pouze poškozené malby, na nichž lze však rozeznat scénu boje svatého Jiří s drakem, postavu sv. Václava s možnými alegorickými výjevy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.

Kostel se nachází na místním hřbitově, před kostelem se tyčí sloup se sochou Madony z počátku 18. stol., za ním je hranolová zvonice s dřevěným patrem na zděném přízemí z přelomu 17. a 18. stol.


Celý popis
Naposledy změněno: 12. 5. 2019
1.6.
31.7.
Karel Hynek Mácha: pomníky - sochy - náhrobky

Karel Hynek Mácha: pomníky - sochy - náhrobky

Lipnice nad Sázavou, Vysočina
7.8.
Don Juan na cestách

Don Juan na cestách

Lipnice nad Sázavou, Vysočina
4.8.
Koncert pro sv. Jiří - Když harfa zpívá

Koncert pro sv. Jiří - Když harfa zpívá

Lipnice nad Sázavou, Vysočina
6.8.
Skupina historického šermu Buhurt - Pacholci

Skupina historického šermu Buhurt - Pacholci

Lipnice nad Sázavou, Vysočina

Ubytování a restaurace v okolí