Úvod > Aktivity & akce > Akce > Vlastivědné vycházky Prahou - listopad 2018

Vlastivědné vycházky Prahou - listopad 2018

Kdy 1. listopad 2018 - 30. listopad 2018 Společenské akce
Pražská informační služba připravila na listopad 2018 velký výběr vlastivědných vycházek po pražských památkách a zajímavých místech. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější.
1. 11. / čt VLTAVSKÉ OSTROVY V PRAZE – PŘEDNÁŠKA.
Ostrovy byly a jsou přirozenou součástí města. Po staletí se měnil nejen jejich tvar a podoba, ale i počet. Vydáme se na jejich prohlídku, pomáhat nám budou historické a soudobé fotografie. Ukážeme si i ty ostrovy, které už neexistují. Řekneme si také, kde v Praze byly Velké a Malé Benátky, kde se hrál první fotbalový zápas mezi Spartou a Slavií i s kterými místy se spojuje postava spisovatele Eduarda Štorcha. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. Mgr. Stanislava Micková

3. 11. / so KOSTEL SV. TOMÁŠE NA MALÉ STRANĚ.
Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o historii kláštera augustiniánů. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 před vchodem do kostela z Josefské ulice (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 40 Kč/za osobu. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc. LETENSKÝ MONTMARTRE. Projdeme se severní částí Letné a povídat si budeme především o malířích a sochařích, kteří zde žili, studovali či tvořili. Zavzpomínáme i na Lídu Baarovou. Víte, které jídlo měla v oblibě? Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 1, 8, 12, 25, 26 „Letenském náměstí“ (ve směru na Hradčanskou). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ. Na vycházce se vydáme tentokrát po exteriérech Pražského hradu, který byl již v 9. století významným sídlem. Projdeme jednotlivá hradní nádvoří a ukážeme si nejvýznamnější a nejzajímavější stavby a prvky jednoho z největších hradních komplexů na světe. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce ve 14:00 na II. nádvoří Pražského hradu u Kohlovy kašny. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Helena Pavlíková

4. 11. / ne VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV ANEB KDE ODPOČÍVAJÍ ČEŠTÍ VELIKÁNI.
Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu! NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM PROSTORU STARÉHO MĚSTA A JOSEFOVA. Na přelomu 19. a 20. století vznikaly v Pařížské ulici i přilehlých ulicích „středověké hrady“ i domy moderní. Při procházce si připomeneme historizující díla R. Klenky z Vlastimilu i modernistické budovy navržené A. Englem, O. Novotným, J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice (Magistrát HMP). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

STAVOVSKÉ DIVADLO.
Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková

5. 11. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA V.
Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

TOŽ TO KUPTE! TGM A SBÍRKA UMĚNÍ PRO PRAŽSKÝ HRAD.
Pražský hrad završí oslavy 100. výročí založení ČSR výstavou souboru děl, které po roce 1918 vybral a zakoupil pro interiéry Habsburky vyklizeného Pražského hradu první československý prezident T. G. Masaryk. Výstava diváky seznámí s koncepcí, akvizicemi a osudy sbírky, která byla nakupována pro Pražský hrad z úroků tzv. Národního fondu Masarykova v letech 1920-1952. V expozici v Císařské konírně návštěvníci uvidí více než 100 obrazů, u nichž nepůjde pouze o slavná jména autorů, ale o příběh o tom, jak měla zakoupená díla spoluvytvářet obraz Pražského hradu jako symbolu nové demokratické republiky. Díla pro Hrad totiž byla vybírána nejen podle estetického klíče, ale i podle určitého klíče ideologického, jenž korespondoval s dobou vzniku nové republiky a politickými cíli jejích vrcholných představitelů. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 u vstupu do Císařské konírny ze II. nádvoří Pražského hradu. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné na výstavu 50 Kč/za osobu. Monika Švec Sybolová

6. 11. / út PRAŽŠTÍ NAKLADATELÉ A VYDAVATELÉ – PŘEDNÁŠKA.
Pražské vydavatelské a nakladatelské domy mají za sebou dlouhou tradici. Jejich majitelé patřili vždy mezi největší vzdělance své doby. Počínaje Jiřím Melantrichem z Aventina přes dobu obrozeneckou se nesmazatelně zapsali do české historie. Připomeneme si zejména moderní česká nakladatelství 19. století na čele s Františkem Topičem a dalšímu jeho úspěšnými konkurenty.  POZOR! – omezená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

7. 11. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA V.
Opakování vycházky ze dne 5. 11. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

8. 11. / čt DRUHÁ REPUBLIKA A JEJÍ KRÁTKÝ OSUD – PŘEDNÁŠKA.
Nelehké období Československa před vypuknutím druhé světové války bylo doprovázeno mnoha zvraty. Patřila k nim také doba tzv. Druhé republiky navazující na podpis Mnichovské dohody. Připomeneme si její krátkou historii i řadu osobností, jejichž život byl natrvalo poznamenán tragickými okolnostmi okupace. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

9. 11. / pá LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC.
Rozsáhlý objekt na Malostranském náměstí, kdysi sídlo „krvavého místodržícího“ Karla z Lichtenštejna, ale také štábu okupačních švédských vojsk v pohnutém roce 1648, v době totality pak sídlo Vysoké školy politické MV KSČ. Dnes palác užívá Hudební fakulta AMU. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do paláce (Malostranské náměstí 13, nejbližší spojení zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

10. 11. / so HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH II.
Tentokrát se podíváme, jak vznikalo na Hanspaulce „zahradní město“. Prohlédneme si vily od předních architektů - Oldřicha Starého, Evžena Linharta, Josefa Fuchse a dalších. Zastavíme se u usedlostí Perníkářka a Beránka. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 131 „Dyrinka“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE A SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVĚ. V zakládací listině tohoto chrámu se Karel IV. dne 18. září 1350 přihlásil ke svému patronovi sv. Karlu Velikému a osobně položil základní kámen kostela. Kostel zažil období slávy i doby úpadku, nic ho však nedokázalo vyvrátit z kořenů. Čeká na vás příběh areálu augustiniánů kanovníků a krása díla, kterou nám předkové zanechali. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do kostela. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE.
Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

11. 11. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER.
Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

CO SKRÝVAJÍ DOMY NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM?
Není toho málo, co nám mohou o sobě prozradit domy, jejichž krásná domovní znamení zdobí fasády kdysi středověké zástavby. Projdeme se uličkami od Perštýna na Malý rynek a odtud až ke kamennému mostu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na rohu ulic Bartolomějské a Na Perštýně. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

13. 11. / út MALOSTRANSKÉ PALÁCE.
Vycházka připomene významné malostranské paláce v exteriéru. Povídat si budeme nejen o jejich minulosti a slavných majitelích, ale i o kráse umělecké výzdoby. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková TOŽ TO KUPTE! TGM A SBÍRKA UMĚNÍ PRO PRAŽSKÝ HRAD. Opakování akce ze dne 5. 11. 2018. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 u vstupu do Císařské konírny ze II. nádvoří Pražského hradu. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné na výstavu 50 Kč/za osobu. Monika Švec Sybolová

15. 11. / čt PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE III.
S průvodcem tentokrát poznáme další pražské pasáže na rozhraní Starého a Nového Města. Ukážeme si Ráthovu pasáž, nejstarší v Praze, a dále průchozí Slovanský dům. Poté se pasáží pod Českou národní bankou vrátíme zpět na ulici Na Příkopě a následně se vypravíme poznávat průchody v uličkách Starého Města. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na Ovocném trhu před vchodem do Pánské pasáže. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

17. 11. / so BUBENEČSKÉ VILY: HISTORISMUS A SECESE NA STARÉ CÍSAŘSKÉ CESTĚ DO STROMOVKY.
Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro významné osobnosti-vily Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, od architektů J. Zasche, J. Kouly, I. Ullmanna, J. Kotěry. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 10:00 na zastávce tramvaje č. 12, 18, 20 „Chotkovy sady“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

S VÝHLEDEM NA BOTIČ.
V jižním cípu Vinohrad se skrývá několik zajímavých staveb. Projdeme kolem vily Osvěta, ve které se narodil Jan Masaryk. Ukážeme si Zvonařku, kde nejen vyráběl pražskou šunku Antonín Chmel, ale kde také končila koňka. Na Nuselských schodech uvidíme nejstarší zachovanou vinohradskou stavbu, kapli sv. Rodiny. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici MHD „Jana Masaryka“ (ve směru do Vršovic). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

18. 11. / ne ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN – AKCE PRO DĚTI. Více informací naleznete na konci programu.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
Komentovaná prohlídka barokního kostela, který býval součástí kláštera trinitářů, zrušeného za vlády Josefa II. Dnes je stavba farním kostelem pro slovenskou řeckokatolickou obec v Praze. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vchodem do kostela (Spálená 6). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová PANENSKÉ BŘEŽANY. Malá obec, kterou prošly velké dějiny, patřila původně benediktinkám z kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě. Horní zámek, který nechaly sestry vystavět na přelomu 17. a 18. století se stal hospodářským a správním centrem panství. V blízkosti zámku vznikla na začátku 18. století kaple sv. Anny, a to podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple se dnes řadí mezi osmdesát unikátních staveb tohoto umělce. Výstavba nového reprezentačního sídla dolního zámku začala až za nového majitele r. 1828. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se horní zámek stal sídlem státního tajemníka K. H. Franka a v dolním zámku bydlel zastupující říšský protektor R. Heydrich se svojí rodinou. Po válce se horní zámek stal na dlouhou dobu domovem seniorů a od roku 2017 je zde umístěn Památník národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč. Marie Hátleová

20. 11. / út MUZEUM KUBISMU.
Komentovaná prohlídka expozice Uměleckoprůmyslového muzea o českém kubismu v Domě U Černé Matky Boží. Seznamte se s předními českými představiteli kubismu a odrazem tohoto stylu v jejich tvorbě na poli architektury, výtvarného i užitého umění. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před domem U Černé Matky Boží (Celetná 34, Staré Město). Jednotná cena 150 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

21. 11. / st GRABOVA VILA – LIBEŇSKÉ ŽIDOVSKÉ GHETTO.
Na vycházce si nejprve prohlédneme vybrané prostory Grabovy vily, která byla postavena pro židovského velkoprůmyslníka Hermanna Graba, dále půjdeme po stopách židovských obyvatel a ukážeme si poslední domky, které pamatují časy ghetta. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před Grabovou vilou (Na Košince 1). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

22. 11. / čt KOSTEL SV. DUCHA.
Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o zajímavé historii místa a zaniklého benediktinského kláštera. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela (z ulice E. Krásnohorské, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

24. 11. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.
Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

NORDIC WALKING: Z NEBUŠIC DO LIBOCE.
Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Na začátku vycházky si představíme původní obec Nebušice, dnes však již samostatnou městskou část, která byla již roku 1273 zmíněna v majetku premonstrátského kláštera na Strahově. Lokalita se rozkládá nad chráněným krajinným územím Divoké Šárky, které zahrnuje skalnatou soutěsku Džbán, přírodní koupaliště, restauraci Dívčí skok a Čertův mlýn. Naše trasa povede zalesněným porostem s výhledy na hřebeny skalních útvarů vzpínajících se vysoko nad hlavami turistů. Cesta pokračuje dále lesem podél Šáreckého potoka a skalami, s odbočkou pod bývalé hradiště, kde bylo provedenými archeologickými nálezy prokázáno osídlení již v 7. a 9. stol. n. l. Přechodem přes hráz vodní nádrže Džbán je to již jen kousek ke konečné zastávce tramvají v Liboci. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 v Nebušicích na autobusové stanici „Škola Nebušice“ (autobusy č. 161, 312 jedou od stanice „Bořislavka“ v Horoměřické ulici). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 12:00 prohlídka v angličtině. Ve 13:30 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:30, 12:30, 13:00 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek

25. 11. / ne PROCHÁZKA PO OLŠANSKÝCH HŘBITOVECH IV.
Tentokrát se budeme věnovat jejich III. části, jejíž vysvěcení proběhlo 9. června 1839. Připomeneme si osobnost Antonína Bráfa, zetě F. L. Riegra, Josefa Jungmanna, architekta Aloise Turka, Karla Sabiny, Františka Ladislava Čelakovského, Vojtěcha Friče a mnoha dalších. POZOR! - omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vchodem do OC Flora z Vinohradské ulice!! Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

PRAŽSKÁ NÁDRAŽÍ: DEJVICE.
Seznámíme se s historií tzv. Buštěhradské dráhy, která do Buštěhradu nikdy nevedla. Řekneme si, jakou roli sehrálo toto nádraží Dejvice při přepravě Mrákotínského monolitu pro Pražský Hrad. Víte, kde a jak slavili krejčovští tovaryši příchod jara? A samozřejmě probereme i něco z dejvické architektury. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do budovy nádraží Dejvice (Bachmačské náměstí), (nejbližší spoj stanice MHD Hradčanská nebo Vítězné náměstí). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

27. 11. / út KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO A PROSTORY KONVENTU. Komentovaná prohlídka jednoho z největších kostelů v Praze. Tato původně gotická, později barokně přestavěná stavba dnes patří mezi pět pražských bazilik minor. Pokud situace dovolí, podíváme se také do prostor konventu minoritského řádu. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před kostelem v ulici Malá Štupartská. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V LISTOPADU 2018

4. 11. / ne VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV ANEB KDE ODPOČÍVAJÍ ČEŠTÍ VELIKÁNI.
Povíme si o tom, jak se malý hřbitov u baziliky sv. Petra a Pavla stal slavným a které významné osobnosti z řad umělců, spisovatelů, vědců a politiků zde našli poslední místo odpočinku. Ukážeme si také hřbitov řádových sester nebo si vysvětlíme, co představuje Slavín. POZOR! - omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

18. 11. / ne ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN.
Během vycházky prozkoumáme pražský Petřín a ukážeme si všechny zajímavosti, které tento pražský vrch skýtá. Povíme si něco o bývalé zdejší vinici Nebozízku, objevíme jeskyni i bludiště. Seznámíme se s osobou Vojty Náprstka a Klubem českých turistů. Nakonec dojdeme k Petřínské rozhledně a porovnáme ji s pařížskou Eiffelovou věží. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na I. zastávce lanové dráhy (v polovině vrchu Petřína). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

24. 11. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.
Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Celý popis
Naposledy změněno: 24. 10. 2018

Ubytování a restaurace v okolí